เชียงใหม่ เปิดงาน “EGAT INNOVATIVE PRODUCTS FESTIVAL 2021” ..//

  • ข่าวจาก : สวท.เชียงใหม่
  • เมื่อวันที่ : 16 ต.ค. 2564
  • อ่าน : 131 ครั้ง

กฟผ. แม่เมาะร่วมกับอุทยานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  โชว์ศักยภาพผู้ประกอบการ ต่อยอดโครงการเพิ่มทักษะด้านการประกอบธุรกิจฯ โดยใช้นวัตกรรมแบบเปิด..//

            ที่ลานกิจกรรมชั้น G ศูนย์การค้าเซ็นทรัล พลาซา เชียงใหม่ แอร์พอร์ต  อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) แม่เมาะ ร่วมกับ อุทยานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (STeP) เปิดงาน “EGAT INNOVATIVE PRODUCTS FESTIVAL 2021”  แสดงผลงานพร้อมจำหน่ายสินค้าจากผู้ประกอบการในพื้นที่ อ.แม่เมาะ จ.ลำปาง เพื่อศึกษาความเป็นไปได้ทางการตลาดของผลิตภัณฑ์นวัตกรรม ภายใต้โครงการเพิ่มทักษะด้านการประกอบธุรกิจให้กับผู้ประกอบการรายย่อยในพื้นที่อำเภอแม่เมาะ โดยใช้แนวคิดนวัตกรรมแบบเปิด โดยมีนายจรัญ คำเงิน ผู้ช่วยผู้ว่าการผลิตไฟฟ้า 2 การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) แม่เมาะ เป็นประธานเปิดงาน

ด้าน รศ.ดร.ปิติวัฒน์ วัฒนชัย รองผู้อำนวยการอุทยานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ กล่าวในฐานะหน่วยงานผู้ดำเนินโครงการว่า กิจกรรมดังกล่าว เป็นการนำผลงานของผู้ประกอบการภายใต้โครงการฯ ทั้ง 7 กิจการ ได้แก่ วิสาหกิจชุมชนกลุ่มเพาะเห็ดเยื่อไผ่และแปรรูปบ้านกอรวก วิสาหกิจชุมชนไพรพฤกษาสมุนไพร วิสาหกิจชุมชนเพาะเห็ดในเรือนโรงบ้านเวียงหงษ์ วิสาหกิจชุมชนกลุ่มอาชีพสมุนไพรลำเพยบ้านเวียงสวรรค์ วิสาหกิจชุมชนกลุ่มฮิวมัสปรับปรุงบำรุงดินบ้านเมาะหลวง หมู่ 8 ตำบลแม่เมาะ ธุรกิจร้านกาแฟดอยแม่ส้าน และ บริษัท อารมณ์ดิน จำกัด ออกสู่สายตาประชาชน พร้อมศึกษาความเป็นไปได้ทางการตลาดของผลิตภัณฑ์นวัตกรรม สร้างโอกาสและผลักดันให้ผู้ประกอบการ    สำรวจตลาดด้วยตนเองเพื่อให้ทราบถึงพฤติกรรมผู้บริโภคและแนวโน้มทางการตลาดที่เหมาะสมกับธุรกิจ โดยหวังให้เกิดการพัฒนาทักษะการทำธุรกิจด้วยตนเอง พร้อมสร้างโอกาสในการต่อยอดธุรกิจและก้าวสู่เวทีตลาดกลุ่มเป้าหมายที่กว้างขึ้นผ่านกระบวนการคิดเชิงรุกและการปฏิบัตินำร่อง

        ทั้งนี้  ขอเชิญชวนประชาชน และนักท่องเที่ยว เลือกซื้อผลิตภัณฑ์นวัตกรรมได้ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 18 ตุลาคม 2564 เวลา 10.00-20.00 น.    ณ ศูนย์การค้าเซ็นทรัล พลาซา เชียงใหม่ แอร์พอร์ต  และขอความร่วมมือประชาชนทุกคนปฏิบัติตนตามมาตรการป้องกันโรคโควิด-19 อย่างเคร่งครัด

ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : ธิติมา พันรอด ทีมข่าว สวท.เชียงใหม่
บรรณาธิการ : น.ส.ธิติมา พันรอด
แหล่งที่มา : สวท.เชียงใหม่

ข่าวสปข.3 ที่น่าสนใจ