ผู้ว่าฯ ลำปาง ตรวจเยี่ยมการรับเลือกตั้ง ส.อบต. และนายก อบต.(วันแรก) พบว่าผู้สมัครมีความสมานฉันท์ในเชิงการเมืองที่ดี ภายใต้มาตรการป้องกันโรคอย่างเข้มงวด

  • ข่าวจาก : สวท.ลำปาง
  • เมื่อวันที่ : 11 ต.ค. 2564
  • อ่าน : 122 ครั้ง

นายสิธิชัย  จินดาหลวง ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง พร้อมด้วย นายเกรียงไกร  พานดอกไม้ ผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดลำปาง นายวาทิต  ปัญญาคม นายอำเภอเมืองลำปาง และคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัด ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมการรับเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่น (ส.อบต.) และผู้บริหารท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบล (นายก อบต.) ณ สถานที่รับสมัครองค์การบริหารส่วนตำบลพิชัย อำเภอเมืองลำปาง ซึ่งมีกำหนดรับสมัครพร้อมกันทั่วประเทศ ณ สถานที่ที่ผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนตำบลกำหนด ระหว่างวันที่ 11-15 ตุลาคม 2564

ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง กล่าวว่า บรรยากาศวันแรกของการรับสมัคร ส.อบต. และ นายก อบต. ณ องค์การบริหารส่วนตำบลพิชัย ภาพรวมเป็นไปด้วยความเรียบร้อย มีผู้สมัครเดินทางมาสมัครอย่างต่อเนื่อง โดยผู้สมัครได้มีการปฏิบัติตามระเบียบของคณะกรรมการการเลือกตั้งอย่างเคร่งครัด และมีความสมานฉันท์ในเชิงการเมืองที่ดี ชี้ให้เห็นว่าเวทีการแข่งทางการเมืองระดับท้องถิ่นที่ใกล้ชิดกับประชาชนอย่างแท้จริง ซึ่งผู้บริหารการเมืองท้องถิ่นต้องมีจรรยาบรรณของความเป็นนักการเมืองที่ดี โดยมีการแข่งขันเชิงนโยบายแล้วให้ประชาชนเป็นผู้ตัดสิน เพื่อประโยชน์สูงสุดของประชาชน

ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง กล่าวเพิ่มเติมว่า สำหรับการดำเนินการเลือกตั้งทุกขั้นตอน จะต้องมีการเตรียมความพร้อมของบุคลากรเจ้าหน้าที่และคณะกรรมการการเลือกตั้ง ให้มีพร้อมในการปฏิบัติให้ถูกต้องทุกขั้นตอน เพื่อให้การเลือกตั้งมีความโปร่งและยุติธรรม นอกจากนี้ กระบวนการเลือกตั้งครั้งนี้ ยังมีการกำหนดมาตรการด้านสาธารณสุขที่เข้มงวดในการป้องกันโรคโควิด-19 เพื่อความปลอดภัยของประชาชน

ภาพข่าว

ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : อัมฤทธิ์ จานุวี โทร. 063 270 4713
บรรณาธิการ : เยาวลักษณ์ เครือคำขาว
แหล่งที่มา : สวท.ลำปาง

ข่าวสปข.3 ที่น่าสนใจ