น่าน จัดกิจกรรมเชิญธงชาติไทยและร้องเพลงชาติไทย เนื่องในโอกาสวันพระราชทานธงชาติไทย เพื่อเป็นการสร้างความภาคภูมิใจของคนในชาติ

  • ข่าวจาก : ส.ปชส.น่าน
  • เมื่อวันที่ : 28 ก.ย. 2564
  • อ่าน : 70 ครั้ง

      เช้าวันนี้ (28 ก.ย.64) ที่ลานด้านหน้าศาลากลางจังหวัดน่าน  ตำบลไชยสถาน อำเภอเมือง จังหวัดน่าน นายวิบูรณ์  แววบัณฑิต รองผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน เป็นประธานนำผู้แทนส่วนราชการ ทหาร ตำรวจ ร่วมกิจกรรมเชิญธงชาติไทยและร้องเพลงชาติไทย เนื่องในโอกาสวันพระราชทานธงชาติไทย โดยจังหวัดน่านได้จัดกิจกรรมขึ้นเพื่อเป็นการรณรงค์ ปลูกจิตสำนึก การร้องเพลงชาติไทย เนื่องในวันพระราชทานธงชาติไทย โดยให้มีกิจกรรมเชิญธงชาติและร้องเพลงชาติ ใน เวลา 08.00 น.
       ตามที่คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบกำหนดให้วันที่ 28 กันยายน ของทุกปีเป็นวันพระราชทานธงชาติไทย และเริ่มในวันที่ 28 กันยายน 2560 เป็นวันแรก โดยไม่ถือเป็นวันหยุดราชการ รวมทั้งกำหนดให้มีการชักและประดับธงชาติในวันดังกล่าวด้วย เพื่อเป็นการสร้างความภาคภูมิใจของคนในชาติ และเป็นการน้อมรำลึกถึงการที่พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว (รัชกาลที่ 6) ทรงพระราชทานธงไตรรงค์เป็นธงชาติไทย จังหวัดน่านจึงจัดกิจกรรมเชิญธงชาติไทยและร้องเพลงชาติไทยในครั้งนี้ขึ้น เพื่อเป็นการสร้างความภาคภูมิใจของคนในชาติและเป็นการน้อมรำลึกถึงพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว ที่ได้พระราชทานธงไตรรงค์เป็นธงชาติไทย
 

ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : ศรายุทธ ประเสริฐนิรมล
บรรณาธิการ : ธนวันต์ ชุมแสง
แหล่งที่มา : ส.ปชส.น่าน

ข่าวสปข.3 ที่น่าสนใจ