โรงพยาบาลมะเร็งลำปาง จัดกิจกรรม “วันดูแลแบบประคับประคองสากล” ประจำปี 2564

  • ข่าวจาก : สวท.ลำปาง
  • เมื่อวันที่ : 8 ต.ค. 2564
  • อ่าน : 102 ครั้ง

วันนี้ (8 ตุลาคม 256) ที่ ประชุมลีลาวดี ชั้น 4 โรงพยาบาลมะเร็งลำปาง งานการพยาบาลส่งเสริมคุณภาพชีวิตและคณะทำงานประคับประคอง โรงพยาบาลมะเร็งลำปาง จัดกิจกรรมเนื่องในวันดูแลแบบประคับประคองสากล ประจำปี 2564 (World Hospice and Palliative Care Day:2021) ในรูปแบบของกิจกรรมเป็นการเสวนา Online ผ่าน Facebook live เพจศูนย์เปี่ยมสุข โรงพยาบาลมะเร็งลำปาง ภายใต้หัวข้อ “Leave no one behind - Equity in Access to Palliative Care ” ไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง และความเท่าเทียมในการเข้าถึงการดูแลแบบประคับประคอง โดยมี นายแพทย์วีรวัต  อุครานันท์  ผู้อำนวยการโรงพยาบาลมะเร็งลำปาง เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรม

ผู้ร่วมเสาวนาในกิจกรรม ประกอบด้วย แพทย์ผู้เชี่ยวชาญในการดูแลแบบประคับประคอง พยาบาลวิชาชีพที่ดูแลผู้ป่วยประคับประคองและระยะท้ายและจิตอาสาและผู้ดูแลหลัก มาร่วมแบ่งปันประสบการณ์การดูแลผู้ป่วยประคับประคองและระยะท้าย ในสถานการณ์การระบาดของเชื้อโควิด-19 และมีกลุ่มเป้าหมาย คือ ประชาชนทั่วไป ผู้ป่วยและญาติ อาสาสมัคร บุคลกรทางการแพทย์และผู้สนใจ

สำหรับศูนย์เปี่ยมสุข: (Palliative Care Center) เป็นศูนย์ที่รับดูแลผู้ป่วยแบบประคับประคอง และระยะท้ายโดยทีมสหสาขาวิชาชีพ ตั้งอยู่ชั้นล่างอาคารหอผู้ป่วยหญิง โรงพยาบาลมะเร็งลำปาง ซึ่งมีหน่วยงานที่ให้บริการ ประกอบด้วย งานการพยาบาลส่งเสริมคุณภาพชีวิต งานฟื้นฟูสมรรถสภาพ และงานโภชนศาสตร์  ให้บริการดูแลผู้ป่วยแบบประคับประคอง และระยะท้าย, ให้บริการคลินิกกัญชาทางการแพทย์, เป็นศูนย์ข้อมูลวิชาการข่าวสาร และศึกษาดูงานด้าน Palliative Care, เป็นศูนย์มิตรภาพบำบัดเพื่อจัดกิจกรรมบำบัด และเป็นศูนย์รับบริจาควัสดุอุปกรณ์ต่างๆ, เป็นแหล่งยืม – คืนอุปกรณ์ทางการแพทย์เพื่อใช้ต่อเนื่องที่บ้าน, ให้บริการงานฟื้นฟูสมรรถสภาพ และกายภาพบำบัด และให้บริการด้านโภชนาการ โดยนักโภชนากร

เวลาเปิดทำการ ศูนย์เปี่ยมสุข : วันจันทร์ - ศุกร์ เวลา 08.00 - 16.00 น., คลินิกเบาใจ : วันอังคาร เวลา 08.00 - 16.00 น., คลินิกกัญชาทางการแพทย์แบบบูรณาการ : วันพุธ เวลา 08.00 – 16.00 น. และคลินิกประคับประคอง : วันพฤหัสบดี เวลา 08.00 - 16.00 น. โดยสามารถสอบถามเพิ่มเติมที่หมายเลขโทรศัพท์ 0 5433 5262 ต่อ 187, 222 และ Line ID : @319cccvb

ภาพข่าว

ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : อัมฤทธิ์ จานุวี โทร. 063 270 4713
บรรณาธิการ : เยาวลักษณ์ เครือคำขาว
แหล่งที่มา : สวท.ลำปาง

ข่าวสปข.3 ที่น่าสนใจ