รมว.กระทรวงทรัพย์ฯ ลงพื้นที่ลำปาง ตรวจติดตามสถานการณ์ปัญหาไฟป่าหมอกควันในเขตภาคเหนือ

  • ข่าวจาก : ส.ปชส.ลำปาง
  • เมื่อวันที่ : 22 ก.พ. 2563
  • อ่าน : 565 ครั้ง

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมติดตามสถานการณ์ปัญหาไฟป่าและหมอกควันในเขตพื้นที่จังหวัดภาคเหนือ หลังทราบรายงานสถานการณ์พื้นที่พบจุดความร้อนเพิ่มจำนวนมากขึ้น ค่าคุณภาพอากาศอยู่ในระดับปานกลาง ถึงมีผลกระทบต่อสุขภาพของประชาชน

นายวราวุธ  ศิลปอาชา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พร้อมด้วย นายนพดล  พลเสน ผู้ช่วยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงฯ และคณะฯ เดินทางลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมดูสถานการณ์ไฟป่าและหมอกควันในเขตพื้นที่จังหวัดลำปาง และเขตพื้นที่จังหวัดภาคเหนือ พร้อมร่วมประชุมติดตามผลการปฏิบัติงานการดำเนินการแก้ไขปัญหาของแต่ละเขตพื้นที่จังหวัด โดยทำการร่วมประชุมกับคณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ ผู้แทนหน่วยงานองค์กรทุกภาคส่วน จากจังหวัดต่างๆ ในเขตพื้นที่ทั้ง 9 จังหวัด ณ ห้องประชุมอาลัมภางค์ ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดลำปาง ตำบลพระบาท อำเภอเมืองลำปาง โดยมีนายสุรพล  บุรินทราพันธุ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง เป็นตัวแทนในนามจังหวัดพื้นที่ นำคณะผู้บริหาร หัวหน้าหน่วยงานภาครัฐ รัฐวิสาหกิจ ภาคเอกชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ทั้งผู้บัญชาการหน่วยงานทหาร ตำรวจ นายอำเภอเขตท้องที่ หัวหน้าหน่วยงานส่วนราชการระดับจังหวัด เจ้าหน้าที่ผู้แทนจากทุกหน่วยงาน รวมถึงอาสาสมัครภาคประชาชนในส่วนที่เกี่ยวข้อง ร่วมให้การต้อนรับพร้อมนำเสนอข้อมูลรายงานผลเกี่ยวกับสถานการณ์ไฟป่าและหมอกควันที่เกิดขึ้นในเขตพื้นที่ทั้ง 9 จังหวัดภาคเหนือ

โดยการประชุมได้มีการรายงานสรุปข้อมูลสถานการณ์พื้นที่ นับตั้งแต่เดือนมกราคม 2563 จนถึงปัจจุบัน ซึ่งตลอดห้วงระยะเวลาที่ผ่านมาพบว่าทั้งในเขตพื้นที่จังหวัดลำปาง และอีก 8 จังหวัดในเขตภาคเหนือ ได้เกิดสถานการณ์ไฟป่าหลายครั้ง เฉพาะอย่างยิ่งในช่วงเดือนกุมภาพันธ์ที่สถานการณ์ได้เริ่มทวีความรุนแรงมากขึ้น เนื่องจากปัจจัยสภาพพื้นที่ที่มีความแห้งแล้งมากขึ้น และในบริเวณพื้นที่ป่ามีเชื้อเพลิงสะสมอยู่เป็นจำนวนมาก ประกอบความไม่เข้าใจของชาวบ้านในชุมชนเขตพื้นที่ จึงทำให้เกิดการลักลอบจุดไฟเผาป่าสร้างความเสียหายในพื้นที่หลายแห่งเป็นบริเวณกว้าง โดยสถานการณ์ไฟป่าจะคลี่คลายลงและจะกลับมารุนแรงสลับกันไปเป็นช่วงๆ ซึ่งในการแก้ไขสถานการณ์นั้น เจ้าหน้าที่หลายภาคส่วนในพื้นที่แต่ละจังหวัดต่างได้มีการสนธิกำลังร่วมกัน พยามป้องกันเหตุรณรงค์สร้างความเข้าใจแก่ชุมชน พร้อมกับเข้าทำการควบคุมระงับและดับไฟป่าทางภาคพื้นดินทันทีเมื่อเกิดเหตุ ซึ่งในการปฏิบัติงานหน่วยงานพื้นที่ได้มีการจัดแบ่งกำลังพลเข้าปฏิบัติการดับไฟป่าตามจุดพื้นที่ต่างๆ ที่เห็นว่ามีสถานการณ์รุนแรงตามลำดับ ขณะเดียวกันได้ใช้กำลังพลอีกส่วนหนึ่งเข้าช่วยกันทำแนวกันไฟตามจุดพื้นที่เสี่ยง พร้อมทั้งได้จัดกำลังพลลงพื้นที่สร้างความเข้าใจกับพี่น้องประชาชนชาวบ้านขอความร่วมมืองดการเผา และทำงานเชิงรุกลาดตระเวนในพื้นที่ป่าจุดเสี่ยงคอยสังเกตบุคคลแปลกหน้ารวมถึงผู้ที่เข้าออกบริเวณป่า เพื่อป้องกันป้องปรามไม่ให้มีการลักลอบจุดไฟเผาป่า และกำหนดใช้มาตรการบังคับทางกฎหมายดำเนินการเอาจริงเอาจังจับปรับทุกรายกับผู้ที่กระทำผิด ตลอดจนให้หน่วยงานหลักทั้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และที่ว่าการอำเภอในแต่ละเขตท้องที่ ได้ร่วมกันจัดทำแผนนำกำลังพลจิตอาสาที่มีอยู่เข้ามาร่วมในการปฏิบัติงานเป็นหน่วยกำลังพลสำรองเพื่อป้องกัน เฝ้าระวัง โดยในส่วนนี้หน่วยงานพื้นที่ยังได้รับการสนับสนุนเฮลิคอปเตอร์จากหน่วยงานทหาร กระทรวงทรัพย์ฯ และของกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เข้ามาช่วยเหลือทำการดับไฟป่าทางอากาศบินโปรยน้ำสนับสนุนการปฏิบัติการทางภาคพื้นดิน ซึ่งจนถึงขณะนี้ทุกหน่วยยังคงมีการปฏิบัติการเฝ้าระวังและระงับเหตุอย่างต่อเนื่อง โดยจะพบว่าสถานการณ์ภาพรวมในเขตพื้นที่ 9 จังหวัด ณ ปัจจุบันแม้จะยังคงมีรายงานการเกิดจุด Hotspots ในหลายๆ พื้นที่ แต่ทุกจุดจะได้รับการแก้ไขและระงับเหตุอย่างทันท่วงที ซึ่งจะพบว่าค่าคุณภาพอากาศในพื้นที่ 9 จังหวัดภาคเหนือ ในปีนี้จะมีค่าคุณภาพอากาศที่ดีกว่าเมื่อเทียบกับในช่วงเวลาเดียวกันของปีที่ผ่านมา

