ลำพูน คว้ารางวัลเลิศรัฐ รางวัลการบริหารจัดการภาครัฐ ด้านมุ่งเน้นผู้ได้รับบริการและผู้มีส่วนได้เสีย ประจำปี 2564

  • ข่าวจาก : สวท.ลำพูน
  • เมื่อวันที่ : 16 ก.ย. 2564
  • อ่าน : 70 ครั้ง

          วันนี้(16 กันยายน 2564) ที่ห้องประชุมหริภุญชัย ศาลากลางจังหวัดลำพูน นายวรยุทธ เนาวรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน ร่วมพิธีรับมอบรางวัลเลิศรัฐ ประจำปี 2564 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (Zoom Meeting) จากสำนักงาน ก.พ.ร. กรุงเทพมหานคร เพื่อเป็นการเชิดชูเกียรติให้กับหน่วยงานที่ได้รับรางวัล รวมถึงเป็นการกระตุ้น ส่งเสริมให้หน่วยงานอื่นๆ ให้เร่งพัฒนาการให้บริการ กระบวนการทำงาน ระบบการบริหารหน่วยงานให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น รวมถึงการปรับเปลี่ยนการทำงานในเชิงรุก มีการนำเทคโนโลยีดิจิตอลมาใช้ให้เกิดความสะดวกรวดเร็วมีประสิทธิภาพ สามารถตอบสนองในสถานการณ์ต่างๆ โดยเฉพาะในปัจจุบันคือสถานการณ์วิกฤตโควิด-19 และการมีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาของความยากจน ซึ่งผลงานที่ได้รับรางวัลก็จะเป็นต้นแบบที่ดีให้กับหน่วยงานต่างๆ ที่ใช้เป็นแนวทาง ในการพัฒนาระบบงานของหน่วยงานให้ดียิ่งขึ้นต่อไป

          ซึ่งจังหวัดลำพูนได้รับรางวัลเลิศรัฐ เป็นรางวัลคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐด้านมุ่งเน้นผู้ได้รับบริการและผู้มีส่วนได้เสีย โดยมี นายวิษณุ  เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธานในพิธีกล่าวแสดงความยินดีกับหน่วยงานที่ได้รับรางวัล

          นายวรยุทธ เนาวรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน  กล่าวว่า เป็นความภาคภูมิใจของจังหวัดลำพูน ในการที่จังหวัดลำพูนได้รับรางวัลเลิศรัฐอีกครั้งหนึ่ง ซึ่งในปีนี้จังหวัดลำพูนได้รับรางวัลเลิศรัฐในสาขามุ่งเน้นผู้ได้รับบริการและผู้มีส่วนได้เสีย ซึ่งเป็นรางวัลที่ทรงคุณค่า ที่แสดงให้เห็นถึงการที่ภาครัฐ ภาคเอกชนและพี่น้องประชาชนชาวจังหวัดลำพูนได้มีจุดมุ่งหมายร่วมกันในการที่จะดูแลในเรื่องของการให้บริการพี่น้องประชาชน รวมถึงดูแลในเรื่องของการพัฒนาจังหวัด โดยมุ่งเน้นผู้ที่มารับบริการ  มุ่งเน้นผู้มีส่วนได้เสีย ซึ่งเป็นความหมายของการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน เพราะฉะนั้นในวันนี้การได้รับรางวัลจากท่านรองนายกรัฐมาตรี นายวิษณุ  เครืองาม ก็เป็นความภาคภูมิใจของจังหวัดลำพูนร่วมกันทุกภาคส่วนอีกครั้งหนึ่ง

ภาพข่าว

ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : ธนากร ลังกาพินธุ์
บรรณาธิการ : ศรีอุไร นุกูลกิจบำรุง
แหล่งที่มา : สวท.ลำพูน

ข่าวสปข.3 ที่น่าสนใจ