แม่ฮ่องสอน ยอดผู้ติดเชื้อโควิดสะสมทะลุหนึ่งพันราย วันนี้เพิ่มอีก 33 ราย

  • ข่าวจาก : สวท.แม่สะเรียง
  • เมื่อวันที่ : 10 ต.ค. 2564
  • อ่าน : 117 ครั้ง

            ศูนย์ปฏิบัติการควบคุมโรคจังหวัดแม่ฮ่องสอน แถลงสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019 ในการระบาดระลอกใหม่เมษายน 2564 จังหวัดแม่ฮ่องสอน ณ วันที่ 10 ตุลาคม 2564 มีผู้ได้รับการตรวจหาเชื้อโควิด ทั้งหมด 326 ราย พบเชื้อ 33 ราย เป็นผู้ป่วยในจังหวัดทั้งหมด โดยมีรายละเอียด ดังนี้

            รายที่ 981 เด็กหญิง อายุ 10 ขวบ อยู่บ้านโท้งนา-ดอยคู ต.นาปู่ป้อม อ.ปางมะผ้า เป็นนักเรียนรร.อนุบาลเวียงใต้ อ.ปาย เป็นผู้สัมผัสเสี่ยงสูงของผู้ป่วยยืนยัน (เพื่อนในห้องเรียน)ได้รายงานไปก่อนหน้านี้ เริ่มมีอาการป่วยวันที่ 9 ตุลาคม 2564 มารับการตรวจคัดกรองที่ รพ.ปางมะผ้า ตรวจ ATK ผลเป็นบวก ส่งตรวจ RT-PCR ผลพบเชื้อในวันนี้

            รายที่ 982 -  988 รวม 7 ราย เพศหญิง 4 ราย เพศชาย 3 ราย ช่วงอายุ 9 - 54 ปี ส่วนใหญ่มีสัญชาติพม่า อยู่บ้านศรีดอนชัย บ้านเมืองแพร่ อ.ปาย โดยเป็นประชาชน 6 ราย เป็นนักเรียนรร.เวียงเหนือ 1 ราย ผู้ป่วยทั้งหมดเป็นผู้สัมผัสเสี่ยงสูง และมีความเชื่อมโยงกับผู้ป่วยยืนยัน  คลัสเตอร์บ้านห้วยช้างเฒ่า ตรวจ ATK ผลเป็นบวก ส่งตรวจ RT-PCR ผลพบเชื้อในวันนี้ เข้ารับการรักษาที่รพ.ปาย

           รายที่ 989 เพศหญิง อายุ 52 ปี อยู่บ้านแม่ปาง ต.สันติคีรี อ.แม่ลาน้อย เป็นผู้สัมผัสเสี่ยงสูง และมีความเชื่อมโยงกับบ้านแม่ปาง ตรวจ ATK ผลเป็นบวก ส่งตรวจ RT-PCR ผลพบเชื้อ เข้ารับการรักษาที่รพ.แม่ลาน้อย รวมผู้ป่วยยืนยันใน  คลัสเตอร์ บ้านแม่ปาง จำนวน 48 ราย

            รายที่ 990 -  994 รวม 5 ราย เพศชาย 3 ราย เพศหญิง 2 ราย ช่วงอายุ 7 - 52 ปี อยู่บ้านแม่นาจาง บ้านแม่ขีด อ.แม่ลาน้อย ผู้ป่วยทั้งหมดเป็นผู้สัมผัสเสี่ยงสูง และมีความเชื่อมโยงกับผู้ป่วยยืนยัน คลัสเตอร์บ้านแม่นาจาง ซึ่งผู้ป่วยรายแรก (รายที่ 848) เข้ามารักษาที่ ARI Clinic ของรพ.ขุนยวม ตรวจ ATK ผลเป็นบวก ส่งตรวจ RT-PCR ผลพบเชื้อ มีปัจจัยเสี่ยงเพิ่มเติมจากการร่วมกิจกรรม ไปมาหาสู่กัน ตรวจ ATK ผลเป็นบวก ส่งตรวจ RT-PCR ผลพบเชื้อ ในวันนี้ เข้ารับการรักษาที่รพ.แม่ลาน้อย รวมผู้ป่วยยืนยันใน คลัสเตอร์ บ้านแม่นาจาง จำนวน 23 ราย

            รายที่ 995 เพศชาย อายุ 14 ปี อยู่บ้านโพซอ ต.เสาหิน อ.แม่สะเรียง เป็นผู้สัมผัสเสี่ยงสูง และมีความเชื่อมโยงกับบ้านโพซอ ตรวจ ATK ผลเป็นบวก ส่งตรวจ RT-PCR ผลพบเชื้อ เข้ารับกรรักษาที่รพ.แม่สะเรียง

