เชียงใหม่ พิจารณาแก้ปัญหาบุกรุกที่ดินของรัฐ

  • ข่าวจาก : ส.ปชส.เชียงใหม่
  • เมื่อวันที่ : 16 ก.ย. 2564
  • อ่าน : 92 ครั้ง

จังหวัดเชียงใหม่ ประชุมพิจารณาแก้ปัญหาบุกรุกที่ดินของรัฐ มอบหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพิ่มเติมหลักฐาน เพื่อประกอบการพิจารณาในครั้งต่อไป

วันนี้ (16 ก.ย. 64) ที่ห้องประชุม 4 ชั้น 4 อาคารอำนวยการ ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่ นายวีระพันธ์ ดีอ่อน รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการป้องกันการแก้ปัญหาการบุกรุกที่ดินของรัฐ จังหวัดเชียงใหม่(กบร.จังหวัด) ครั้งที่ 1/2564

โดยมีเรื่องเข้าสู่วาระการพิจารณา 4 เรื่องด้วยกัน ได้แก่ การแก้ไขปัญหาการขอออกโฉนดที่ดินทับที่ราชพัสดุ การขอพิสูจน์สิทธิในที่ดินของรัฐตามกระบวนการ (กบร.) การขอออกโฉนดที่ดิน โดยอาศัยหลักฐาน น.ส.3 และการขอออกโฉนดที่ดินของศูนย์อำนวยการเดินสำรวจที่ดินจังหวัดเชียงใหม่ ลำพูน เชียงราย ตามโครงการเดินสำรวจจัดทำรูปแปลงโฉนดที่ดินและเดินสำรวจออกโฉนดที่ดินด้วยระบบ RTK GNSS Network

ทั้งนี้ คณะอนุกรรมการฯ ได้มอบหมายให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพิ่มเติมหลักฐาน เพื่อประกอบการพิจารณาในครั้งต่อไป

ภาพข่าว

ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : นันธิกา กิจปาโล
บรรณาธิการ : สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดเชียงใหม่
แหล่งที่มา : ส.ปชส.เชียงใหม่

ข่าวสปข.3 ที่น่าสนใจ