ผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่ รับมอบรางวัลเลิศรัฐ ประจำปี 2564 ยึดการทำงานมีประชาชนเป็นศูนย์กลาง

  • ข่าวจาก : สวท.แพร่
  • เมื่อวันที่ : 16 ก.ย. 2564
  • อ่าน : 62 ครั้ง

วันนี้ (16 กันยายน 2564) เวลา 13.00 น. นายสมหวัง พ่วงบางโพ ผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่ เข้ารับรางวัลเลิศรัฐ ประจำปี 2564 สาขาการบริหารจัดการภาครัฐ หมวดการนำองค์การและความรับผิดชอบต่อสังคม ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ Zoom Meeting ณ ห้องประชุมจดหมายเหตุ ชั้น 2 ศาลากลางจังหวัดแพร่ โดยมีนายวิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธานในพิธี จัดโดย สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ

รางวัลเลิศรัฐที่จังหวัดแพร่ได้รับในครั้งนี้ มาจากความโดดเด่นของผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่ ที่เคารพต่อประชาชนซึ่งเป็นหัวใจของการพัฒนาประเทศ มีความจริงใจที่พร้อมส่งมอบประโยชน์ที่สัมฤทธิ์ผลให้กับประชาชนอย่างแท้จริง โดยเป็นผู้ว่าราชการจังหวัดในสองบทบาท คือ เป็นผู้นำองค์การที่นำนโยบายมาแปลงสู่พื้นที่ และเป็นผู้นำองค์การของจังหวัดในฐานะ “พ่อเมือง” ในการสนับสนุน บูรณาการความร่วมมือ ดูแลแก้ปัญหาบ้านเมืองของประชาชน โดยการนำคนทั้งจังหวัดทำงานร่วมกัน ยึดประชาชนเป็นศูนย์กลางผ่านการขับเคลื่อนตามประเด็นเน้นหนักของจังหวัดแพร่ 14 ประเด็น  การได้มาซึ่งรางวัลสำคัญครั้งแรกของจังหวัดแพร่จึงเป็นสิ่งที่ประชาชนจังหวัดแพร่ภาคภูมิใจ ภายใต้การนำของ นายสมหวัง พ่วงบางโพ ผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่ ที่เป็นผู้นำองค์การและมีความรับผิดชอบต่อสังคมจังหวัดแพร่

สำหรับการมอบรางวัลเลิศรัฐ ประจำปี ๒๕๖๔ เป็นรางวัลที่จัดโดยสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ เพื่อมอบให้แก่หน่วยงานที่พัฒนาคุณภาพการให้บริการ ระบบการบริหารงาน และสร้างการมีส่วนร่วมในการพัฒนาระบบราชการได้อย่างมีประสิทธิภาพและยั่งยืน ซึ่งในปี 2564 มีหน่วยงานสมัครส่งผลงานเข้าพิจารณาคัดเลือกถึง 1,608 ชิ้นงาน สูงสุดในรอบ 15 ปี

ภาพข่าว

ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : ธนชัย สุวรรณกาศ สวท.แพร่
บรรณาธิการ : ว่าที่ร้อยตรีหญิงศศิวิมล บริบุญวงศ์
แหล่งที่มา : สวท.แพร่

ข่าวสปข.3 ที่น่าสนใจ