ชลประทานที่ 1 ออกสำรวจปริมาณน้ำในเขื่อนใหญ่

  • ข่าวจาก : สทท.เชียงใหม่
  • เมื่อวันที่ : 16 ก.ย. 2564
  • อ่าน : 45 ครั้ง

      นาย อภิวัฒน์ ภูมิไธสง ผู้อำนวยการส่วนบริหารจัดการน้ำและบำรุงรักษา สำนักงานชลประทานที่ 1  เข้าสำรวจปริมาณน้ำในอ่างเก็บน้ำโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่แตง อำเภอแม่แตง  โดยเป็นฝายทดน้ำในลำน้ำแม่แตง ส่งเข้าคลองสายใหญ่ ตั้งแต่ต้นน้ำอำเภอแม่แตง  ผ่านอำเภอแม่ริม อำเภอเมืองเชียงใหม่  อำเภอหางดง และอำเภอสันป่าตอง ระยะทางกว่า 70 กิโลเมตร  เพื่อสนับสนุนน้ำ เพื่อการเกษตรและคอยบริหาจัดการน้ำหลาก จากดอยสุเทพ ไม่ให้ไหลเข้าท่วมเขตเมือง  นอกจากนั้น ยังสำรองน้ำไว้ใช้ในฤดูแล้ง โดยทำแกล้มลิงไว้ 7 แห่งท้ายฝาย จุน้ำได้ 4 ล้านลูกบาศ์กเมตร เมื่อถึงฤดูแล้งก็จะนำน้ำในแก้มลิงกลับมาใช้ผลิตน้ำประปาเชียงใหม่ ผลิตน้ำประปาหางดง และเติมน้ำในคูเมืองเชียงใหม่ รวมไปถึงคลองแม่ข่า 

      ขณะเดียวกันได้ตรวจปริมาณน้ำเขื่อนแม่งัดสมบูรณ์ชล ซึ่งเป็นเขื่อนขนาดใหญ่ จุน้ำได้ 265 ล้านลูกบาศ์กเมตร  สามารถส่งน้ำไปใช้ได้กว่า 3 หมื่นไร่ ขณะนี้มีปริมาณน้ำกักเก็บอยู่ที่ 93 ล้านลูกบาศ์กเมตร ซึ่งการบริหารจัดการน้ำที่ผ่านมาได้ทำความเข้าใจกับผู้ใช้น้ำในพื้นที่มีการปล่อยน้ำตามรอบเวร  ป้องกันการแย่งน้ำเกิดขึ้น

      ส่วนความคืบหน้าการก่อสร้างอุโมงค์ผันน้ำแม่แตง - เขื่อนแม่งัดสมบูรณ์ชล – เขื่อนแม่กวงอุดมธารา ที่ใช้งบประมาณ 1 หมื่น 5 พันล้านบาท เริ่มดำเนินการก่อสร้าง ปี 2555 ถึง 2565 โดยภาพรวมขณะนี้ทำการก่อสร้างอยู่ที่ 62.6 เปอร์เซ็นต์  ล่าช้ากว่าแผนที่กำหนดไว้ 37 เปอร์เซ็นต์  เนื่องจากติดปัญหาต้องขอใช้พื้นที่เขตอุทยานแห่งชาติในการขุดท่อส่งน้ำ หลังเสร็จสิ้นต้องทำการทดสอบอุโมงค์    โดยตั้งเป้าให้มีปริมาณน้ำไหลไปที่เขื่อนแม่กวงอุดมธาราในปริมาณ 160 ล้านลูกบาศ์กเมตร   คาดว่าจะดำเนินการก่อสร้างแล้วเสร็จปี 2568    หลังจากนั้นเขื่อนแม่งัดสมบูรณ์ชล ก็จะเปรียบเสมือนธนาคารน้ำคอยบริหารจัดการน้ำทั้งหมด   ในพื้นที่เชียงใหม่และลำพูน

 

ภาพข่าว

ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : รุจิภรณ์ เตจ๊ะ
บรรณาธิการ : รุจิภรณ์ เตจ๊ะ
แหล่งที่มา : สทท.เชียงใหม่

ข่าวสปข.3 ที่น่าสนใจ