กาชาดลำพูน เตรียมมอบของใช้จำเป็น ช่วยเหลือผู้กักตัวในพื้นที่บ้านห้วยหละ อ.บ้านโฮ่ง

  • ข่าวจาก : สวท.ลำพูน
  • เมื่อวันที่ : 24 ก.ย. 2564
  • อ่าน : 44 ครั้ง

          สำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดลำพูน นำโดยนางปนัดดา เนาวรัตน์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดลำพูน รับสิ่งของอุปโภคบริโภคจากสำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทย เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 23 กันยายน 2564 ที่ผ่านมา และมอบหมายให้เจ้าหน้าที่เหล่ากาชาดจังหวัดลำพูน ลูกจ้าง TST และสมาชิก อส. จัดชุดธารน้ำสู้ภัยโควิด-19 เพื่อมอบให้ความช่วยเหลือผู้เฝ้าระวัง กักตัว 14 วัน

          โดยในช่วงระหว่าง 17-22 กันยายน 2564 อสม. ได้ทำการสำรวจผู้ที่ได้รับผลกระทบในช่วงแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 ในพื้นที่จังหวัดลำพูน และเพื่อเป็นการบรรเทาความเดือดร้อน เหล่ากาชาดจังหวัดลำพูน จึงให้ความช่วยเหลือ ผ่านที่ว่าการอำเภอ อปท.ในพื้นที่ เพื่อนำไปมอบให้แก่ผู้กักตนเองอยู่ที่บ้าน จำนวน 696 ชุด ส่วนหนึ่งจะได้นำไปมอบให้กับประชาชนที่เข้ามาตรการกักตัวในพื้นที่บ้านห้วยหละ อำเภอบ้านโฮ่ง จังหวัดลำพูน ด้วย

ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : ธนากร ลังกาพินธุ์
บรรณาธิการ : ศรีอุไร นุกูลกิจบำรุง
แหล่งที่มา : สวท.ลำพูน

ข่าวสปข.3 ที่น่าสนใจ