สถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 จังหวัดเชียงราย

  • ข่าวจาก : สวท.เชียงราย
  • เมื่อวันที่ : 16 ก.ย. 2564
  • อ่าน : 54 ครั้ง

ศูนย์ข้อมูลโควิด-19 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงราย รายงานสถานการณ์โควิด-19 จังหวัดเชียงรายประจำวันที่ 16  กันยายน 2564 พบผู้ป่วยติดเชื้อรายใหม่เพิ่ม 18 ราย เป็นผู้ติดเชื้อยืนยันภายในจังหวัดทำการตรวจแบบ RT-PCR จำนวน 17 ราย พื้นที่  อ. แม่สาย 12 ราย ใน ต.แม่สาย 6 ราย  ต.เวียงพางคำ 5 ราย  ต.โป่งผา 1 ราย,  อ. พญาเม็งราย 2 ราย ใน ต.ไม้ยา, อ. แม่จัน 1 ราย ใน ต.แม่จัน , อ. เวียงชัย 1 ราย ใน ต.เวียงเหนือ, อ.เมืองเชียงราย 1 ราย ใน ต.ท่าสุด ผู้ติดเชื้อยืนยันจากต่างจังหวัดทำการตรวจแบบ RT-PCR จำนวน  1  ราย ผู้ติดเชื้อเข้าข่ายตรวจ ATK จำนวน 64 ราย พบในจังหวัดทั้ง 64 ราย   มีผู้เสียชีวิต 1 ราย

ทำให้มียอดผู้ติดเชื้อยืนยัน ตรวจ RT-PCR นับตั้งแต่ 6 เม.ย.64 ยอดรวม 3,226 ราย ในจังหวัด 2,032 ราย ต่างจังหวัด 1,194  ราย ผู้ติดเชื้อเข้าข่ายตรวจ ATK รวม 2,071  ราย ในจังหวัด  1,312 ราย ต่างจังหวัด 759  ราย รักษาหายแล้ว 2,890 ราย กำลังรักษา 301 ราย และมีผู้เสียชีวิตสะสมรวม 35 ราย

ภาพข่าว

ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : พรไพรินทร์ คุณมาก
บรรณาธิการ : วรางคณา อุ่นบ้าน
แหล่งที่มา : สวท.เชียงราย

ข่าวสปข.3 ที่น่าสนใจ