เชียงใหม่ ออกหน่วยฉีดวัคซีน พระราชทาน พอ.สว.

  • ข่าวจาก : สทท.เชียงใหม่
  • เมื่อวันที่ : 17 ก.ย. 2564
  • อ่าน : 55 ครั้ง

      ที่วัดพระธาตุดอยสะเก็ด พระอารามหลวง นายชัชวาลย์ ฉายะบุตร รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ กล่าวในการเปิดหน่วยฉีดวัคซีนพระราชทาน และหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ พอ.สว. จังหวัดเชียงใหม่ โดยมีพระราชโพธิวรคุณ เจ้าคณะอำเภอดอยสะเก็ด และเจ้าอาวาสวัดพระธาตุดอยสะเก็ดพระอารามหลวง ร่วมในพิธีว่า ด้วยสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี ทรงห่วงใยประชาชนจากสถานการณ์การระบาดของโรคโควิด-19 จึงมีพระดำริให้ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ จัดหาวัคซีน ซิโนฟาร์ม  เพื่อบรรเทาความทุกข์ยากของประชาชน โดยจังหวัดเชียงใหม่ได้รับการจัดสรรวัคซีนพระราชทาน ซิโนฟาร์มทั้งหมด 5 พันโดส มีประชาชนกลุ่มเป้าหมาย 2 พัน 500 คน ประกอบด้วย คนไข้ในพระราชานุเคราะห์ 70 ราย ผู้พิการ 458 ราย คนไร้บ้าน ผู้ด้อยโอกาส 390 ราย ผู้สูงอายุ ผู้ป่วยติดบ้านติดเตียง 1 พัน 227 ราย พระสงฆ์ 321 รูป และผู้ขาดโอกาสเข้าถึงวัคซีน 34 ราย โดยจะจัดการฉีดระหว่างวันที่ 16 ถึง 24 กันยายน 2564

      ทั้งนี้การฉีดวัคซีนป้องกันโควิด-19 ที่หน่วยแพทย์เคลื่อนที่ พอ.สว. นำมาฉีดให้กับประชาชนในอำเภอดอยสะเก็ด เป็นวัคซีน ซิโนฟาร์ม จากราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ มีผู้เข้ารับวัคซีนเป็นผู้พิการ และผู้สูงอายุ ทั้งหมด 90 คน และได้รับมอบกล่องยาพระราชทานเพื่อบรรเมาความเดือดร้อนอีกด้วย

ภาพข่าว

ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : ธีระพงษ์ โลหะวัชระ
บรรณาธิการ : สุบิน คำฝั้น
แหล่งที่มา : สทท.เชียงใหม่

ข่าวสปข.3 ที่น่าสนใจ