แม่ฮ่องสอน พบผู้ติดเชื้อยืนยันเพิ่มในจังหวัด 6 ราย ใน อ.แม่สะเรียง และ อ.สบเมย

  • ข่าวจาก : สวท.แม่สะเรียง
  • เมื่อวันที่ : 24 ก.ย. 2564
  • อ่าน : 40 ครั้ง

         นายสิธิชัย จินดาหลวง ผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน ประธานคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดแม่ฮ่องสอน เปิดเผยถึงสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019 ในการระบาดระลอกใหม่เมษายน 2564 ของจังหวัดแม่ฮ่องสอนว่า ในวันนี้ (24 ก.ย. 64) มีผู้ได้รับการตรวจหาเชื้อ COVID-19 ทั้งหมด 502 ราย พบเชื้อ 6 ราย เป็นผู้ป่วยในจังหวัดทั้งหมด โดยมีรายละเอียด ดังนี้

        รายที่ 605 เพศหญิง อายุ 27 ปี ที่อยู่ตามภูมิลำเนาบ้านทุ่งพร้าว ต.แม่สะเรียง อ.แม่สะเรียง อาชีพเกษตรกรรม อาศัยอยู่ในพื้นที่เฝ้าระวังของ ต.แม่คง ทีมควบคุมโรค อ.แม่สะเรียงออกค้นหาเชิงรุก ตรวจ Rapid Antigen ผลเป็นบวก ส่งตรวจ RT-PCR ผลพบเชื้อ เข้ารับการรักษาที่รพ.แม่สะเรียง

         รายที่ 606 เพศหญิง อายุ 28 ปี อยู่บ้านแม่เหาะ เป็นผู้สัมผัสเสี่ยงสูงของ รายที่ 560 (อบต.แม่เหาะ) มารับการตรวจรักษาที่ รพ.แม่สะเรียง ตรวจ Rapid Antigen ผลเป็นบวก ส่งตรวจ RT-PCR ผลพบเชื้อ

         รายที่ 607 เพศหญิง อายุ 36 ปี อยู่บ้านโป่งดอยช้าง ต.บ้านกาศ อ.แม่สะเรียง เป็นผู้สัมผัสเสี่ยงสูงของ รายที่ 591 (แม่ครัวของวัดแห่งหนึ่ง มารับการตรวจรักษาที่ รพ.แม่สะเรียง ตรวจ Rapid Antigen ผลเป็นบวก ส่งตรวจ RT-PCR ผลพบเชื้อ

          รายที่ 608 - 609 เพศชาย อายุ 25 ปี และอายุ 27 ปี เป็นผู้สัมผัสเสี่ยงสูง รายที่ 580 ที่ทำงานโรงานน้ำแข็งแห่งหนึ่งในเขตเทศบาลฯ ซึ่งได้รายงานไปก่อนหน้านี้ ตรวจ Rapid Antigen ผลเป็นบวก ส่งตรวจ RT-PCR ผลพบเชื้อ เข้ารับการรักษาที่รพ.แม่สะเรียง ปัจจุบัน คลัสเตอร์โรงงานน้ำแข็งมีผู้ป่วยยืนยันสะสม 15 ราย

          รายที่ 610 เด็กหญิง อายุ 9ขวบ (นักเรียน) อยู่บ้านห้วยน้ำใส ต.สบเมย อ.สบเมย ผู้ป่วยมีความเชื่อมโยงกับคลัสเตอร์ โรงเรียนสบเมยวิทยาคม เข้ารับการกักตัว ที่ศูนย์กักกันของชุมชนและโรงเรียนฯ ตรวจ Rapid Antigen ผลเป็นบวก ส่งตรวจ RT-PCR ผลพบเชื้อ เข้ารับการรักษาที่ รพ.สบเมย ปัจจุบันพบผู้ป่วยยืนยันใน คลัสเตอร์ โรงเรียนสบเมยวิทยาคม จำนวนทั้งสิ้น 218 ราย

         สรุป สถานการณ์ ณ วันที่ 24 กันยายน 2564 จังหวัดแม่ฮ่องสอนมีผู้ติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ระลอกเมษายน ที่เข้ารับการรักษาในจังหวัด จำนวน 610 ราย ผู้ป่วยที่มีอาการเล็กน้อย 168 ราย ปานกลาง 3 ราย และรุนแรง 1 ราย เป็นเพศชาย 296 ราย และเพศหญิง 314 ราย เสียชีวิต 4 ราย (0.6%) รักษาหายแล้ว 434 ราย (71.2%) ยังอยู่ระหว่างรักษา 172 ราย (28.2%) รักษาอยู่ ที่รพ.ศรีสังวาลย์ 4ราย รพ.แม่สะเรียง 13 ราย รพ.ปาย 4ราย รพ.สบเมย 37 ราย CI รร.สบเมยวิทยาคม 29 ราย CI รร.บ้านแม่สวด 11 ราย CI วัดอมราวาส 4 ราย และรพ.สนาม 2 แห่งรวม 70 ราย

ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : เกษศินี รัตนพันธ์
บรรณาธิการ : สมชาย เกิงฝาก
แหล่งที่มา : สวท.แม่สะเรียง

ข่าวสปข.3 ที่น่าสนใจ