ตลาดเมืองใหม่พบผู้ติดเชื้อสูงถึง 172 ราย จากตรวจครั้งที่ 2 ของพ่อค้าแม่ค้าในตลาด

  • ข่าวจาก : ส.ปชส.เชียงใหม่
  • เมื่อวันที่ : 16 ต.ค. 2564
  • อ่าน : 181 ครั้ง

คลัสเตอร์ตลาดเมืองใหม่พบผู้ติดเชื้อพุ่งสูงถึง 172 ราย จากตรวจครั้งที่ 2 ระหว่างการกักตัวของพ่อค้าในตลาด และการตรวจครั้งแรกในกลุ่มผู้สัมผัสนอกตลาดและผู้สัมผัสร่วมบ้าน ขณะนี้มีคลัสเตอร์ย่อยที่เชื่องโยงกับตลาดเมืองใหม่แล้ว 10 คลัสเตอร์ สั่งทุกอำเภอสุ่มตรวจ ATK ในตลาดทุกแห่งป้องกันการระบาดเพิ่ม

 

สถานการณ์การระบาดโรค Covid-19 ของจังหวัดเชียงใหม่วันนี้ (16 ต.ค. 64) พบผู้ติดเชื้อรายใหม่เพิ่มขึ้น 360 ราย เป็นผู้ติดเชื้อที่เดินทางจากต่างจังหวัด 7 ราย ประกอบด้วย กรุงเทพมหานคร 3 ราย นครปฐม 2 ราย ปทุมธานีและเชียงราย จังหวัดละ 1 ราย ส่วนผู้ติดเชื้ออีก 353 ราย เป็นผู้ติดเชื้อในจังหวัด โดยเป็นการสัมผัสจากผู้ติดเชื้อรายก่อนหน้า 23 ราย เป็นการระบาดในครอบครัวอีกหลายครอบครัวจำนวน 34 ราย  อยู่ระหว่างการสอบสวนโรค 35 ราย และมาจากคลัสเตอร์ต่าง ๆ ซึ่งแยกเป็นคลัสเตอร์เดิม ที่อยู่ระหว่างการควบคุมโรค 56 ราย ซึ่งส่วนใหญ่อยู่ระหว่างการกักตัว จึงไม่มีผู้สัมผัสเพิ่ม อาทิ หอพักนักเรียนแบ๊ปติสท์ หมู่ 13 ตำบลยาเปียง อำเภออมก๋อย 11 ราย ,ชุมชนหลังวัดป่าเป้า ซอยอุ่นอารีย์ ตำบลศรีภูมิ 8 ราย ,หมู่ 8 ตำบลหางดง อำเภอฮอด 6 ราย ,งานวันเกิด หมู่ 6 ตำบลท่าผา อำเภอแม่แจ่ม 4 ราย ,โรงน้ำดื่มพีเอ็น โรงลูกชิ้นพรสวรรค์ และหอพักเจ๊พร หมู่ 9 ตำบลต้นเปา 4 ราย นอกนั้นพบแห่งละ 1-3 รายจากหลายคลัสเตอร์

 

นอกจากนี้ยังมีการรระบาดจากคลัสเตอร์ที่มีการระบาดต่อเนื่อง อีก 205 ราย ได้แก่ คลัสเตอร์ตลาดเมืองใหม่ 172 ราย ,คลัสเตอร์หอพักป้าเหลียว หมู่ 8 ตำบลต้นเปา อำเภอสันกำแพง 13 ราย ,คลัสเตอร์โลตัสคำเที่ยง 7 ราย ,คลัสเตอรื SCG Home Solution (ตั้งหง่วงเซ้ง) อำเภอแม่ริม 3 ราย ,คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิยาลัยเชียงใหม่ 3 ราย ,พนักงานร้านก๋วยเตี๋ยวห้อยขา ริมปิง 3 ราย และอีกหลายแห่งที่เริ่มพบผู้ติดเชื้อกระจายออกไป โดยเฉพาะตลาดรอบเมือง เช่น ตลาดแม่ริม ตลาดสันป่าตอง เริ่มพบผู้ติดเชื้อที่เกี่ยวเนื่องจากตลาดเมืองใหม่แล้ว

