จังหวัดลำพูน พบผู้ติดเชื้อโควิด – 19  รายใหม่  9  ราย และติดเชื้อในกลุ่มพนักงานโรงงานอุตสาหกรรม ที่กักตัวและทำงานในระบบ บับเบิ้ล แอนด์ ซิลด์  จำนวน  11  ราย

  • ข่าวจาก : ส.ปชส.ลำพูน
  • เมื่อวันที่ : 16 ก.ย. 2564
  • อ่าน : 58 ครั้ง

              สถานการณ์เชื้อโควิด – 19 ในจังหวัดลำพูน พบผู้ติดเชื้อรายใหม่ในพื้นที่ 9 ราย ติดเชื้อในกลุ่มพนักงานโรงงานอุตสาหกรรม ที่กักตัวและทำงานในระบบ บับเบิ้ล แอนด์ ซิลด์ จำนวน 11 ราย โดยสถิติการติดเชื้อของพนักงานบริษัทแพนดอร่ามีจำนวนลดลง ซึ่งคาดว่าสถานการณ์จะมีแนวโน้มดีขึ้น ส่วนการเฝ้าระวังพนักงานในโรงงานอื่น ๆ จังหวัดลำพูนได้ขอความร่วมมือ ผู้บริหารให้ความสำคัญต่อการตรวจคัดกรองความเสี่ยงของพนักงานทุกวันก่อนเข้าทำงาน  ส่วนประชาชนที่มีอายุ 60 ปีและผู้มีโรคประจำตัว 7 กลุ่มโรค สามารถลงทะเบียนขอรับชุดตรวจแบบ ATK ได้ในแอปพลิเคชั่น เป๋าตังค์

             วันนี้  ( 16  กันยายน  2564 )  ที่ศาลาประชาคม  ภายในศาลากลางจังหวัดลำพูน  นายแพทย์สันติ  วงศ์ฝั้น  รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดลำพูน  พร้อมด้วยนายแพทย์โภคิน   ศักรินทร์กุล นายแพทย์ชำนาญการพิเศษ โรงพยาบาลลำพูน ร่วมแถลงสถานการณ์การแพร่ระบาดเชื้อโควิด - 19  ในพื้นที่จังหวัดลำพูน  โดยในวันนี้ จังหวัดลำพูนพบผู้ติดเชื้อเพิ่มในพื้นที่  9  ราย และติดเชื้อในกลุ่มพนักงานโรงงานอุตสาหกรรมที่กักตัวและทำงานตามมาตรการบับเบิ้ล แอนด์ซิลด์  ( บริษัทแพนดอร่า )  11  ราย  โดยสถิติตั้งแต่วันที่ 10 เมษายน - 15 กันยายน 2564  ( 16.00 น. ) มีผู้ป่วยยืนยันสะสมทั้งสิ้น  1,641  ราย ยอดผู้เสียชีวิตสะสมยังคงอยู่ที่ 13 ราย อยู่ระหว่างการรักษาตัวทั้งหมด 451 ราย แบ่งเป็น ใน รพ.ลำพูน 63 ราย  รพ.สนามเวียงยอง 117  ราย รพ.สนาม ป่าซาง  70  ราย รพ.อื่น ๆ 81 ราย รักษาหายแล้วยอดสะสม  1,177  ราย

