หน่วยแพทย์อาสาสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี (พอ.สว.) จังหวัดลำพูน เยี่ยมผู้ป่วยติดเตียงยากไร้ที่ตำบลลี้ อำเภอลี้ จังหวัดลำพูน

  • ข่าวจาก : ส.ปชส.ลำพูน
  • เมื่อวันที่ : 17 ก.ย. 2564
  • อ่าน : 74 ครั้ง

วันที่ ( 17 กันยายน 2564 ) นายวรยุทธ เนาวรัตน์  ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน  พร้อมด้วย นายแพทย์สุผล  ตติยนันทพร นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดลำพูน   นางปนัดดา เนาวรัตน์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดลำพูน  นายวิวัฒน์ จันทร์โอภาส นายอำเภอลี้  หัวหน้าส่วนราชการ คณะกรรมการเหล่ากาชาดจังหวัดลำพูน  สมาชิกแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดลำพูน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน  เจ้าหน้าที่/อาสาสมัคร พอ.สว.จังหวัด ลงพื้นที่เยี่ยมผู้สูงอายุและผู้ที่มีความพิการ ณ บ้านนากลาง หมู่ 2 ตำบลลี้ อำเภอลี้ จังหวัดลำพูน จำนวน 3  ราย ในกิจกรรมหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ พอ.สว.จังหวัดลำพูน ครั้งที่ 7 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  เหล่ากาชาดจังหวัดลำพูนมอบเงินช่วยเหลือ ราย 2,000 บาท และเครื่องอุปโภคบริโภค ผ้าห่ม เพื่อเป็นการช่วยเหลือในเบื้องต้น ภายหลังเป็นประธานในพิธีเปิดหน่วยแพทย์อาสาสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี (พอ.สว.) ครั้งที่ 7 ที่ โรงเรียนบ้านนากลาง หมู่ 2 ตำบลลี้ อำเภอลี้ จังหวัดลำพูน

                สำหรับผู้สูงอายุและผู้ที่มีความพิการ ณ บ้านนากลาง หมู่ 2 ตำบลลี้ อำเภอลี้ จำนวน 3ราย ประกอบด้วย ด.ช. อัครเดช เปี้ยดอก อายุ 2 บ้านเลขที่ 90/1 ม.2 ตำบลลี้ อำเภอลี้ เป็นผู้ป่วยเด็กเป็นเด็กฝาแฝด มีปัญหาทางระบบประสาทและสมอง พบว่ามีพัฒนาการช้าทุกด้าน  รายที่ 2 นางสุข  จ่อเรือง อายุ 84 ปี บ้านเลขที่ 96/1 ม.2 ตำบลลี้ อำเภอลี้  เป็นผู้ป่วยติดบ้านไม่สามารถเดินได้ และสามารถช่วยเหลือตนเองได้  รายที่3 นายดอก  ธิเขื่อน อายุ 71 ปี  บ้านเลขที่ 7/2 ม.2 ตำบลลี้ อำเภอลี้ เป็นผู้ป่วยติดบ้านมาสามารถเดินได้  ไม่ค่อยสามารถช่วยเหลือตนเองได้ ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูนและคณะฯ ได้พูดคุยให้กำลังใจในการดำเนินชีวิต หากมีปัญหาในด้านใดสามารถขอความช่วยเหลือไปยังองค์ปกครองส่วนท้องถิ่นหรือ อสม.ในพื้นที่ได้ทันที

ภาพข่าว

ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : อานนท์ บุญมาตุ้ย เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์จังหวัดลำพูน
บรรณาธิการ : นายประเสริฐ อินทา ประชาสัมพันธ์จังหวัดลำพูน
แหล่งที่มา : ส.ปชส.ลำพูน

ข่าวสปข.3 ที่น่าสนใจ