ที่ประชุมคณะกรรมการโรคติดต่ออนุมัติให้ องค์การบริหารส่วนจังหวัดน่าน จัดสรรงบประมาณ 6.5 ล้านบาท เพื่อจัดซื้อชุด Antigen Test kit ตรวจเชื้อโควิค 19 ให้แก่ประชาชนในภาพรวม

  • ข่าวจาก : ส.ปชส.น่าน
  • เมื่อวันที่ : 16 ก.ย. 2564
  • อ่าน : 71 ครั้ง

                  นายชัยนรงค์  วงศ์ใหญ่  รองผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน  เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดน่าน ณ ห้องประชุมเมือง  สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดน่าน มีประเด็นที่น่าสนใจคือ ที่ประชุมมีมติ องค์การบริหารส่วนจังหวัดน่าน จัดสรรงบประมาณซื้อชุด Antigen Test Kit (ATK) สำหรับตรวจหาเชื้อโควิด-19 เนื่องจากการซื้อชุด ATK ในการตรวจพื้นที่เชิงลบจะต้องทำในพื้นที่เสี่ยงจึงจะสามารถใช้งบประมาณของกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยได้ โดยพื้นที่ที่ใช้จะต้องคาดว่าจะเกิดโรคติดต่อหากไม่ดำเนินการสำคัญก็อาจจะทำให้เกิดความเสียหาย โดยชุดตรวจ ATK ไม่สามารถใช้กับบุคลากรภาครัฐได้ องค์การบริหารส่วนจังหวัดน่านอนุมัติงบประมาณดังกล่าวจำนวน 6.5 ล้านบาท จัดซื้อชุด APK 26000 ชุดในราคาชุดละ 250 บาท สามารถตรวจและรู้ผลภายใน 15 นาที  เพื่อใช้ตรวจนหาเชื้อบุคคลที่ไม่เข้าเกณฑ์ ที่สามารถเบิกจ่ายตามงบประมาณของกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยได้ 
                   นายนพรัตน์ ถาวงศ์  นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดน่าน กล่าวว่าองค์การบริหารส่วนจังหวัดน่านยินดีที่จะจัดสรรงบประมาณ เพื่อดำเนินการดังกล่าว ให้กับประชาชนเพื่อ ป้องกันและแก้ไขปัญหาการแพร่ระบาดของโรคโควิต 19 แก่ประชาชนชาวจังหวัดน่าน ในภาพรวม สำหรับสถานการณ์ ผู้ป่วย covid-19 ในจังหวัดน่าน มีผู้ป่วยสะสม 2,341 ราย กำลังรักษา 96 ราย รักษาหายแล้ว 2,236 ราย เสียชีวิตสะสม 9 ราย

                  จังหวัดน่านฉีดวัคซีนให้กับ กลุ่มเสี่ยงที่มีอายุ 60 ปี ขึ้นไปแล้ว 7 กลุ่มโรค  สตรีมีครรภ์ และบุคลากรผู้ปฏิบัติหน้าที่เสี่ยงสัมผัสโรค ไปแล้ว 179,318 คิดเป็นร้อยละ 42.88 ของกลุ่มเสี่ยง และร้อยละ 26 ของประชากรทั้งจังหวัด
                   ที่ประชุมมีมติอนุมัติจัดซื้อวัคซีนของ อบต.ไหล่น่าน อ.เวียงสา และ อบต.จอมพระ  อ.ท่าวังผา  โดยการฉีดวัคซีนจะต้องไม่ซ้ำกับเป้าหมายที่กระทรวงสาธารณสุขได้ฉีดให้ไปแล้ว  
จากการที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดน่านได้ จัดสรรงบประมาณเพื่อจัดซื้อวัคซีน Moderna จากสภากาชาดไทย โดยจะจัดสรรให้กับกลุ่มเป้าหมาย ได้แก่ ผู้พิการ  ผู้ป่วยติดเตียง 443 ราย  สตรีมีครรภ์ 800 ราย  ผู้สูงอายุ 70 ปีขึ้นไป 818 ราย  ครูโรงเรียนอนุบาล ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก และบุคลากรทางการศึกษาที่ยังไม่เคยได้รับวัคซีน 672 ราย บุคลากรที่ต้องออกปฏิบัติสัมผัสกับประชาชน 152 ราย ในจำนวนนี้จะจัดวัคซีนสำรองร้อยละ 30  คิดเป็น 866  ราย รวมทั้งสิ้น  2,885  ราย วัคซีนจำนวน 5,570 dose ห้ามนำไปฉีดบูสให้  
เป็นเข็มที่ 3 วัคซีนจะทยอยมาตั้งแต่เดือนตุลาคม เป็นต้นไป

ภาพข่าว

ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดน่าน
บรรณาธิการ : ธนวันต์ ชุมแสง
แหล่งที่มา : ส.ปชส.น่าน

ข่าวสปข.3 ที่น่าสนใจ