มูลนิธิ รพ.พระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารฯ มอบรถเก็บตัวอย่างชีวนิรภัย COVID19 ให้กับ รพ.ลำพูน เพื่อออกให้บริการประชาชน

  • ข่าวจาก : ส.ปชส.ลำพูน
  • เมื่อวันที่ : 28 ก.ย. 2564
  • อ่าน : 90 ครั้ง

นายวรยุทธ เนาวรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน พร้อมด้วย นางปนัดดา เนาวรัตน์ นายกเหล่ากาชาด นายสุผล ตติยนันทพร นายแพทย์ สาธารณสุขจังหวัดลำพูน นางภาวิณี เอี่ยมจันทน์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลลำพูน และผู้บริหารโรงพยาบาลลำพูน หัวหน้ากลุ่มงานสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดลำพูน ร่วมรับมอบรถเก็บตัวอย่างชีวนิรภัย COVID-19 ให้กับโรงพยาบาล ลำพูน จากสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง มูลนิธิโรงพยาบาลพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหาร ลาดกระบัง ในพระสังฆราชูปถัมภ์ เพื่อใช้ในกิจกรรมให้บริการ ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019.

ภาพข่าว

ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : อานนท์ บุญมาตุ้ย เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์จังหวัดลำพูน
บรรณาธิการ : นายประเสริฐ อินทา ประชาสัมพันธ์จังหวัดลำพูน
แหล่งที่มา : ส.ปชส.ลำพูน

ข่าวสปข.3 ที่น่าสนใจ