คณะกรรมการบริหารจัดการการฉีดวัคซีนจังหวัดเชียงใหม่ เน้นย้ำให้ศูนย์ฉีดวัคซีนอำเภอทุกแห่ง ดำเนินการฉีดวัคซีนให้ได้ 50% ตามแผน หลังจากนั้นจะได้เป็นการผ่อนคลายให้กับกลุ่มประชาชนทั่วไป 

  • ข่าวจาก : ส.ปชส.เชียงใหม่
  • เมื่อวันที่ : 16 ก.ย. 2564
  • อ่าน : 87 ครั้ง

คณะกรรมการบริหารจัดการการฉีดวัคซีนจังหวัดเชียงใหม่ เน้นย้ำให้ศูนย์ฉีดวัคซีนอำเภอทุกแห่ง ดำเนินการฉีดวัคซีนให้ได้ 50% ตามแผน หลังจากนั้นจะได้เป็นการผ่อนคลายให้กับกลุ่มประชาชนทั่วไป 

วันนี้ (16 ก.ย. 64) ที่ศูนย์บัญชาการบริหารการฉีดวัคซีนป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) จังหวัดเชียงใหม่ นายรัฐพล นราดิศร รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ประธานศูนย์บริหารการจัดการวัคซีนฯ ประชุมร่วมเพื่อติดตามผลการดำเนินงาน และหารือ แนวทางการบริหารจัดการวัคซีนป้องกันโควิด-19 ของจังหวัดเชียงใหม่ โดยวันนี้ในที่ประชุมได้เน้นย้ำให้ศูนย์ฉีดวัคซีนอำเภอทุกแห่ง ดำเนินการฉีดวัคซีนให้ได้ 50% ตามแผนก่อน หลังจากนั้นจะได้เป็นการผ่อนคลายให้กับกลุ่มประชาชนทั่วไป ตามนโยบายของรัฐฯ ที่ได้กำหนดไว้ ในส่วนศูนย์ฉีดวัคซีนอำเภอใด ที่ยังคงค้างการฉีดหรือยังมีการฉีดไม่ได้ตามเป้าที่วางแผนไว้ ให้เร่งรัดดำเนินการให้แล้วเสร็จภายในอาทิตย์นี้ เพื่อจะได้มีการบริหารจัดการวัคซีนล๊อตใหม่ที่ได้รับการจัดสรรมาจากส่วนกลางกระจายไปยังทุกอำเภออย่างทั่วถึง ทั้งนี้หากศูนย์ฉีดวัคซีนอำเภอใด ประสงค์ต้องการจะขอรับการจัดสรรวัคซีนเพิ่มให้แจ้งมายังศูนย์บริหารการฉีดวัคซีนฯจังหวัดเชียงใหม่เพื่อรับการจัดสรรต่อไป

นอกจากนี้ยังมีการหารือในเรื่องของการเตรียมพร้อมในการเปิดรับนักท่องเที่ยวที่จะเดินทางเข้าจังหวัดเชียงใหม่ ตามโครงการ Charming Chiang Mai โดยจังหวัดเชียงใหม่มี 4 อำเภอที่ประสงค์เข้าร่วมโครงการ คือ อำเภอเมืองเชียงใหม่ แม่ริม แม่แตง และดอยเต่า ทั้งนี้ให้ทางอำเภอได้ประชาสัมพันธ์ทำความเข้าใจในเรื่องของการฉีดวัคซีนให้กับประชาชนในพื้นที่อย่างทั่วถึง 

พร้อมกันนี้ที่ประชุมได้มีการติดตามการดำเนินการของศูนย์บริหารฯ ของแต่ละอำเภอ โดยในวันนี้มีการรายงานความคืบหน้าการดำเนินงานของอำเภอแม่แตง พบว่ามีการดำเนินการฉีดวัคซีนเป็นไปด้วยความเรียบร้อย พร้อมทั้งมีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนเข้ารับวัคซีนได้อย่างทั่วถึง ในส่วนของโรงพยาบาลเชียงใหม่ราม ซึ่งเปิดให้บริการฉีดวัคซีนให้กับชาวต่างชาติ คือ ชาวญี่ปุ่น และชาวต่างชาติที่เป็นหญิงตั้งครรภ์และผู้สูงอายุ ขณะนี้ไม่พบปัญหาในการดำเนินการฉีดวัคซีนแต่อย่างใด 

///////////////////

สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดเชียงใหม่ 
15 กันยายน 2564

ภาพข่าว

ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : สุดาภรณ์ อินต๊ะธรรม
บรรณาธิการ : ประชาสัมพันธ์จังหวัดเชียงใหม่
แหล่งที่มา : ส.ปชส.เชียงใหม่

ข่าวสปข.3 ที่น่าสนใจ