วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี พะเยา จัดพิธีมอบประกาศนียบัตรและเข็มวิทยฐานะ แก่ผู้สำเร็จการอบรมหลักสูตรผู้บริหารการสาธารณสุขระดับต้นรุ่นที่ 30 กลุ่ม 1

  • ข่าวจาก : สวท.พะเยา
  • เมื่อวันที่ : 24 ก.ย. 2564
  • อ่าน : 57 ครั้ง

           วันนี้ (24 ก.ย.64) คณะพยาบาลศาสตร์ สถาบันพระบรมราชชนก โดย วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี พะเยา ดร.ธานี กล่อมใจ ผู้อำนวยการวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี พะเยา เป็นประธานในพิธีมอบประกาศนียบัตรและเข็มวิทยฐานะ แก่ผู้สำเร็จการอบรมหลักสูตรผู้บริหารการสาธารณสุขระดับต้นรุ่นที่ 30 กลุ่ม 1 ประจำปีงบประมาณ 2564 ผ่านระบบออนไลน์โปรแกรม Zoom Meeting ณ ห้องเกียรติยศ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี พะเยา

            ดร.กฤตพัทธ์ ฝึกฝน รองผู้อำนวยการฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี พะเยา กล่าวว่า การอบรมหลักสูตรผู้บริหารการสาธารณสุขระดับต้น รุ่นที่ 30 กลุ่มที่ 1 เพื่อพัฒนาความรู้และทักษะด้านการบริหารงานสาธารณสุข ตลอดจนพัฒนาทัศนคติ และบุคลิกภาพ ของการเป็นผู้บริหารฯ ที่สามารถนำไปประยุกต์ใช้ ในการบริหารจัดการหน่วยงาน ในสถานการณ์จริง จัดขึ้นระหว่างวันที่ 10 พฤษภาคม - 2 กรกฎาคม 2564 ซึ่งได้เลื่อนการดำเนินการจัดอบรมของ รุ่นที่ 30 กลุ่มที่ 1 ในสัปดาห์ที่ 3 เป็นระหว่างวันที่ 28 มิถุนายน 2564 และ วันที่ 21 - 24 กันยายน 2564 ผ่านระบบออนไลน์ ซึ่งมีผู้ผ่านการอบรมดังกล่าว จากหน่วยงานส่วนกลาง และส่วนภูมิภาค รวม 17 จังหวัด ของกระทรวงสาธารณสุข จำนวนทั้งสิ้น 59 คน

ภาพข่าว

ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : นายประมวล อุปกิจ
บรรณาธิการ : นางสาวนันทวรรณ กันคำ
แหล่งที่มา : สวท.พะเยา

ข่าวสปข.3 ที่น่าสนใจ