บุคลากรการแพทย์ โรงพยาบาลพะเยา ลงพื้นที่ฉีดวัคซีนโควิด-19 ให้กลุ่ม 608 และผู้ป่วยติดเตียง

  • ข่าวจาก : สวท.พะเยา
  • เมื่อวันที่ : 28 ก.ย. 2564
  • อ่าน : 49 ครั้ง

              นายแพทย์ธวัชชัย ปานทอง ผู้อำนวยการโรงพยาบาลพะเยา มอบหมายให้ นายแพทย์ชวชัย พงษ์พนัศ หัวหน้ากลุ่มงานเวชกรรมสังคมโรงพยาบาลพะเยา พยาบาล บุคลากรทางการแพทย์ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านต๋อม กุล่มภารกิจด้านปฐมภูมิ และเครือข่ายชุมชน ลงพื้นที่เชิงรุก ฉีดวัคซีนเข็มแรกให้แก่กลุ่มผู้สูงอายุ กลุ่มเสี่ยง 7 โรค และผู้ป่วยติดเตียง โดยลงพื้นที่เชิงรุกในชุมชนเทศบาลบ้านตุ่น เทศบาลสันป่าม่วง เทศบาลแม่ใส จำนวน 700 ราย โดยวัคซีนที่ฉีดเข็มแรกในครั้งนี้เป็นวัคซีนซิโนแวค หลังจากนี้จะมีการฉีดวัคซีนแอสตร้าเซนเนก้าให้กลุ่มบุคคลดังกล่าวเป็นเข็มที่ 2 ท่ามกลางความดีใจของผู้มาใช้บริการในครั้งนี้โดยไม่ต้องเดินทางไปฉีดวัคซีน ที่โรงพยาบาล ที่สำคัญบุคคลส่วนใหญ่ที่ฉีดวัคซีนนั้น เป็นกลุ่มผู้สูงอายุที่นั่งรถเข็นและป่วยติดเตียง โดยไม่พบผู้มีอาการไม่พึงประสงค์หลังฉีด

            อย่างไรก็ตาม ถึงแม้ว่าจะฉีดวัคซีนไปแล้วประชาชนก็ยังต้องปฏิบัติตนตามมาตรการการเฝ้าระวังการแพร่ระบาดของเชื้อโควิด-19 อย่างจริงจังและต่อเนื่อง เช่น การสวมหน้ากากอนามัย การล้างมือให้สะอาดอยู่เสมอ เว้นระยะห่างระหว่างบุคคล และหลีกเลี่ยงอยู่ในพื้นที่แออัด ทั้งนี้ การรับวัคซีนต้องเป็นไปด้วยความสมัครใจ ขอให้ทุกคนไปรับการฉีดวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19 หากไม่ได้แพ้วัคซีน โดยวัคซีนจะช่วยลดการติดเชื้อรุนแรง ลดการป่วยหนักจนต้องเข้าโรงพยาบาล และลดความเสี่ยงการเสียชีวิตได้

ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : นายประมวล อุปกิจ
บรรณาธิการ : นางสาวนันทวรรณ กันคำ
แหล่งที่มา : สวท.พะเยา

ข่าวสปข.3 ที่น่าสนใจ