น่าน จัดน่านเทรลรันนิ่ง 2021 ตะลุยสะปันตะลอนเมืองสวรรค์แห่งขุนเขา

  • ข่าวจาก : ส.ปชส.น่าน
  • เมื่อวันที่ : 16 ต.ค. 2564
  • อ่าน : 310 ครั้ง

ที่สนามกีฬาหมู่บ้านสะปัน จังหวัดน่าน โดยสำนักงานการกีฬาแห่งประเทศไทยจังหวัดน่าน สมาคมกีฬาแห่งจังหวัดน่าน ตลอดจนส่วนราชการในพื้นที่อำเภอบ่อเกลือ จัดเปิดการแข่งขัน วิ่งในภูมิประเทศรายการน่านเทรลรันนิ่ง 2021 ตะลุยสะปันตะลอนเมืองสวรรค์แห่งขุนเขา เป็นการจัดกิจกรรมการแข่งขันกีฬารายการแรกที่จัดขึ้นหลังมีมาตรการผ่อนปรนกิจการและกิจกรรมเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 โดยมีนายวิบูรณ์  แววบัณฑิต รองผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน เป็นประเทศในพิธีเปิด

การกีฬาแห่งประเทศไทย มีนโยบายส่งเสริมให้มีการจัดกิจกรรมแข่งขัน กีฬาเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจในภูมิภาค โดยการจัดกิจกรรมแข่งขันกีฬาที่กำลังได้รับความนิยมในปัจจุบัน สามารถทำการฝึกซ้อมได้ในพื้นที่ตามภูมิประเทศ เข้าแข่งขันได้ทุกเพศทุกวัย และไม่มีผลกระทบกับสิ่งแวดล้อม เพื่อฟื้นฟูภาคการท่องเที่ยวในระดับภูมิภาค โดยในปัจจุบันการแข่งขันวิ่งในภูมิประเทศ หรือ เทรลรันนิ่ง นับเป็นกีฬาที่ได้รับความนิยมสูงในหลายประเทศ

ทั้งนี้ การกีฬาแห่งประเทศไทย ได้พิจารณาแล้วเห็นว่าจังหวัดน่าน เป็นจังหวัดหนึ่งที่มีศักยภาพความพร้อมในการเป็นสถานที่จัดการแข่งขันกีฬา วิ่งเทรล ทั้งด้านภูมิประเทศในเส้นทางแข่งขันที่ประกอบด้วยทิวเขาสลับซับซ้อน มีความสวยงามตามธรรมชาติ การมีส่วนร่วมของชุมชนในท้องถิ่น มีสถานที่ ท่องเที่ยวที่สวยงาม มีเส้นทางคมนาคม และที่พักที่มีความสะดวกสบายสามารถรองรับนักท่องเที่ยวได้อย่างเพียงพอ ตลอดจนมีมาตรการรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน ที่มีประสิทธิภาพ

ทั้งนี้การจัดการแข่งขันวิ่งในภูมิประเทศรายการ น่านเทรลรันนิ่ง 2021 ตะลุยสะปันตะลอนเมืองสวรรค์แห่งขุนเขาครั้งนี้  นับเป็นกิจกรรมการแข่งขัน กีฬารายการแรกที่จัดขึ้นหลังมีมาตรการผ่อนปรนกิจการและกิจกรรมเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 ทั้งนี้ นักกีฬาวิ่งเทรลมาจากทั่วประเทศ เข้าร่วมการแข่งขันรวมจำนวนทั้งสิ้น 500 คน แบ่งตามช่วงอายุ โดยมีระยะทาง แข่งขัน 3 ระยะได้แก่ ระยะ 60 กิโลเมตร ระยะ 30 กิโลเมตร และ 10 กิโลเมตร โดยมีจุดเริ่มต้นเส้นทางแข่งขันที่สนามกีฬาบ้านสะปัน อำเภอบ่อเกลือ และตลอดเส้นทางแข่งขัน นักกีฬาจะวิ่งไปในเส้นทางสัญจรธรรมชาติที่มีความ ปลอดภัยบนสันเขาสลับซับซ้อน ที่มีความสูงชัน สวยงาม ท้าทายความสามารถ ของนักกีฬา โดยนักวิ่งที่ชนะเข้าเส้นชัยลำดับที่ 1-3 ในแต่ละระยะ และกลุ่มอายุ จะได้รับโล่รางวัล เหรียญ และเสื้อ Finisher เป็นที่ระลึกจากการแข่งขัน วิ่งในภูมิประเทศ รายการ น่านเทรนนิ่ง 2021 นี้ยังได้รับการรับรองมาตรฐานสนามจาก ITRA(International Trail Running Association) หรือสมาพันธ์กีฬาวิ่งเทรลนานาชาติ อีกด้วย

 

ทั้งนี้ สำนักงานการกีฬาแห่งประเทศไทยจังหวัดน่าน สมาคมกีฬาแห่งจังหวัดน่าน ตลอดจนส่วนราชการในพื้นที่อำเภอบ่อเกลือ ได้ร่วมวางแผน และจัดการ แข่งขันอย่างบูรณาการโดยรวม ทั้งในด้านการประชาสัมพันธ์เชิงส่งเสริมแหล่ง ท่องเที่ยว การมีส่วนร่วมของประชาชนในพื้นที่ ความปลอดภัยในเส้นทางการ แข่งขัน ตลอดจนผู้ประกอบการที่พัก ร้านอาหาร สิ่งอำนวยความสะดวกต่าง ๆ โดยปฏิบัติตามมาตรการจัดกิจกรรมแข่งขันกีฬาแบบวิถีใหม่ ที่คณะกรรมการควบคุมโรคติดต่อจังหวัดน่าน กำหนดอย่างเคร่งครัด

 

ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : ส.ปชส.น่าน
บรรณาธิการ : ธนวันต์ ชุมแสง
แหล่งที่มา : ส.ปชส.น่าน

ข่าวสปข.3 ที่น่าสนใจ