สวท.ลำพูน ร่วมร้องเพลงชาติ เนื่องในวันพระราชทานธงชาติไทย 28 กันยายน พร้อมประดับธงชาติบริเวณโดยรอบเพื่อรำลึกและแสดงเป็นสัญลักษณ์

  • ข่าวจาก : สวท.ลำพูน
  • เมื่อวันที่ : 28 ก.ย. 2564
  • อ่าน : 68 ครั้ง

เช้าวันนี้ (28 ก.ย.64) เวลา 08.00 น. ที่บริเวณหน้าสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จ.ลำพูน นางศรีอุไร นุกูลกิจบำรุง ผู้อำนวยการสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จ.ลำพูน พร้อมด้วยข้าราชการ เจ้าหน้าที่ ดำเนินกิจกรรมเคารพธงชาติและร้องเพลงชาติไทย พร้อมทั้งประดับธงชาติบริเวณโดยรอบ เพื่อแสดงออกถึงสัญลักษณ์การรำลึก เนื่องในวันพระราชทานธงชาติไทย 28 กันยายน โดยในวันดังกล่าวถือเป็นวันสำคัญของชาติ เป็นวันพระราชทานธงชาติไทย ธงชาติถือเป็นสัญลักษณ์อันสูงสุดของชาติ ธงชาติไทยแต่เดิมมีหลายรูปแบบ จนรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 6 ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ตราพระราชบัญญัติธงขึ้นใหม่ในพุทธศักราช 2460 และพระองค์ทรงกำหนดความหมายของสีธงชาติไว้ว่า สีแดง หมายถึง ชาติ คือประชาชน สีขาว หมายถึง ศาสนา และสีน้ำเงิน หมายถึง พระมหากษัตริย์ ซึ่งธงไตรรงค์ หรือธงชาติไทย ถือเป็นสัญลักษณ์อันสูงสุดของชาติ เป็นสิ่งเตือนใจให้อนุชนได้รำลึกถึงการเสียสละเลือดเนื้อของบรรพบุรุษ เพื่อรักษาไว้ซึ่งแผ่นดิน และร้อยดวงใจคนทั้งชาติให้เป็นหนึ่ง หล่อหลอมความรักสามัคคี สร้างเสริมความภูมิใจในความเป็นชาติ ก่อเกิดเป็นพลังยิ่งใหญ่ในการพัฒนาชาติไทย

ภาพข่าว

ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : ธนากร ลังกาพินธุ์
บรรณาธิการ : ศรีอุไร นุกูลกิจบำรุง
แหล่งที่มา : สวท.ลำพูน

ข่าวสปข.3 ที่น่าสนใจ