หอการค้าจังหวัดแม่ฮ่องสอน ร่วมกับ ศวพม. จัดโครงการ "เห็ดป่าคืนถิ่น เพิ่มพื้นที่ปลอดการเผา สร้างป่าสร้างรายได้ สลายฝุ่นควัน"

  • ข่าวจาก : ส.ปชส.แม่ฮ่องสอน
  • เมื่อวันที่ : 21 ก.พ. 2563
  • อ่าน : 605 ครั้ง

                    บ่ายวันนี้ ( 21 ก.พ. 2563 ) ที่โครงการธนาคารฟืนอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดแม่ฮ่องสอน หอการค้าจังหวัดแม่ฮ่องสอน ร่วมกับศูนย์วิจัยและพัฒนานวัตกรรมเห็ดป่าแม่โจ้ (ศวพม.) จัดเวทีแลกเปลี่ยนความรู้และการสาธิตขั้นตอนแปลงเชื้อไฟให้เป็นเห็ดเศรษฐกิจ โครงการ "เห็ดป่าคืนถิ่น เพิ่มพื้นที่ปลอดการเผา สร้างป่าสร้างรายได้ สลายฝุ่นควัน" เพื่อเผยแพร่องค์ความรู้และนวัตกรรมการเพาะเห็ดเศรษฐกิจ โดยการใช้เศษกิ่งไม้ เปลือกไม้ และใบไม้แห้งที่เป็นต้นเหตุของเชื้อเพลิงสะสมในป่า รวมถึงเศษวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตรอื่นๆ มาเป็นวัสดุในการเพาะเชื้อเห็ด ซึ่งนอกจากจะทำให้เห็ดเจริญเติบโตได้ดี ยังสามารถลดต้นเหตุของเชื้อเพลิง และสร้างรายได้ให้ชุมชนอย่างยั่งยืน โดยหอการค้าจังหวัดแม่ฮ่องสอนจะสนับสนุนงบประมาณในการจัดซื้อเชื้อเห็ดเศรษฐกิจให้กับชุมชน เช่น เห็ดโคน เห็ดเผาะ เห็ดตับเต่า เห็ดระโงก เห็ดล่ม เป็นต้น

              กิจกรรมดังกล่าวฯ จัดขึ้นระหว่างวันที่ 21 - 22 ก.พ. 2563 ในวันนี้เป็นเวทีแลกเปลี่ยนความรู้ โดยมีผู้แทนจากภาครัฐ ภาคเอกชน ผู้นำชุมชน และผู้ที่สนใจร่วมเวทีแลกเปลี่ยนความรู้ จากผู้เชี่ยวชาญของศูนย์วิจัยและพัฒนานวัตกรรมเห็ดป่าแม่โจ้ และในวันพรุ่งนี้ 22 ก.พ. 2563 จะมีการลงพื้นที่แปลงเชื้อไฟให้เป็นเห็ดเศรษฐกิจ ณ กองร้อยตชด. 336/ ชุมชนบ้านห้วยป๊อกจ่าน และชุมชนบ้านแม่จ๋า - ห้วยโป่งกาน อ.เมืองแม่ฮ่องสอน ตั้งแต่เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป

ภาพข่าว

ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : พักตร์ภูมิ ปัญญาไชยพัฒน์
บรรณาธิการ : วาสนา ไข่แก้ว
แหล่งที่มา : ส.ปชส.แม่ฮ่องสอน

ข่าวสปข.3 ที่น่าสนใจ