            รายที่ 996 และ รายที่ 1004 เพศชาย อายุ 14 ปี และ21 ปี เป็นผู้สัมผัสเสี่ยงสูงของ รายที่ 908- 909 ซึ่งทำงานในสำนักงานมูลนิธิศุภนิมิต ผู้ป่วยอยู่บ้านโป่งใน และบ้านห้วยห้อม อ.แม่สะเรียง เริ่มมีอาการป่วยวันที่ 8 ตุลาคม 2564 มารับการตรวจคัดกรอง ที่รพ.แม่สะเรียง ตรวจ ATK ผลเป็นบวก ส่งตรวจ RT-PCR ผลพบเชื้อในวันนี้

            รายที่ 997 เพศชาย อายุ 65 ปีเป็นผู้สัมผัสเสี่ยงสูงของ รายที่ 854 ซึ่งเป็นพนักงานส่งน้ำอัดลมตามร้านต่างๆ ใน อ.แม่สะเรียง เมือง แม่ลาน้อย สบเมย ขุนยวม แม่ฮ่องสอน และ อ.อมก๋อย เชียงใหม่ ตรวจ ATK ผลบวก ส่งตรวจ RT-PCR ผลพบเชื้อใน เข้ารับการรักษาที่รพ.แม่สะเรียง

            รายที่ 998 เพศชาย 56 ปี เป็นผู้สัมผัสเสี่ยงสูงของ รายที่ 641 (ลูก) ใน  คลัสเตอร์ อบต.แม่เหาะ ส่งตรวจ RT-PCR ครั้งที่ 1 ไม่พบเชื้อ ครั้งที่ 2 พบเชื้อในวันนี้ เข้ารับการรักษาในรพ.แม่สะเรียง

            รายที่ 999 - 1003 และ รายที่ 1005 -  1011 รวม 12 ราย เพศชาย 9 ราย เพศหญิง 3 ราย ช่วงอายุ ระหว่าง 5 - 49 ปี ประกอบอาชีพเกษตรกรรม 11 ราย และเป็นเด็กเล็กในปกครอง 1 ราย ผู้ป่วยอยู่บ้านผาเยอ บ้านแม่แพ บ้านทะโลงเหนือ บ้านกองต๊อก ต.กองก๋อย อ.สบเมย และบ้านแม่เหาะ ต.แม่เหาะ อ.แม่สะเรียง ผู้ป่วยทั้งหมดเป็นผู้สัมผัสเสี่ยงสูง และมีความเชื่อมโยงกับผู้ป่วยยืนยัน  คลัสเตอร์บ้านห้วยวอก ตรวจ ATK ผลเป็นบวก และส่ง RT-PCR ผลพบเชื้อ มีปัจจัยเสี่ยงเพิ่มเติมจากการร่วมกิจกรรม ลงแขกเก็บเกี่ยวข้าวโพดและรับประทานอาหารร่วมกัน

            รายที่ 1012 - 1013 เพศหญิง อาย 19 ปี และ 86 ปี อยู่บ้านแม่สวด ต.แม่สวด อ.สบเมย ผู้ป่วยมีความเชื่อมโยงกับ คลัสเตอร์ โรงเรียนสบเมยวิทยาคม ตรวจ ATK ผลเป็นบวก ส่งตรวจ RT-PCR ผลพบเชื้อ เข้ารับการรักษาที่รพ. สบเมย ทั้ง 1 ราย และรพ.แม่สะเรียง 1 ราย

            สรุป สถานการณ์ ณ วันที่ 10 ตุลาคม 2564 จังหวัดแม่ฮ่องสอนมีผู้ติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019ระลอกเมษายน จำนวน 1013 ราย เป็นเพศชาย 488 ราย และเพศหญิง 525 ราย เสียชีวิต 10 ราย (1%)รักษาหายแล้ว 620 ราย (61.2%) ยังอยู่ระหว่างรักษา 383 ราย (37.8%) มีอาการเล็กน้อย 353 ราย ปานกลาง 25 ราย และรุนแรง 5 ราย รักษาอยู่ที่ รพ. ศรีสังวาลย์ 12 ราย รพแม่สะเรียง 21 ราย รพ.ปาย 24 ราย รพ.สบเมย 34 ราย รพ.แม่ลาน้อย 3 ราย รพ.ปางมะผ้า 1 ราย รพ.สนาม 163 ราย และรักษาในศูนย์แยกกักโรคชุมชน (CI) 163 ราย

 

ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : เกษศินี รัตนพันธ์
บรรณาธิการ : -
แหล่งที่มา : สวท.แม่สะเรียง

ข่าวสปข.3 ที่น่าสนใจ