มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง  จัดกิจกรรมออนไลน์ เล่าเรื่อง SDGs เวทีแบ่งปันประสบการณ์จากทูต MFU SDGs

  • ข่าวจาก : สวท.เชียงราย
  • เมื่อวันที่ : 16 ก.ย. 2564
  • อ่าน : 60 ครั้ง

มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง (มฟล.) โดยส่วนพัฒนาความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ ได้จัดกิจกรรมออนไลน์เล่าเรื่อง SDGs โดยทูต MFU SDGs (SDGs Stories: A Story from MFU SDGs Ambassadors) เพื่อเป็นเวทีแบ่งปันประสบการณ์ของนักศึกษามหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง จำนวน 7 คน ที่ได้รับเลือกเป็นทูต MFU SDGs เข้าร่วมงาน Virtual AIMS Student Forum 2021: SDG and I Impact, Inclusion and Innovation จัดโดย Universiti Taknologi MARA (UiTM) ประเทศมาเลเซีย ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 27 กรกฎาคม – 28 สิงหาคม 2564 ที่ผ่านมา โดยมีเนื้อหาเกี่ยวกับประสบการณ์ระหว่างการทำโครงการกับเพื่อนต่างประเทศ

 

โดยกิจกรรมในครั้งนี้ นักศึกษาต่างได้รับความรู้เกี่ยวกับเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน 17 เป้าหมายและวิธีที่ทุกคนสามารถร่วมมือกันทำให้เป้าหมายเหล่านั้นบรรลุผลแล้ว การเข้าร่วมงานระดับนานาชาติ ยังทำให้มีโอกาสได้รู้จักเพื่อนใหม่ในวัฒนธรรมที่แตกต่าง การทำงานเป็นทีม และเพิ่มทักษะการสื่อสาร การแก้ปัญหาได้เป็นอย่างดี

 

สำหรับกิจกรรมออนไลน์เล่าเรื่องครั้งนี้  ได้รับเกียรติจาก   Mr. Arief Ferdaus Bin Azmi นักศึกษาจาก Universiti Sains Malaysia ประเทศมาเลเซีย ร่วมพูดคุย แบ่งปันความรู้เรื่องเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนแก่นักศึกษา มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง   อีกทั้ง กระตุ้นให้ทุกคนร่วมมือกันดำเนินการให้บรรลุเป้าหมายเหล่านั้นในฐานะพลเมืองโลกด้วย

 

ทั้งนี้  นักศึกษาตัวแทนทั้ง 7 คน  ได้แก่ นางสาวณัสรียา สือรี นักศึกษาสาขาวิชาภาษาอังกฤษ สำนักวิชาศิลปศาสตร์, Mr.Xiaohang He นักศึกษาสาขาวิชาภาษาอังกฤษ สำนักวิชาศิลปศาสตร์, นางสาวรติกานต์ เพ็ชรแกมแก้ว นักศึกษาสาขาวิชาการบัญชี สำนักวิชาการจัดการ, นางสาวแวอาซีซะห์ นิมอ นักศึกษาสาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน สำนักวิชาการจัดการ, นายณัฐพล พระมนตรี นักศึกษาบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการธุรกิจการบิน (งานบริการการบิน) สำนักวิชาการจัดการ, Ms.Kuenzang Dema นักศึกษาสาขาวิชาการพัฒนาระหว่างประเทศ สำนักวิชานวัตกรรมสังคม และนางสาวซานิต้า บุหงา นักศึกษาสาขาวิชาเทคโนโลยีมัลติมีเดียและการสร้างภาพเคลื่อนไหว สำนักวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ

ภาพข่าว

ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : พรไพรินทร์ คุณมาก
บรรณาธิการ : วรางคณา อุ่นบ้าน
แหล่งที่มา : สวท.เชียงราย

ข่าวสปข.3 ที่น่าสนใจ