ผู้ว่าฯลำพูน เป็นประธานพิธีเปิด โครงการศรีเตี้ยน่าเยือน บ้านเฮือนน่าอยู่ กิจกรรมปลูกต้นเหลืองเชียงราย ถนนสายศรีเตี้ย - หนองเขียด จำนวน 400 ต้น คาดตำบลศรีเตี้ยจะเหลืองสะพรั่งภายใน 2 ปี

  • ข่าวจาก : ส.ปชส.ลำพูน
  • เมื่อวันที่ : 24 ก.ย. 2564
  • อ่าน : 41 ครั้ง

วัน (24 กันยายน 2564)  ณ บริเวณที่ทำการเทศบาลตำบลศรีเตี้ย และถนนสายศรีเตี้ย- หนองเขียด ในเขตเทศบาลตำบลศรีเตี้ย อ.บ้านโฮ่ง จ.ลำพูน นายวรยุทธ เนาวรัตน์  ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการ  “ศรีเตี้ยน่าเยือน บ้านเฮือนน่าอยู่” กิจกรรมปลูกต้นเหลืองเชียงราย ถนนสายศรีเตี้ย – หนองเขียด  พร้อมด้วยนางปนัดดา เนาวรัตน์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดลำพูน นายประเชิญ สมองดี นายอำเภอบ้านโฮ่ง นายรุ่งโรจน์ สุนทร ท้องถิ่นจังหวัดฯ หัวหน้าส่วนราชการบ้านโฮ่ง  ผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาลตำบลศรีเตี้ย และชาวตำบลศรีเตี้ย ร่วมกันปลูกต้นไม้เหลืองเชียราย

ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน กล่าวว่า  จังหวัดลำพูนได้จัดทำ “โครงการลำพูนเมืองน่าเยือน  บ้านเฮือนน่าอยู่”  โดยมีวัตถุประสงค์  เพื่อเป็นการต่อยอดการขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการลำพูนเมืองสะอาดสู่ความยั่งยืน  ประจำปี 2564  ภายใต้ยุทธศาสตร์  “Clean  LAMPHUN”  ลำพูนเมืองสะอาด  ปี 2564  และพัฒนาสภาพแวดล้อมในพื้นที่จังหวัดลำพูน  ให้บ้านเมืองสะอาด  สวยงาม  มีการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมทางกายภาพเป็นอย่างดี  เป็นระเบียบ เรียบร้อย  เอื้อต่อการอยู่อาศัยและดำรงชีพ  รองรับการมาเยือนของนักท่องเที่ยวและเพื่อส่งเสริมการสีส่วนร่วมและสร้างจิตสำนึกของประชาชนในพื้นที่  รวมทั้งเพื่อเป็นการปรับสภาพแวดล้อมของหมู่บ้าน/ชุมชน/ ครัวเรือน/ถนนสายหลัก/สายรองและแม่น้ำลำคลอง  ให้สะอาดสวยงามและเป็นระเบียบเรียบร้อย  โดยได้แจ้งโครงการและแนวทางการดำเนินงานเพื่อขอความร่วมมือให้ส่วนราชการและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ดำเนินการตามโครงการร่วมกันในวันนี้ก็รู้สึกดีใจที่ได้เห็นเทศบาลตำบลศรีเตี้ยได้จัดกิจกรรม  “ปลูกต้นเหลืองเชียงราย  ถนนสายศรีเตี้ย – หนองเขียด”  ตามโครงการ  “ศรีเตี้ยน่าเยือน  บ้านเฮือนน่าอยู่”  อันเป็นการต่อยอดการขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการลำพูนเมืองสะอาดสู่ความยั่งยืน  ประจำปี  2564  ภายใต้ยุทธศาสตร์  “Clean  LAMPHUN”  ลำพูนเมืองสะอาด  ปี 2564  รวมทั้งเพื่อรักษามาตรฐานการบริหารจัดการขยะมูลฝอยแบบมีส่วนร่วมของทุกภาค

นายกเทศบาลตำบลศรีเตี้ย เผยว่า การจัดทำโครงการ  “ศรีเตี้ยน่าเยือน  บ้านเฮือนน่าอยู่” กิจกรรมปลูกต้นเหลืองเชียงราย ถนนสายศรีเตี้ย – หนองเขียด ขึ้นเพื่อร่วมขับเคลื่อนแนวทางการดำเนินงานตาม “โครงการลำพูนเมืองน่าเยือน บ้านเฮือนน่าอยู่”  เพื่อต่อยอดความสำเร็จของจังหวัดลำพูนที่ได้รับรางวัลชนะเลิศการประกวดการจัดการขยะมูลฝอยชุมชน “จังหวัดสะอาด”ระดับประเทศ 4  ปีซ้อน เพื่อร่วมขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการลำพูนเมืองสะอาดสู่ความยั่งยืน ประจำปี 2564 ภายใต้ยุทธศาสตร์  “Clean  LAMPHUN” ลำพูนเมืองสะอาด ปี 2564 และโครงการ “ลำพูนเมืองน่าเยือน บ้านเมืองน่าอยู่”เพื่อเพิ่มพื้นที่สีเขียวและปรับภูมิทัศน์ถนนสายศรีเตี้ย – หนองเขียด ให้มีความสวยงาม ร่วมรื่น  และเพื่อส่งเสริมการมีส่วนร่วมของภาครัฐ  เอกชนและประชาชนในการร่วมกันพัฒนาสิ่งแวดล้อม

ทั้งนี้ในการดำเนินโครงการฯ  ได้รับความร่วมมือและอนุเคราะห์จากคณะสงฆ์ผู้นำชุมชน  องค์กรและหน่วยงานในพื้นที่  โดยเฉพาะอย่างยิ่งได้รับการสนับสนุนการสมทบงบประมาณในการจัดหาต้นไม้จากพี่น้องประชาชนในตำบลศรีเตี้ย  ซึ่งการปลูกต้นไม้เหลืองเชียงราย ครั้งนี้มีจำนวน 400 ต้น สองข้างทาง คาดว่าจะใช้เวลา 1- 2 ปี ต้นไม้เหลืองเชียราย จะออกดอกบานสะพรั่งสีเหลือง เนื่องจากต้นกล้าที่ใช้ปลูกเป็นต้นใหญ่สูงร่วม 2 เมตร จึงจะออกดอกเร็วขึ้น สามารถดึงดูดนักท่องเที่ยวไปเที่ยวชมและเซลฟี่ได้ทุกปีในช่วงฤดูร้อน.

ภาพข่าว

ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : อนุวัฒน์ พุฒเกิด เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์จังหวัดลำพูน
บรรณาธิการ : ประเสริฐ อินทา ประชาสัมพันธ์จังหวัดลำพูน
แหล่งที่มา : ส.ปชส.ลำพูน

ข่าวสปข.3 ที่น่าสนใจ