สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่น่าน จัดกิจกรรมส่งเสริมการเพาะปลูกพืชทดแทนการปลูกยาสูบในพื้นที่ 3 อำเภอ

  • ข่าวจาก : สวท.น่าน
  • เมื่อวันที่ : 16 ก.ย. 2564
  • อ่าน : 119 ครั้ง

      การยาสูบแห่งประเทศไทย ได้ลดโควต้ารับซื้อใบยา ส่งผลให้เกษตรกร ผู้เพาะปลูกยาสูบต้องลดพื้นที่เพาะปลูกลง คณะกรรมการพิจารณาแนวทางการส่งเสริมเกษตรกรให้ปลูกพืชชนิดอื่นทดแทนยาสูบ ซึ่งมีนายลวรณ แสงสนิท อธิบดีกรมสรรพสามิต เป็นประธาน ได้มอบนโยบายให้สรรพสามิตพื้นที่น่าน ประสานงานกับคณะกรรมการในพื้นที่ เช่นเกษตรจังหวัด กรมพัฒนาที่ดิน และธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร และภาคเอกชน ในการสนับสนุนส่งเสริมนโยบายการปลูกพืชทดแทนยาสูบ

    เมื่อวันที่ 15 กันยายน ที่ผ่านมา นางนงลักษณ์ สมัครการ สรรพสามิตพื้นที่น่าน และคณะ ได้จัดประชุมผู้เพาะปลูกยาสูบพันธุ์เวอร์จิเนีย เรื่อง การปลูกพืชทดแทนยาสูบ ตามมติที่ประชุมของคณะกรรมการพิจารณาแนวทางการส่งเสริมเกษตรกร ให้เพาะปลูกพืชชนิดอื่นทดแทนการปลูกยาสูบ ณ หอประชุมประชาคมหมู่บ้าน บ้านท่าค้ำ ต.ริม อ.ท่าวังผา จ.น่าน โดยมีตัวแทน บริษัท เป็บซี่-โคล่า(ไทย) เทรดดิ้ง จำกัดผู้ผลิตมันฝรั่งเลย์ ได้ชี้แจงรายละเอียดการปลูกมันฝรั่งทดแทนยาสูบ โดยมีกำนันสมบัติ คำอุ่น กำนันตำบลริม ผู้ใหญ่บ้านท่าค้ำ และเกษตรผู้สนใจเข้าร่วมรับฟัง จำนวน 32 ราย

      สำหรับการจัดการประชุมเกษตรกร ผู้เพาะปลูกยาสูบที่สนใจปลูกพืชทดแทนในพื้นที่น่าน ได้จัดขึ้นเป็นครั้งที่ 2 มีผู้แจ้งความประสงค์จะปลูกพืชประเภทมันฝรั่ง ในฤดูเพาะปลูกเดือน พฤศจิกายน จำนวน 34 ราย โดยกำหนดจัดในท้องที่ที่มีการปลูกยาสูบ คือ อำเภอปัว เชียงกลาง และทุ่งช้าง อีก 2 ครั้ง คาดว่าจะมีผู้สนใจปลูกมันฝรั่งทดแทนยาสูบเพิ่มมากขึ้น โอกาสนี้สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่น่าน ได้มอบสารป้องกันแมลงศัตรูพืช ที่ทำจากของกลางประเภทสุราและยาสูบที่เสร็จสิ้นคดีแล้ว ให้กับเกษตรกรที่เข้าร่วมประชุมด้วย

ภาพข่าว

ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : ทีมข่าว สวท.น่าน
บรรณาธิการ : สรวิชญ์ ไชยคำ
แหล่งที่มา : สวท.น่าน

ข่าวสปข.3 ที่น่าสนใจ