 

สำหรับคลัสเตอร์ตลาดเมืองใหม่ พบผู้ติดเชื้อ 172 ราย รวมผู้ติดเชื้อทั้งหมด 924 ราย วันนี้ยอดผู้ติดเชื้อรายใหม่ของคลัสเตอร์ตลาดเมืองใหม่เพิ่มสูงขึ้นอีกครั้ง เนื่องจากกลุ่มพ่อค้าในตลาดและพนักงานเข็นรถรับส่งผักที่มาตรวจครั้งที่ 2 ระหว่างการกักตัว ส่วนผู้ที่ตรวจครั้งแรกจะเริ่มเป็นผู้สัมผัสนอกตลาด และผู้สัมผัสร่วมบ้าน โดยขณะนี้มีการกระจายการติดเชื้อไปหลายตลาดเกือบทุกอำเภอ ขณะนี้พบมีการแพร่กระจายออกไปแล้ว 10 คลัสเตอร์ย่อยที่เชื่อมโยงกับตลาดเมืองใหม่ในแต่ละอำเภอ ได้แก่ คลัสเตอร์บ้านขุนช่างเคี่ยน ,คลัสเตอร์หมู่ 4 ตำบลกองแขก อำเภอแม่แจ่ม ,คลัสเตอร์ สภ.สันทราย ,คลัสเตอร์หมู่ 1 ตำบลสบเปิง อำเภอแม่แตง ,คลัสเตอร์ชุมชนหลังวัดป่าเป้า ซอยอุ่นอารีย์ ตำบลศรีภูมิ ,คลัสเตอร์หมู่ 12 ตำบลเวียง อำเภอฝาง ,คลัสเตอร์ ตลาดเทศบาลตำบลหางดง อำเภอหางดง ,คลัสเตอร์หมู่ 8 ตำบลหางดง อำเภอฮอด ,คลัสเตอร์ตลาดสดแม่ริม และคลัสเตอร์ตลาดสดสันป่าตอง คณะกรรมการโรคติดต่อจึงมีความเห็นให้ทุกอำเภอสุ่มตรวจ ATK ในตลาดทุกแห่งก่อนที่จะมีการระบาดเพิ่มขึ้น

 

คลัสเตอร์ชุมชนหลังวัดป่าเป้า ซอยอุ่นอารีย์ ตำบลศรีภูมิ พบผู้ติดเชื้อรายใหม่ 8 ราย ผู้ติดเชื้อรวมทั้งหมด 26 ราย เป็นการติดต่อจากตลาดเมืองใหม่ เนื่องจากเป็นชุมชนแออัด และเป็นแรงงานต่างด้าวที่อาจสื่อสารกันยาก จึงขอฝากให้ทุกคนที่อยู่ในชุมชนที่เป็นกลุ่มเสี่ยงสูง ต้องเคร่งครัดในการกักตัวเพื่อไม่ให้เกิดการแพร่กระจายของโรคไปมากกว่านี้

 

คลัสเตอร์ หมู่ 8 ตำบลหางดง อำเภอฮอด พบผู้ติดเชื้อรายใหม่ 6 ราย รวมผู้ติดเชื้อทั้งหมด 31 ราย จากการสอบสวนมีความเชื่อมโยงกับตลาดเมืองใหม่ ตลาดไท และมีกิจกรรมรวมกลุ่มในหมู่บ้านที่ทำให้เกิดการแพร่กระจายโรค เป็นการติดเชื้อจากการไม่เคร่งครัดในการกักตัว และความใกล้ชิดสนิทสนมกันของชาวบ้าน และไม่คิดว่าตนเองมีความเสี่ยง ประเด็นนี้ต้องขอให้ทุกท่านระมัดระวังด้วย

ภาพข่าว

ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : ศราวุธ เจิมจันทร์
บรรณาธิการ : วสันต์ มีจินดา
แหล่งที่มา : ส.ปชส.เชียงใหม่

ข่าวสปข.3 ที่น่าสนใจ