จ.แม่ฮ่องสอน ติดตามสถานการณ์น้ำ พร้อมบูรณาการการบริหารจัดน้ำในภาวะวิกฤติ พบปริมาณน้ำท่าลุ่มน้ำปาย อยู่ในเกณฑ์ปกติ

  • ข่าวจาก : สวท.แม่ฮ่องสอน
  • เมื่อวันที่ : 28 ก.ย. 2564
  • อ่าน : 78 ครั้ง

          วันที่ 27 กันยายน 2564 นายสิธิชัย จินดาหลวง ผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน มอบหมายให้ นายศิริวัฒน์ บุปผาเจริญ รองผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน เป็นประธานการประชุมเชิงปฏิบัติการ การบริหารจัดการน้ำในภาวะวิกฤติ ณ สวนหมอกคำรีสอร์ท อำเภอเมือง จังหวัดแม่ฮ่องสอน ซึ่งสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติภาค 1 จัดขึ้นเพื่อรับทราบระบบติดตามสถานการณ์น้ำ Waterinfo (One Map) และ National Thaiwater Application (One App)  สำหรับติดตามสถานการณ์ และวิเคราะห์ข้อมูล  เพื่อแลกเปลี่ยน เรียนรู้ ความเชื่อมโยงการบูรณาการการบริหารจัดน้ำในภาวะวิกฤติ ภายใต้ภารกิจของ สทนช. และทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง ในพื้นที่ โดยมีกลุ่มเป้าหมายเข้าร่วมประชุมประกอบด้วย หน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง ปลัดอำเภอ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และผู้นำชุมชน ในพื้นที่เสี่ยงภัยแล้งและอุทกภัย

          สำหรับรายงานสรุปสถานการณ์น้ำฝน โดยศูนย์อุทกวิทยาชลประทานภาคเหนือตอนบน สำนักบริหารจัดการน้ำและอุทกวิทยา กรมชลประทาน ข้อมูล ณ วันที่ 27 กันยายน 2564 ปริมาณน้ำฝนของลุ่มน้ำปาย บริเวณสถานี บ.ท่าโป่งแดง อ.บ.ท่าโป่งแดง จ.แม่ฮ่องสอน    อยู่ที่ 1.0 มม. ส่วนสภาพน้ำท่า ปริมาณต่ำกว่าตลิ่ง 4.54 เมตร อยู่ในเกณฑ์ปกติ

ภาพข่าว

ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : จามจุรี ยรรยง
บรรณาธิการ : -
แหล่งที่มา : สวท.แม่ฮ่องสอน

ข่าวสปข.3 ที่น่าสนใจ