ผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา นำข้าราชการประกอบพิธีวันพระราชทานธงชาติไทย (Thai National Flag Day)

  • ข่าวจาก : สวท.พะเยา
  • เมื่อวันที่ : 28 ก.ย. 2564
  • อ่าน : 51 ครั้ง

            เช้าวันนี้ (28 ก.ย.64) นายโชคดี อมรวัฒน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา เป็นประธานนำหัวหน้าส่วนราชการ นายอำเภอทุกอำเภอ และบุคลากรเจ้าหน้าที่ ร้องเพลงชาติไทย และเชิญธงชาติขึ้นสู่ยอดเสา เนื่องในวันพระราชทานธงชาติไทย (Thai National Flag Day) เพื่อเป็นการสร้างความภาคภูมิใจของคนในชาติ และเป็นการน้อมรำลึกถึงพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวที่ได้พระราชทานธงไตรรงค์เป็นธงชาติไทย ณ บริเวณหน้าเสาธง องค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา

            ทั้งนี้ ตามที่กระทรวงมหาดไทยแจ้งว่า คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบกำหนดให้วันที่ 28 กันยายนของทุกปี เป็นวันพระราชทานธงชาติไทย และเริ่มในวันที่ 28 กันยายน 2560 เป็นวันแรก โดยไม่ถือเป็นวันหยุดราชการ รวมทั้งกำหนดให้มีการชักและประดับธงชาติในวันดังกล่าว เพื่อเป็นการสร้างความภาคภูมิใจให้เด็ก เยาวชน และประชาชนคนไทย ได้ร่วมกันน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว และยังเป็นการส่งเสริมให้เกิดความรัก ความสามัคคีของคนในชาติ

ภาพข่าว

ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : นายประมวล อุปกิจ
บรรณาธิการ : นางสาวนันทวรรณ กันคำ
แหล่งที่มา : สวท.พะเยา

ข่าวสปข.3 ที่น่าสนใจ