แม่ฮ่องสอน พบผู้ติดเชื้อโควิด19 เพิ่ม 5 ราย พื้นที่สบเมย 4 ราย และแม่สะเรียง 1 ราย

  • ข่าวจาก : ส.ปชส.แม่ฮ่องสอน
  • เมื่อวันที่ : 17 ก.ย. 2564
  • อ่าน : 68 ครั้ง

          นายสิธิชัย จินดาหลวง ผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน ประธานคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดแม่ฮ่องสอน เปิดเผยถึงสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019 ในการระบาดระลอกใหม่เมษายน 2564 ของจังหวัดแม่ฮ่องสอนว่า ในวันนี้ มีผู้ได้รับการตรวจหาเชื้อ COVID-19 ทั้งหมด 310 ราย พบเชื้อ 5 ราย เป็นผู้ป่วยในจังหวัดทั้งหมด โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 
          รายที่ 533 เพศชาย อายุ 34 ปี ภูมิลาเนาอยู่ที่หมู่ 10 ต.แม่ลาน้อย อ.แม่ลาน้อย เป็นทหารสังกัด กรมทหารพรานที่ 36 ค่ายเทพสิงห์ อ.แม่สะเรียง จ.แม่ฮ่องสอน ปฏิบัติงานที่ฐานปฏิบัติการบ้านโกแปร่ ม.9 ต.แม่คง อ.แม่สะเรียง จ.แม่ฮ่องสอน เริ่มมีอาการป่วยวันที่ 8 กันยายน 2564 และวันที่ 9 กันยายน 2564 กลับลงมาพักที่บ้าน อ.แม่ลาน้อย จ.แม่ฮ่องสอน วันที่ 16 กันยายน 2564 มารับการตรวจที่ศูนย์คัดกรองเชิงรุก รพ.แม่สะเรียง ผลตรวจ ATK เป็นลบ แต่ผู้ป่วยมีอาการจึงเก็บตัวอย่างส่งตรวจ RT-PCR ให้กลับไปพักกักตัวที่บ้านระหว่างรอผลการตรวจ ต่อมาได้รับแจ้งผลตรวจว่าพบเชื้อ จึงเข้ารับการรักษาที่ รพ.แม่สะเรียง 
          รายที่ 534 - 537 รวม 4 ราย เพศชายทั้งหมด โดยเป็นนักเรียน 2 ราย และประชาชน 2 ราย อยู่ใน อ.สบเมย เป็นผู้ป่วยที่มีความเชื่อมโยงของ Cluster โรงเรียนสบเมยวิทยาคม ทั้งหมดเข้ารับการกักกันตัวที่ศูนย์กักกันของโรงเรียนฯ และชุมชนมีผลการตรวจคัดกรองด้วยชุดตรวจ ATK เป็นบวก ส่งตรวจ RT-PCR ผลพบเชื้อ เข้ารับการรักษาที่ รพ.สบเมย 4 ราย สำหรับผู้ป่วยที่เป็นเด็กนักเรียน หากประเมินแล้วไม่มีอาการป่วยรุนแรง จะส่งต่อเข้ารับการรักษาในศูนย์แยกกักโรคชุมชนโรงเรียนสบเมยวิทยาคมต่อไป ปัจจุบันพบผู้ป่วยยืนยันใน Cluster โรงเรียนสบเมยวิทยาคม จำนวนทั้งสิ้น 207 ราย 
          สรุป สถานการณ์ ณ วันที่ 17 กันยายน 2564 จังหวัดแม่ฮ่องสอนมีผู้ติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ระลอกเมษายน ที่เข้ารับการรักษาในจังหวัด จานวน 537 ราย เป็นเพศชาย 264 ราย และเพศหญิง 273 ราย เสียชีวิต 4 ราย รักษาหายแล้ว 294 ราย ยังอยู่ระหว่างรักษา 239 ราย รักษาอยู่ที่รพ.ศรีสังวาลย์.6.ราย รพ.แม่สะเรียง 14 ราย รพ.ปาย 12 ราย รพ.สบเมย 25 ราย ศูนย์แยกกักโรคชุมชน รร.สบเมยวิทยาคม 60.ราย ศูนย์แยกกักโรคชุมช บ้านสบเมย 4 ราย ศูนย์แยกกักโรคชุมชนวัดอมราวาส 3 ราย และรพ.สนาม 2 แห่งรวม 115 ราย สำหรับอาการของผู้ป่วยที่ยังอยู่ระหว่างการรักษาทั้ง 239 ราย เป็นผู้ป่วยที่มีอาการเล็กน้อย 233 ราย ปานกลาง 4 ราย และรุนแรง 2 ราย 

ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : อรรถเวทยฺ สุนทรพานิชกิจ
บรรณาธิการ : อรรถเวทย์ สุนทรพานิชกิจ
แหล่งที่มา : ส.ปชส.แม่ฮ่องสอน

ข่าวสปข.3 ที่น่าสนใจ