ลำปาง ใช้มาตรการ Bubble and seal สำนักทรัพยากรน้ำบาดาล เขต 1 (ลำปาง) ภายหลังมีการระบาดเป็นกลุ่มก้อนของผู้ป่วยโควิด-19

  • ข่าวจาก : สวท.ลำปาง
  • เมื่อวันที่ : 28 ก.ย. 2564
  • อ่าน : 116 ครั้ง

นายณรงค์ศักดิ์  โอสถธนากร ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง พร้อมด้วย นายแพทย์ประเสริฐ กิจสุวรรณรัตน์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดลำปาง ได้เปิดเผยสถานการณ์การระบาดเป็นกลุ่มก้อนของผู้ป่วยโควิด-19 สำนักทรัพยากรน้ำบาดาล เขต 1 (ลำปาง) ดังนี้

วันที่ 24 กันยายน 2564 ที่ ARI Clinic โรงพยาบาลเกาะคา พบผู้ป่วยมีอาการมารับการรักษาและได้รับการตรวจหาเชื้อโรคโควิด-19 เบื้องต้นด้วยชุดตรวจ ATK จำนวน 2 ราย ผลตรวจเป็นบวก และได้ส่งตรวจยืนยันด้วยวิธี RT-PCR ผลตรวจยืนยันพบเชื้อโควิด-19 จึงได้ดำเนินการควบคุมโรคและสอบสวนโรค ระหว่างวันที่ 24 - 27 กันยายน 2564 พบผู้สัมผัสผู้ป่วยเสี่ยงสูง จำนวน 125 ราย ทุกรายได้รับการตรวจหาเชื้อโควิด-19 ด้วยวิธี RT-PCR ผลพบเชื้อ 24 ราย ผลไม่พบเชื้อ 101 ราย พบผู้สัมผัสผู้ป่วยเสี่ยงต่ำ จำนวน 88 ราย ทุกรายได้รับการตรวจหาเชื้อโควิด-19 แบบ ATK ผลตรวจเป็นลบทุกราย รวมพบผู้ป่วยทั้งสิ้น 26 ราย

ทั้งนี้ กลุ่มผู้สัมผัสผู้ป่วยเสี่ยงสูงที่ผลตรวจไม่พบเชื้อ ให้กักตัวตามแนวทางการควบคุมโรคอย่างเคร่งครัด 14 วัน ส่วนกลุ่มผู้สัมผัสผู้ป่วยเสี่ยงต่ำให้เฝ้าระวังตนเอง (Self Monitor) และปฏิบัติตามมาตรการ DMHT อย่างเคร่งครัด นอกจากนี้ ได้ดำเนินการเฝ้าระวัง ควบคุมโรค และค้นหาเชิงรุกในชุมชนอย่างต่อเนื่อง พร้อมทั้งดำเนินมาตรการ Bubble and seal ในสำนักทรัพยากรน้ำบาดาล เขต 1 (ลำปาง) และให้ตรวจหาเชื้อโควิด-19 แบบ ATK ในเจ้าหน้าที่ทุกคนที่กลับจากปฏิบัติราชการนอกจังหวัดลำปาง และแยกกักตัว

จังหวัดลำปาง มีความเป็นห่วงประชาชนชาวจังหวัดลำปางต่อสถานการณ์การแพร่กระจายเชื้อโรคโควิด-19 ในครั้งนี้ เนื่องจากมีการแพร่ระบาดไปยังครอบครัวและชุมชนในเขตอำเภอเกาะคา และอำเภอห้างฉัตร ซึ่งสาเหตุสำคัญของการติดเชื้อโควิด-19 คือ การกลับจากปฏิบัติราชการต่างจังหวัด และไม่ได้ปฏิบัติตนตามแนวทางที่จังหวัดลำปางกำหนด นอกจากนี้ยังพบว่า กิจกรรมที่ทำให้เกิดการแพร่กระจายเชื้อโรคโควิด-19 อย่างรวดเร็วนั้น ได้แก่ การรับประทานอาหารร่วมกัน การเลี้ยงสังสรรค์ การใช้ภาชนะร่วมกัน เช่น แก้วน้ำ ช้อน ส้อม เป็นต้น จึงขอความร่วมมือประชาชนดำเนินมาตรการ DMHTT อย่างเคร่งครัด การ์ดไม่ตก หากมีข้อสงสัยสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ สายด่วนศูนย์โควิด-19 สสจ.ลำปาง โทร. 093 140 8023 ทุกวันเวลา 08.30 น.-16.30 น. หรือ สอบถามที่สถานบริการสาธารณสุขใกล้บ้าน

ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : อัมฤทธิ์ จานุวี โทร. 063 270 4713
บรรณาธิการ : เยาวลักษณ์ เครือคำขาว
แหล่งที่มา : สวท.ลำปาง

ข่าวสปข.3 ที่น่าสนใจ