จ.ลำปาง มอบเกียรติบัตรการประกวดเรียงความบทกลอน เรื่องสั้น และภาพถ่าย เทิดพระคุณแม่ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง 12 สิงหาคม 2564

  • ข่าวจาก : สวท.ลำปาง
  • เมื่อวันที่ : 20 ก.ย. 2564
  • อ่าน : 67 ครั้ง

วันนี้ (20 ก.ย. 64) นายณรงค์ศักดิ์ โอสถธนากร ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง มอบเกียรติบัตรและเงินรางวัลการประกวดเรียงความบทกลอน เรื่องสั้น และภาพถ่าย เทิดพระคุณแม่ ในที่ประชุมคณะกรมการจังหวัดและหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดลำปาง ประจำเดือนกันยายน ณ อาคารหอประชุมจังหวัดลำปาง

ตามที่ สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดลำปาง ได้ดำเนินการคัดเลือกผลงานการประกวดเรียงความบทกลอน เรื่องสั้น และภาพถ่าย เทิดพระคุณแม่ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง 12 สิงหาคม 2564 จังหวัดลำปาง เมื่อวันที่ 30 สิงหาคม 2564 มีผลการประกวด ดังนี้

ประเภทเรียงความ สำหรับนักเรียนระดับประถมศึกษา รางวัลชนะเลิศ เงินรางวัล จำนวน 5,000.- บาท ได้แก่ เด็กหญิงพิมพ์ลภัส ชัยสงคราม โรงเรียนบ้านหนองนาว อำเภอแจ้ห่ม รางวัลรองชนะเลิศ เงินรางวัล จำนวน 3,000.- บาท ได้แก่ เด็กหญิงพิมลวรรณ ประกอบศิลป์ โรงเรียนบ้านหนองนาว อำเภอแจ้ห่ม รางวัลชมเชย เงินรางวัล จำนวน 1,000.- บาท ได้แก่ เด็กหญิงพลอยปภัส เมืองพุทธา โรงเรียนบ้านหนองนาว อำเภอแจ้ห่ม

ประเภทบทกลอน สำหรับนักเรียนระดับมัธยมศึกษา/ปวช. รางวัลชนะเลิศ เงินรางวัล จำนวน 5,000.- บาท ได้แก่ นางสาวรัญญา ใจจันทร์ โรงเรียนลำปางกัลยาณี อำเภอเมืองลำปาง รางวัลรองชนะเลิศ เงินรางวัล จำนวน 3,000.- บาท ได้แก่ เด็กหญิงอลินลดา แก้วคำปา โรงเรียนอนุบาลเกาะคา (น้ำตาลอนุเคราะห์) รางวัลชมเชย เงินรางวัล จำนวน 1,000.- บาท ได้แก่ นายประเสริฐศักดิ์ จตุรทำนุพงศ์ โรงเรียนมัธยมวิทยา อำเภอเมืองลำปาง

ประเภทเรื่องสั้น สำหรับนักศึกษาระดับอุดมศึกษา/ปวส. และประชาชนทั่วไป รางวัลชนะเลิศ เงินรางวัล จำนวน 5,000.- บาท ได้แก่ นายพีระพันธ์ ตันวงศ์ ประชาชนทั่วไป รางวัลรองชนะเลิศ เงินรางวัล จำนวน 3,00.- บาท ได้แก่ นางสมนึก แหลมคม ประชาชนทั่วไป รางวัลชมเชย เงินรางวัล จำนวน 1,000.- บาท ได้แก่ นายอภิชาติ ฤทธิ์ศรี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์ลำปาง

ประเภทภาพถ่าย สำหรับนักเรียน นักศึกษา และประชาชนทั่วไป รางวัลชนะเลิศ เงินรางวัล จำนวน 5,000.- บาท ได้แก่ นายลภน กมลวรานันท์ ประชาชนทั่วไป รางวัลรองชนะเลิศ เงินรางวัล จำนวน 3,000.- บาท ได้แก่ นายสมชาย เกิดผล ประชาชนทั่วไป และรางวัลชมเชย เงินรางวัล จำนวน 1,000.- บาท ได้แก่ นายยุทธนา อินต๊ะชมพู มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปา

ภาพข่าว

ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : อัมฤทธิ์ จานุวี โทร. 063 270 4713
บรรณาธิการ : เยาวลักษณ์ เครือคำขาว
แหล่งที่มา : สวท.ลำปาง

ข่าวสปข.3 ที่น่าสนใจ