จ.แม่ฮ่องสอน พบผู้ป่วย COVID-19 เพิ่มในจังหวัดอีก 6 ราย จากตรวจเชิงรุก และกลุ่มผู้สัมผัสผู้ป่วยยืนยันก่อนหน้านี้

  • ข่าวจาก : สวท.แม่ฮ่องสอน
  • เมื่อวันที่ : 24 ก.ย. 2564
  • อ่าน : 37 ครั้ง

       นายสิธิชัย จินดาหลวง ผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน ประธานคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดแม่ฮ่องสอน เปิดเผย ถึงสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ในการระบาดระลอกใหม่เมษายน 2564 ของจังหวัดแม่ฮ่องสอนว่า ในวันนี้(24 ก.ย. 64) มีผู้ได้รับการตรวจหาเชื้อ COVID-19 ทั้งหมด 502 ราย พบเชื้อ 6 ราย เป็นผู้ป่วยในจังหวัดทั้งหมด โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 

          รายที่ 605 เพศหญิง อายุ 27 ปี ที่อยู่ตามภูมิลำเนาบ้านทุ่งพร้าว ต.แม่สะเรียง อ.แม่สะเรียง อาชีพเกษตรกรรม อาศัยอยู่ในพื้นที่เฝ้าระวังของ ต.แม่คง ทีมควบคุมโรค อ.แม่สะเรียงออกค้นหาเชิงรุก ตรวจ Rapid Antigen ผลเป็นบวก ส่งตรวจ RT-PCR ผลพบเชื้อ เข้ารับการรักษาที่ รพ.แม่สะเรียง

          รายที่ 606 เพศหญิง อายุ 28 ปีอยู่บ้านแม่เหาะ เป็นผู้สัมผัสเสี่ยงสูงของ รายที่ 560(อบต.แม่เหาะ) มารับการตรวจรักษาที่ รพ.แม่สะเรียง ตรวจ Rapid Antigen ผลเป็นบวก ส่งตรวจ RT-PCR ผลพบเชื้อ

          รายที่ 607 เพศหญิง อายุ36 ปีอยู่บ้านโป่งดอยช้าง ต.บ้านกาศ อ.แม่สะเรียง เป็นผู้สัมผัสเสี่ยงสูง
ของ รายที่ 591 (แม่ครัวของวัดแห่งหนึ่ง) มารับการตรวจรักษาที่ รพ.แม่สะเรียง ตรวจ Rapid Antigen ผลเป็นบวก ส่งตรวจ RT-PCR ผลพบเชื้อ

          รายที่ 608-609เพศชายอายุ 25 ปีและอายุ 27 ปีเป็นผู้สัมผัสเสี่ยงสูง รายที่ 580 ที่ทำงานโรงงานน้ำแข็งแห่งหนึ่งในเขตเทศบาลฯ ซึ่งได้รายงานไปก่อนหน้านี้ ตรวจ Rapid Antigen ผลเป็นบวก ส่งตรวจ RT-PCR ผลพบเชื้อ เข้ารับการรักษาที่ รพ.แม่สะเรียง ปัจจุบัน Cluster โรงงานน้้าแข็งมีผู้ป่วยยืนยันสะสม 15 ราย

           รายที่ 610 เด็กหญิง อายุ 9 ขวบ (นักเรียน) อยู่บ้านห้วยน้ำใส ต.สบเมย อ.สบเมย ผู้ป่วยมีความเชื่อมโยงกับ Cluster โรงเรียนสบเมยวิทยาคม เข้ารับการกักตัว ที่ศูนย์กักกันของชุมชนและโรงเรียนฯ ตรวจ Rapid Antigen ผลเป็นบวก ส่งตรวจ RT-PCR ผลพบเชื้อ เข้ารับการรักษาที่ รพ.สบเมย ปัจจุบันพบผู้ป่วยยืนยันใน Cluster โรงเรียนสบเมยวิทยาคม จ้านวนทั้งสิ้น 218 ราย

          สรุป สถานการณ์ ณ วันที่ 24 กันยายน 2564 จังหวัดแม่ฮ่องสอน มีผู้ติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ระลอกเมษายน ที่เข้ารับการรักษาในจังหวัด จ้านวน 610 ราย เป็นเพศชาย 296 ราย และเพศหญิง 314 ราย เสียชีวิต 4 ราย (0.6%) รักษาหายแล้ว 434 ราย (71.2%) ยังอยู่ระหว่างรักษา 172 ราย (28.2%) รักษาอยู่ที่ รพ.ศรีสังวาลย์ 4 ราย รพ.แม่สะเรียง 13 ราย รพ.ปาย 4 ราย รพ.สบเมย 37 ราย CI รร.สบเมยวิทยาคม 29 ราย CI รร.บ้านแม่สวด 11 ราย CI วัดอมราวาส 4 ราย และ รพ.สนาม 2 แห่งรวม 70 ราย เป็นผู้ป่วยที่มีอาการเล็กน้อย 168 ราย ปานกลาง 3 ราย

ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : จามจุรี ยรรยง
บรรณาธิการ : -
แหล่งที่มา : สวท.แม่ฮ่องสอน

ข่าวสปข.3 ที่น่าสนใจ