ในการนี้เพื่อเป็นขวัญกำลังใจแก่เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานดับไฟป่า รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พร้อมคณะ ได้ร่วมกันลงตรวจเยี่ยมแถวพบปะกับเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานดับไฟป่าในพื้นที่จังหวัดลำปาง ทำการมอบสิ่งของอุปโภค-บริโภค ทั้งน้ำดื่มสะอาด อาหารกระป๋อง อาหารกึ่งสำเร็จรูป เครื่องดื่มชูกำลัง และหน้ากากอนามัย พร้อมทั้งได้ร่วมทำพิธีปล่อยแถวกำลังพลเจ้าหน้าที่เหยี่ยวไฟ เสือไฟอาสาสมัครพิทักษ์ดับไฟป่า เพื่อให้เจ้าหน้าที่ได้กระจายกำลังออกปฏิบัติการเฝ้าระวังดับไฟป่า และไปประจำตามจุดสถานีเฝ้าระวังคอยเป็นกำลังเสริมสนับสนุนและเป็นหน่วยเคลื่อนที่เร็วเข้าปฏิบัติงานดับไฟป่าในบริเวณพื้นที่เสี่ยงที่อาจเกิดสถานการณ์

โดยในการตรวจเยี่ยมครั้งนี้ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ได้กล่าวถึงแนวทางการทำงานในการแก้ไขปัญหาไฟป่าหมอกควันในเขตพื้นที่จังหวัดภาคเหนือว่า สำหรับการแก้ไขปัญหาไฟป่าหมอกควันนั้น ณ ปัจจุบันถือได้ว่าอยู่ในระดับที่น่าพอใจ เนื่องจากทุกหน่วยได้มีการประสานการทำงานร่วมกันอย่างเป็นระบบ มีมาตรการป้องกันแก้ไขทั้งในช่วงก่อนเกิดเหตุ ระหว่างเกิดเหตุ และหลังเกิดเหตุ อย่างไรก็ตามในส่วนของการเฝ้าระวังทางหน่วยงานหลัก ภาคส่วนราชการจะต้องมีเครื่องมือที่ทันสมัย เฉพาะอย่างยิ่งในส่วนของการเฝ้าระวังปัญหาหมอกควันฝุ่นละอองขนาดเล็กที่มีผลกระทบต่อสุขภาพของประชาชน หน่วยงานภาครัฐจะต้องมีเครื่องมือตรวจวัดติดตามค่าคุณภาพอากาศให้ครอบคลุมพื้นที่มากยิ่งขึ้น ซึ่งในอนาคตทางกระทรวงทรัพย์ฯ จะได้มีการนำเซ็นเซอร์ตรวจวัดค่าฝุ่นละอองไปติดตั้งเพิ่มเติมตามศูนย์เมขลาที่มีอยู่ทั่วประเทศอีกกว่า 1,400 แห่ง ส่วนการแก้ไขปัญหาที่ยั่งยืนจะต้องเร่งดำเนินการสร้างความเข้าใจกับประชาชนชาวบ้าน ทั้งในเรื่องปัญหามลพิษที่เกิดขึ้นจากไฟป่าหมอกควัน ตลอดจนต้องมีการสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับหลักการบริหารจัดการเชื้อเพลิงที่ถูกต้องควบคู่กันไปด้วย

ภาพข่าว

ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : นายชาญณรงค์ ปันเต
บรรณาธิการ : นางสาวจันทร์สวย บุญนำมา
แหล่งที่มา : ส.ปชส.ลำปาง

ข่าวสปข.3 ที่น่าสนใจ