แม่ฮ่องสอน พบผู้ติดเชื้อโควิดเพิ่ม 19 ราย ในพื้นที่ 3 อำเภอโซนใต้ แม่สะเรียง สบเมย แม่ลาน้อย

  • ข่าวจาก : สวท.แม่สะเรียง
  • เมื่อวันที่ : 27 ก.ย. 2564
  • อ่าน : 73 ครั้ง

          นายสิธิชัย จินดาหลวง ผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน ประธานคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดแม่ฮ่องสอน เปิดเผยถึงสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ในการระบาดระลอกใหม่เมษายน 2564 ของจังหวัดแม่ฮ่องสอนว่า ในวันนี้ มีผู้ได้รับการตรวจหาเชื้อ COVID-19 ทั้งหมด 322 ราย พบเชื้อ 19 ราย เป็นผู้ป่วยในจังหวัดทั้งหมด โดยมีรายละเอียด ดังนี้

          รายที่ 639- 640 และ 649 รวม 3 ราย เพศชาย อายุ 44 ปี เพศหญิง อายุ 12 ปี ทั้งสองเป็นพ่อลูกกัน และ เพศหญิงอายุ 15 ปี ทั้งหมดเป็นผู้สัมผัสเสี่ยงสูงของผู้ป่วยใน Cluster อบต.แม่เหาะ มารับการตรวจรักษาที่ รพ.แม่สะเรียง ตรวจ Rapid Antigen ผลเป็นบวก ส่งตรวจ RT-PCR ผลพบเชื้อ

          รายที่ 641-644 และ รายที่ 646 รวม 5 ราย เพศหญิง 1 ราย เพศชาย 4 ราย เป็นผู้สัมผัสเสี่ยงสูงของผู้ป่วยใน Cluster โรงน้้าแข็งแม่สะเรียง เริ่มมีอาการป่วยไล่เลี่ยกัน วันที่ 24-25 กันยายน 2564 มารับการตรวจรักษาที่ รพ.แม่สะเรียง ตรวจ Rapid Antigen ผลเป็นบวก ส่งตรวจ RT-PCR ผลพบเชื้อ

         รายที่ 645 เพศหญิง อายุ 28 ปี อยู่บ้านโป่งดอยช้าง ต.บ้านกาศ อ.แม่สะเรียง เป็นผู้สัมผัสเสี่ยงสูงของรายที่ 597 (แม่ครัววัดศรีบุญเรือง).มารับการตรวจรักษาที่ รพ.แม่สะเรียง ตรวจ Rapid Antigen ผลเป็นบวก ส่งตรวจ RT-PCR พบเชื้อ

          รายที่ 647-648 เพศหญิงอายุ 30 ปี (ครู) และ 7 ขวบ ทั้งสองรายเป็นผู้ป่วยมีความเชื่อมโยงกับ Cluster บ้านโพซอ เริ่มมีอาการป่วย 25 กันยายน 2564 ตรวจ Rapid Antigen ผลเป็นบวก ส่งตรวจ RT-PCR ผลพบเชื้อ เข้ารับการรักษาที่ CI บ้านโพซอ

          รายที่ 650-652 รวม 3 ราย เพศหญิงทั้งหมด ช่วงอายุระห่าง 11 - 48 ปี อยู่อยู่บ้านแม่ปาง ต.สันติคีรี อ.แม่ลาน้อย เป็นผู้สัมผัสเสี่ยงสูงของ รายที่ 638 (ผู้ป่วยสูงอายุที่ส่งไปรักษาต่อ รพ.ศรีสังวาลย์) เข้ารับการตรวจรักษาที่ รพ.แม่ลาน้อย ตรวจ Rapid Antigen ผลเป็นบวก ส่งตรวจ RT-PCR ผลพบเชื้อ

          รายที่ 653-657รวม 5 ราย เพศหญิง 2 ราย เพศชาย 3 ราย โดยเป็นประชาชนทั้งหมด ช่วงอายุระหว่าง 11 -64 ปี ผู้ป่วยมีความเชื่อมโยงกับ Cluster โรงเรียนสบเมยวิทยาคม เข้ารับการกักตัว ที่ศูนย์กักกันของชุมชนและโรงเรียนฯ ตรวจ Rapid Antigen.ผลเป็นบวก ส่งตรวจ RT-PCR ผลพบเชื้อ เข้ารับการรักษาที่ รพ. สบเมย 5 ราย ปัจจุบันพบผู้ป่วยยืนยัน ใน Cluster โรงเรียนสบเมยวิทยาคม จำนวนทั้งสิ้น 231 ราย

          สรุป สถานการณ์ ณ วันที่ 27 กันยายน 2564 จังหวัดแม่ฮ่องสอนมีผู้ติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ระลอกเมษายน ที่เข้ารับการรักษาในจังหวัด จำนวน 657 ราย เป็นเพศชาย 319 ราย และเพศหญิง 338 ราย เสียชีวิต 4 ราย (0.6%) รักษาหายแล้ว 494 ราย (75.2%) ยังอยู่ระหว่างรักษา 159 ราย (24.2%) รักษาอยู่ ที่รพ.ศรีสังวาลย์ 4 ราย รพ.แม่สะเรียง 11 ราย รพ.ปาย 10 ราย รพ.สบเมย 40 ราย รพ.แม่ลาน้อย 4 ราย CI.รร.สบเมยวิทยาคม 9 ราย CI รร.บ้านแม่สวด 5 ราย CI วัดศรีบุญเรือง 1 ราย CI บ้านโพซอ-อีหลู่ 8 ราย และรพ.สนาม 2 แห่งรวม 67 ราย เป็นผู้ป่วยที่มีอาการเล็กน้อย 151 ราย ปานกลาง ปานกลาง 5 ราย และรุนแรง 3 ราย 

ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : เกษศินี รัตนพันธ์
บรรณาธิการ : สมชาย เกิงฝาก
แหล่งที่มา : สวท.แม่สะเรียง

ข่าวสปข.3 ที่น่าสนใจ