รมว.ดีอีเอส ลงพื้นที่เชียงราย  ตรวจเยี่ยมศูนย์ดิจิทัลชุมชน อบจ.เชียงราย ส่งเสริมการเรียนรู้เทคโนโลยีดิจิทัล ครอบคลุมทั่วประเทศ  พร้อมเป็นช่องทางร้องเรียนปัญหาโดนหลอกลวงทำธุรกรรมออนไลน์

  • ข่าวจาก : สวท.เชียงราย
  • เมื่อวันที่ : 24 ก.ย. 2564
  • อ่าน : 59 ครั้ง

รมว.ดีอีเอส ลงพื้นที่เชียงราย  ตรวจเยี่ยมศูนย์ดิจิทัลชุมชน อบจ.เชียงราย ส่งเสริมการเรียนรู้เทคโนโลยีดิจิทัล ครอบคลุมทั่วประเทศ  พร้อมเป็นช่องทางร้องเรียนปัญหาโดนหลอกลวงทำธุรกรรมออนไลน์

วันนี้ (24 ก.ย. 64)  ณ  ศูนย์ดิจิทัลชุมชน  องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย  ต.ริมกก อ.เมืองเชียงราย จ.เชียงราย  นายชัยวุฒิ  ธนาคมานุสรณ์  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม  นำหน่วยงานในสังกัดลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมศูนย์ดิจิทัลชุมชน  ซึ่งตั้งอยู่ในสำนักงานองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย  โดยสำนักงานคณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ  ได้ดำเนินการขยายผลและยกระดับศูนย์การเรียนรู้ ICT ชุมชนสู่ศูนย์ดิจิทัลชุมชน จำนวนรวม 500  ศูนย์  และได้คัดเลือกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย เป็นหนึ่งในจำนวน 500 ศูนย์  ของโครงการฯ  โดยได้จัดหาอุปกรณ์ที่เหมาะสมกับบริบทและวัฒนธรรมการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลที่มีการเปลี่ยนแปลงไป  เพื่อใช้ในการผลักดันประชาชนในพื้นที่ประยุกต์ใช้เทคโนโลยีเพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อนเศรษฐกิจ

 

นายชัยวุฒิ  ธนาคมานุสรณ์   รมต.ดีอีเอส  กล่าวว่า  กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม  ในฐานะกระทรวงที่รับผิดชอบด้านเทคโนโลยีดิจิทัลของรัฐบาล  ซึ่งเป็นแกนหลักในการผลักดันให้เกิดสังคมแห่งการสร้างภูมิปัญญาและการเรียนรู้  รัฐบาลให้ความสำคัญในการนำเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อนำไปใช้ยกระดับคุณภาพชีวิตประชาชน  อีกทั้งปัญหาอาชญากรรมออนไลน์มีมากขึ้นทุกวัน  ศูนย์ดิจิทัลจะช่วยแก้ปัญหาในเรื่องนี้ได้  โดยนอกจากกระทรวงดิจิทัลฯ  ได้ตั้งศูนย์รับร้องเรียนปัญหาจากการทำธุรกรรมออนไลน์  ที่สามารถแจ้งเหตุได้ที่สายด่วน 1212  แล้วศูนย์ดิจิทัลชุมชนทั้งหมดที่อยู่ในพื้นที่จะทำหน้าที่รับเรื่องร้องเรียนนี้ด้วย  เพื่อแก้ปัญหาและช่วยเหลือประชาชนจากการโดนหลอกลวงทำธุรกรรมออนไลน์อีกทางหนึ่ง

ทั้งนี้ศูนย์ดิจิทัลชุมชน  จะใช้เป็นแหล่งการเรียนรู้ด้านเทคโนโลยีดิจิทัลของเด็ก เยาวชน และประชาชนในชุมชน  สามารถสืบค้นข้อมูล เรียนรู้ได้ด้วยตนเองผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต  ส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต และส่งเสริมการค้าขายสินค้าออนไลน์เพื่อเพิ่มรายได้ให้กับประชาชน  อีกทั้ง ยังเป็นการขยายการให้บริการอินเทอร์เน็ตทั้งทางด้านข้อมูลข่าวสารและเทคโนโลยีไปสู่ส่วนท้องถิ่น และลดช่องว่างในการเข้าถึงเทคโนโลยีดิจิทัลและให้ประชาชนในท้องถิ่นมีการเข้าถึงสารสนเทศ และบริการภาครัฐเพิ่มมากขึ้นด้วย

ภาพข่าว

ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : พรไพรินทร์ คุณมาก
บรรณาธิการ : วรางคณา อุ่นบ้าน
แหล่งที่มา : สวท.เชียงราย

ข่าวสปข.3 ที่น่าสนใจ