ศปก.จ.แม่ฮ่องสอน รายงาน พบผู้ป่วย COVID-19 เพิ่มอีก 9 ราย ใน 3 อำเภอโซนใต้ จาก Cluster เดิม

  • ข่าวจาก : สวท.แม่ฮ่องสอน
  • เมื่อวันที่ : 4 ต.ค. 2564
  • อ่าน : 92 ครั้ง

         ศูนย์ปฏิบัติการควบคุมโรคจังหวัดแม่ฮ่องสอน รายงาน สถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019 (COVID-19) จังหวัดแม่ฮ่องสอน ประจำวันที่ 4ตุลาคม 2564 เวลา 11.00 น. มีผู้ได้รับการตรวจหาเชื้อ COVID-19 ทั้งหมด 189 ราย พบเชื้อ 9 รายเป็นผู้ป่วยในจังหวัดทั้งหมด โดยมีรายละเอียด ดังนี้

         รายที่ 768- 769 เพศชาย อายุ 21 ปี และเพศหญิง อายุ 59 ปี อาชีพเกษตรกรรม เป็นผู้ป่วย Cluster  บ้านห้วยบง หมู่ 11 ต.แม่ยวม อ.แม่สะเรียง มีปัจจัยเสี่ยงจากการร่วมกิจกรรมลงแขกเก็บเกี่ยวข้าวโพด และรับประทานอาหารร่วมกัน ตรวจ ATK ผลเป็นบวก ส่งตรวจ RT-PCR ผลพบเชื้อ เข้ารับการรักษาที่ รพ.แม่สะเรียง ปัจจุบัน Cluster บ้านห้วยบง พบผู้ป่วยยืนยันสะสม 55 ราย

          รายที่ 770 เพศหญิง อายุ 23 ปี ที่อยู่บ้านแม่ปาง ต.สันติคีรี อ.แม่ลาน้อย เป็นผู้ป่วย Cluster บ้านแม่ปาง และเป็นมารดาที่มาดูแลบุตร (รายที่ 703)ซึ่งเป็นเด็กเล็กที่ถูกส่งต่อมารับการรักษาที่ รพ.แม่สะเรียง ตรวจ ATK ผลเป็นลบ และส่งตรวจ RT-PCR ผลพบเชื้อ เข้ารับการรักษาที่ รพ.แม่สะเรียง ปัจจุบัน Cluster บ้านแม่ปางพบผู้ป่วยยืนยันสะสม 37 ราย

         รายที่ 771- 776 รวม 6 ราย เพศหญิง 2 ราย เพศชาย 4 ราย ช่วงอายุระหว่าง11 - 73 ปี โดยเป็นนักเรียน 2 ราย และประชาชน 4 ราย ผู้ป่วยทั้งหมดอยู่บ้านแม่สวด ต.แม่สวด อ.สบเมย มีความเชื่อมโยงกับ Cluster โรงเรียนสบเมยวิทยาคม ตรวจ ATK ผลเป็นบวกส่งตรวจRT-PCR.ผลพบเชื้อเข้ารับการรักษาที่รพ. สบเมย.ปัจจุบัน Cluster โรงเรียนสบเมยวิทยาคม พบผู้ป่วยยืนยันสะสม 241 ราย

         สรุป สถานการณ์ ณ วันที่ 4 ตุลาคม 2564 จังหวัดแม่ฮ่องสอน มีผู้ติดเชื้อ COVID-19 นับตั้งแต่เดือนเมษายน 2564 ที่เข้ารับการรักษาในจังหวัด จำนวน 776 ราย เป็นเพศชาย 376 ราย และเพศหญิง 400 ราย เสียชีวิต 5 ราย (0.6%).รักษาหายแล้ว 560 ราย.(72.2%) ยังอยู่ระหว่างรักษา 211 ราย (27.2%) รักษาอยู่ที่ รพ. ศรีสังวาลย์ 9 รายรพ.แม่สะเรียง 15ราย รพ.ปาย 9 ราย รพ.สบเมย 13 ราย CI รร.สบเมยวิทยาคม 1 ราย CI วัดศรีบุญเรือง 3ราย CI บ้านโพซอ-อีหลู่ 12 ราย CI รร.แม่ปาง-เทศบาล 23 ราย CI บ้านห้วยบง 34 ราย และรพ.สนาม 92 ราย

         ส่วนอาการของผู้ป่วยที่ยังอยู่ระหว่างการรักษาทั้ง 211 รายเป็นผู้ป่วยที่มีอาการเล็กน้อย 193 ราย ปานกลาง 12 ราย และรุนแรง 6 ราย

ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : จามจุรี ยรรยง
บรรณาธิการ : -
แหล่งที่มา : สวท.แม่ฮ่องสอน

ข่าวสปข.3 ที่น่าสนใจ