สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 2 (ลำปาง) เตรียมความพร้อมเดินหน้าพิทักษ์สิ่งแวดล้อม

  • ข่าวจาก : สวท.ลำปาง
  • เมื่อวันที่ : 10 ต.ค. 2564
  • อ่าน : 89 ครั้ง

นายระพีศักดิ์ มาลัยรุ่งสกุล ผู้อำนวยการสำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 2 (ลำปาง) ได้มอบนโยบายและแนวทางปฏิบัติงาน ให้แก่บุคคลากรและเจ้าหน้าที่หน่วยพิทักษ์สิ่งแวดล้อมที่ 2 (Environmental Protection Unit : EPU) พร้อมทั้งฝึกปฏิบัติบุคคลท่ามือเปล่า และการจัดระเบียบแถว เพื่อความเป็นระเบียบวินัยของเจ้าหน้าที่ โดยกำชับเรื่องระเบียบวินัยในการปฏิบัติงานและเตรียมความพร้อมในการปฏิบัติงานด้วยความรวดเร็ว มีความรอบคอบแม่นยำในวิชาการ มีความเด็ดขาดในการบังคับใช้กฎหมาย และเห็นผลในการแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อมให้ประชาชน โดยสามารถบูรณาการร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อขับเคลื่อน และแก้ไขปัญหาด้านมลพิษสิ่งแวดล้อมในพื้นที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ตามค่านิยม “รวดเร็ว รอบคอบ เด็ดขาด เห็นผล” และเตรียมความพร้อมในติดตาม ตรวจสอบ แก้ไขปัญหาเรื่องร้องเรียน ดำเนินการตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องด้านมลพิษ และแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อมในพื้นที่ต่อไป

ทั้งนี้ ประชาชนสามารถติดต่อประสานสำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 2 (ลำปาง) เลขที่ 13 ถนนป่าขาม1 ต.หัวเวียง อ.เมือง จ.ลำปาง 52000 โทรศัพท์ 0 5422 7201 อีเมล์ ; reo02.org@mnre.mail.go.th หรือสายด่วน 1310

ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : อัมฤทธิ์ จานุวี โทร. 063 270 4713
บรรณาธิการ : เยาวลักษณ์ เครือคำขาว
แหล่งที่มา : สวท.ลำปาง

ข่าวสปข.3 ที่น่าสนใจ