รองนายแพทย์สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดลำพูน  กล่าวว่า จังหวัดลำพูนยังคงเฝ้าระวังติดตามสถานการณ์ของพนักงานบริษัทแพนดอร่า ที่อยู่ในระบบบับเบิ้ล แอนด์ซิลด์ ซึ่งที่ผ่านมาบริษัทฯได้ให้ความร่วมมือกับจังหวัดลำพูนเป็นอย่างดี และปัจจุบันมีแนวโน้มจำนวนผู้ติดเชื้อลดลง  ซึ่งจังหวัดลำพูนยังขอความร่วมมือผู้ประกอบการภาคเอกชน ในการร่วมกันป้องกันลดการแพร่ระบาดเชื้อโควิด – 19 โดยการยกระดับการตรวจคัดกรอกพนักงานให้มากขึ้น โดยเฉพาะการตรวจแบบ A T K หากพบว่ามีพนักงานมีอาการน่าสงสัย  ให้แยกตัวพนักงานเพื่อเฝ้าระวัง และให้เข้ารับการตรวจแบบ RT - PCR ทันที เพื่อลดการแพร่กระจายภายในโรงงาน  และเน้นย้ำการจัดระบบขนส่งพนักงาน ให้มีการทำทะเบียนพนักงาน และสวมหน้ากากอนามัยทุกครั้งเมื่ออยู่บนรถขนส่ง สำหรับสถานประกอบการขนาดเล็ก  อาทิ ปั๊มน้ำมัน โรงงานอบลำลำไยขนาดเล็ก ให้เฝ้าระวังอาการระบบทางเดินหายใจ  หากมีอาการดังกล่าว ให้เข้ารับการตรวจหาเชื้อทันที 

ส่วนการตรวจสนับสนุน การตรวจหาเชื้อด้วยตนเองแก่ประชาชน สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ได้ให้ประชาชนลงทะเบียน ในแอปพลิเคชั่น เป๋าตังค์ เพื่อขอรับชุดตรวจ ATK ฟรี โดยมีเงื่อนไข ต้องเป็นเป็นบุคคลที่มีอายุ 60 ปี ขึ้นไปเป็นผู้ป่วย 7 กลุ่มโรค ผู้ป่วยติดเตียง  หรือบุคคลทั่วไปที่มีอาการที่น่าสงสัย หรือมีประวัติสัมผัสกับผู้ติดเชื้อ  โดยสามารถขอรับชุดตรวจ ATK ได้ตั้งแต่วันที่ 16 กันยายน 2564  เป็นต้นไป  และให้ใช้มาตรการป้องกันแบบครอบจักรวาล โดยออกนอกที่พักอาศัยเท่าที่จำเป็น 

               ด้านนายแพทย์โภคิน   เผยว่า จำนวนเตียงว่างในสถานพยาบาลของจังหวัดลำพูน ยังมีเพียงพอ แต่เตียงสำหรับผู้ป่วย ICU ขณะนี้มีผู้เข้ารับการรักษา จนครบจำนวน ซึ่งอาการของผู้ป่วยในการระบาดระลอกใหม่นี้ เชื้อโควิด – 19  ได้ลงปอดอย่างรวดเร็ว โดยใช้ระยะเวลาฟักตัวสั้นลง ไม่แสดงอาการใด  ๆ ในช่วงแรก จนกระทั่งมีเชื้อลงไปยังปอด และระบบทางเดินหายใจ มีอาการเหนื่อยเฉียบฉัน และเกิดอาการรุนแรงขึ้น  จำเป็นต้องได้รับการรักษาและวินิจฉัยอย่างเร่งด่วน  จึงขอให้ประชาชนปฏิบัติตามมาตรการของคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดลำพูนอย่างเคร่งครัด หากผู้ใดที่มีอาการ เป็นหวัด คัดจมูก ไข้ สามารถเข้ารายงานตัวเพื่อเข้ารับการตรวจคัดกรอง โดยรัฐบาลจะดำเนินการตรวจหาเชื้อ ATK ให้ฟรี เพื่อคนหาผู้ป่วยโควิด - 19 ไม่ให้กระจายภายในชุมชน .

ภาพข่าว

ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : อนุวัฒน์ พุฒเกิด เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์จังหวัดลำพูน
บรรณาธิการ : ประเสริฐ อินทา ประชาสัมพันธ์จังหวัดลำพูน
แหล่งที่มา : ส.ปชส.ลำพูน

ข่าวสปข.3 ที่น่าสนใจ