ผู้ว่าฯ เชียงราย พร้อมคณะตรวจเยี่ยมสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด - 19 อ.เวียงป่าเป้า และ อ.แม่สรวย ย้ำควรเข้ารับวัคซีนตามที่ภาครัฐกำหนด สร้างภูมิคุ้มกันหมู่

  • ข่าวจาก : สวท.เชียงราย
  • เมื่อวันที่ : 16 ก.ย. 2564
  • อ่าน : 76 ครั้ง

ผู้ว่าฯ เชียงราย พร้อมคณะตรวจเยี่ยมสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด - 19 (ศปก.) อำเภอ ที่อำเภอเวียงป่าเป้า และอำเภอแม่สรวย ย้ำควรเข้ารับวัคซีนตามที่ภาครัฐกำหนด สร้างภูมิคุ้มกันหมู่

วันนี้ (16 กันยายน 2554) นายประจญ ปรัชญ์สกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย พร้อมด้วย นายบุญมี แก้วจันทร์ รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดเชียงราย ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมติดตามสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด - 19 (ศปก.) อำเภอ และศูนย์กักตัวในชุมชน ที่อำเภอเวียงป่าเป้า  ซึ่งสถานการณ์โดยรวมของการแพร่ระบาดของโรคโควิด - 19 ไม่พบผู้ป่วยรายใหม่ ผู้ป่วยสะสม จำนวน 48 ราย ไม่มีผู้ป่วยที่อยู่ในศูนย์กักตัวในชุมชน เข้าร่วมโครงการเวียงป่าเป้าปิ๊กบ้าน จำนวน 34 ราย

นายวุฒิกร คำมา นายอำเภอเวียป่าเป้า กล่าวว่า อำเภอเวียงป่าเป้า มีหมู่บ้านที่เป็น หมู่บ้าน ตำบล สีฟ้า ตามนโยบายของผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย จำนวน 92 หมู่บ้าน 7 ตำบล และสั่งการให้ทุกหมู่บ้าน ชุมชน เข้มงวดกวดขันกันอย่างต่อเนื่อง ตรวจวัดคัดกรองผู้ที่ผ่านเข้าออกในพื้นที่โดยเฉพาะผู้ที่เดินทางมาจากต่างจังหวัดกลุ่มเสี่ยง และให้มีการตั้งจุดตรวจ จุดสกัด โดยเฉพาะอำเภอเวียงป่าเป้า เป็นอำเภอที่มีการสัญจรผ่านเชื่อมต่อระหว่างจังหวัดเชียงราย เชียงใหม่ จึงต้องมีการเข้มงวดเป็นพิเศษ พร้อมออกเยี่ยมเยือนติดตามประชาชนตามคลัสเตอร์ต่างๆ โดยเฉพาะที่ตำบลที่เกิดการแพร่ระบาดของโรคโควิด - 19 ในพื้นที่ที่ผ่านมา และพื้นที่อื่นๆ

จากนั้น ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย พร้อมคณะ ตรวจเยี่ยมติดตามสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด - 19 ที่อำเภอแม่สรวย ซึ่งสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด - 19 โดยรวมของอำเภอแม่สรวย โดยที่ผ่านมามีผู้ป่วยสะสม จำนวน 38 ราย ผู้ป่วยที่เข้ารับการรักษาและกักตัวในศูนย์กักตัวในชุมชน ไม่มี ผู้ป่วยเข้าร่วมโครงการ แม่สรวยปิ๊กบ้าน จำนวน 67 ราย และมีหมู่บ้าน ตำบล ที่เป็นพื้นที่สีฟ้า จำนวน 99 หมู่บ้าน 7 ตำบล

อย่างไรก็ตาม  นายประจญ ปรัชญ์สกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย กล่าวภายหลังจากการลงพื้นที่ตรวจเยี่ยม ศปก. ทั้ง 2 อำเภอ ว่า ให้รักษาสถิติทุกพื้นที่ หมู่บ้าน ตำบล ที่เป็นพื้นที่สีฟ้า ปลอดจากโรคโควิด-19 อย่างยั่งยืน โดยความร่วมมือจากทุกภาคส่วนในพื้นที่เพราะ ณ วันนี้สถานการณ์การแพร่ระบาดนั้นดีขึ้นเรื่อยๆ แต่ต้องป้องกันตัวให้ปลอดภัยเองอยู่ตลอดเวลา และการเข้ารับการฉีดวัคซีนตามที่ภาครัฐกำหนด โดยผู้สูงอายุและผู้ที่อยู่ใน 7 โรคกลุ่มเสี่ยง และหญิงตั้งครรถ์จะต้องได้รับการฉีดวัคซีนเพื่อสร้างภูมิคุ้มกันลดความรุนแรงของโรคหากเกิดกรณีติดเชื้อขึ้นมา อย่างไรก็ตาม ได้เน้นย้ำให้ ผู้นำ อปท.ทุกแห่ง สร้างความเข้าใจประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนในทุกพื้นที่สร้างความตระหนักรู้ แต่อย่าตื่นตระหนก ด้วย

ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : พรไพรินทร์ คุณมาก
บรรณาธิการ : วรางคณา อุ่นบ้าน
แหล่งที่มา : สวท.เชียงราย

ข่าวสปข.3 ที่น่าสนใจ