จังหวัดน่าน จัดกิจกรรมส่วนราชการจังหวัดน่าน พบสื่อมวลชน เชื่อมความสัมพันธ์ขับเคลื่อนการประชาสัมพันธ์เพื่อพัฒนาจังหวัดน่านร่วมกัน

  • ข่าวจาก : สวท.น่าน
  • เมื่อวันที่ : 16 ก.ย. 2564
  • อ่าน : 135 ครั้ง

      วันนี้ (16 ก.ย.64) เวลา 09.30 น. ที่ ห้องน้ำทองแกรนด์ โรงแรมน้ำทองน่าน อำเภอเมืองน่าน สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดน่าน ได้จัดกิจกรรมส่วนราชการจังหวัดน่าน พบสื่อมวลชน ตามโครงการประชาสัมพันธ์นโยบายสำคัญของผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน และยุทธศาสตร์จังหวัดน่าน โดยมี นายนิพันธ์ บุญหลวง ผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน เป็นประธาน พร้อมด้วยรองผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน หัวหน้าส่วนราชการ และสื่อมวลชนทุกแขนงเข้าร่วมกิจกรรม เพื่อเป็นการเชื่อมความสัมพันธ์อันดีระหว่างภาครัฐ ภาคเอกชน และสื่อมวลชน ร่วมกันประชาสัมพันธ์ หาแนวทางการแก้ไขปัญหา และข้อเสนอแนะความต้องการของประชาชน ร่วมดำเนินการขับเคลื่อนการพัฒนา ตลอดถึงการช่วยเหลือประชาชนอย่างเร่งด่วนเมื่อได้รับความเดือดร้อน

    ผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน กล่าวว่า การทำงานในรอบหนึ่งปีที่ผ่านมา ได้รับความร่วมมือจากทุกภาคส่วนราชการและสื่อมวลชนได้สนับสนุนการทำงานของจังหวัดน่านเป็นอย่างดี ขอบคุณหัวหน้าส่วนราชการ สื่อมวลชนทั้ง 3 องค์กร ที่ได้ช่วยกันทำงานขับเคลื่อนจังหวัดน่านให้เป็นไปตามเป้าหมายเป็นไปตามยุทธศาสตร์ที่วางไว้ โดยผู้ว่าราชการจังหวัดน่านได้ฝากถึงส่วนราชการในช่วงเวลาที่เหลืออยู่ก่อนวันที่ 30 กันยายน ยังมีหลายส่วนราชการกำลังเร่งรัดเกี่ยวกับการเบิกจ่ายงบประมาณยังค้างอยู่ ขอให้หัวหน้าส่วนราชการเร่งดำเนินการให้เรียบร้อย  

     นอกจากนี้ ได้มีประเด็นพูดคุยแลกเปลี่ยนของส่วนราชการกระทรวงสาธารณสุข ถึงสถานการณ์โควิด-19 (สสจ. น่าน และ รพ.น่าน) กระทรวงแรงงาน เรื่องการให้ความช่วยเหลือแรงงานในช่วงสถานการณ์โควิด-19 การช่วยเหลือเยียวยาผู้ประกันตน กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กระทรวงพาณิชย์ ราคาผลผลิตทางการเกษตร และพืชผลที่กำลังจะออกในฤดูกาลนี้ และการจัดกิจกรรมส่งเสริมการจำหน่าย กระทรวงคมนาคม ความคืบหน้าเส้นทางที่กำลังก่อสร้าง องค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน (อพท.) การขับเคลื่อนจังหวัดน่านสู่สมาชิกเครื่อข่ายเมืองสร้างสรรค์ขององค์การยูเนสโก ท้องถิ่นจังหวัด การขับเคลื่อนจังหวัดสะอาด คลังจังหวัด การเบิกจ่ายงบประมาณ พาณิชย์จังหวัด และอุตสาหกรรมจังหวัด โครงการที่กำลังจะเกิดขึ้นและงานที่จะจัดในปีต่อไปต่อมาตรการช่วยเหลือผู้ประกอบการและเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากโควิด-19 ชลประทานน่าน การเตรียมการรับน้ำท่วมน้ำแล้ง อุตุนิยมวิทยาจังหวัดน่าน การคาดหมายลักษณะอากาศและพายุที่จะส่งผลกระทบกับจังหวัดน่าน ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัด การเตรียมพร้อมรับมือภัยพิบัติต่างๆ ททท. สำนักงานน่าน ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัด เรื่องส่งเสริมการท่องเที่ยวในจังหวัด และศึกษาธิการจังหวัดน่าน การจัดการเรียนการสอนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์โควิด-19

ภาพข่าว

ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : ทีมข่าว สวท.น่าน
บรรณาธิการ : สรวิชญ์ ไชยคำ
แหล่งที่มา : สวท.น่าน

ข่าวสปข.3 ที่น่าสนใจ