ผู้ว่าราชการจังหวัด​แพร่​นำเคารพธงชาติ​ เนื่องในวันพระราชทาน​ธงชาติ​ไทย

  • ข่าวจาก : สวท.แพร่
  • เมื่อวันที่ : 28 ก.ย. 2564
  • อ่าน : 103 ครั้ง

นายสมหวัง พ่วงบางโพ ผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่ เป็นประธานนำคณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ และประชาชน เชิญธงชาติขึ้นสู่ยอดเสาและยืนตรงเคารพธงชาติ ในเวลา 08.00 น. วันที่ 28 กันยายน 2564 บริเวณหน้าเสาธง ศาลากลางจังหวัดแพร่ เนื่องในวันพระราชทานธงชาติไทย ซึ่งคณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่ 20 กันยายน 2559 เห็นชอบกำหนดให้วันที่ 28 กันยายนของทุกปี เป็นวันพระราชทานธงชาติไทย เพื่อรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณในพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวที่พระราชทานธงไตรรงค์เป็นธงชาติไทย และเพื่อเป็นการสร้างความภาคภูมิใจของคนในชาติได้กำหนดให้มีการชักธงและประดับธงชาติไทยในวันดังกล่าว

นอกจากนี้ ยังมีการจัดกิจกรรมเชิญธงชาติ เข้าแถวเคารพธงชาติ และร้องเพลงชาติไทย ในเวลา 08.00 น. หน้าเสาธงที่ทำการหน่วยงานราชการ พร้อมกันในทุกอำเภอและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นของจังหวัดแพร่​​ รวมทั้งให้มีการประดับธงชาติไทยตามสถานที่ราชการทุกแห่ง โดยกิจกรรมดังกล่าวได้ดำเนินการภายใต้มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ที่ให้ผู้เข้าร่วมพิธีสวมใส่หน้ากากอนามัย รักษาระยะห่าง และกำหนดจำนวนผู้ร่วมพิธี

ในการนี้ ว่าที่ร้อยตรีหญิงศศิวิมล บริบุญวงศ์ ผู้อำนวยการสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดแพร่ นำข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ร่วมกิจกรรมเคารพธงชาติในเวลา 08.00 น. ณ บริเวณเสาธง หน้าอาคารที่ทำการสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดแพร่ บ้านสองแคว ตำบลป่าแมต อำเภอเมืองแพร่ ด้วย.

ภาพข่าว

ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : ธนชัย สุวรรณกาศ
บรรณาธิการ : ว่าที่ร้อยตรีหญิงศศิวิมล บริบุญวงศ์
แหล่งที่มา : สวท.แพร่

ข่าวสปข.3 ที่น่าสนใจ