กกต. ประจำจังหวัดเชียงใหม่ จัดกิจกรรมการเลือกตั้งเชิงสมานฉันท์ในการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล และนายกองค์การบริหารส่วนตำบล ..//

  • ข่าวจาก : สวท.เชียงใหม่
  • เมื่อวันที่ : 19 ต.ค. 2564
  • อ่าน : 84 ครั้ง

สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง ประจำจังหวัดเชียงใหม่ จัดกิจกรรมการเลือกตั้งเชิงสมานฉันท์ในการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล และนายกองค์การบริหารส่วนตำบล สร้างความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับการเลือกตั้งท้องถิ่น ..//                                                  

ที่โรงแรมเชียงใหม่ออคิด อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง ประจำจังหวัดเชียงใหม่ จัดกิจกรรมเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับการเลือกตั้งเชิงสมานฉันท์ ในการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลและนายกองค์การบริหารส่วนตำบล  โดยมีผู้สมัครรับเลือกตั้งฯ จากเขตอำเภอเมืองเชียงใหม่ และอำเภอแม่ริม เข้าร่วมประชุมในห้องประชุม ส่วนที่เหลือได้ประชุมผ่านระบบ Zoom เนื่องจากสถานการณ์โควิด 19 ที่กำลังแพร่ระบาดอยู่ในขณะนี้ ทำให้ต้องจำกัดจำนวนผู้เข้าร่วมประชุม

นายนพดล สุยะ  ผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดเชียงใหม่ กล่าวว่า การจัดโครงการในครั้งนี้ เพื่อเป็นการเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจ และรับทราบแนวทางการเลือกตั้งที่ถูกต้องตามกฎหมาย ระเบียบและประกาศที่กำหนด อีกทั้งยังเป็นการป้องกันไม่ให้ผู้สมัครรับเลือกตั้งและผู้เกี่ยวข้อง กระทำผิดกฎหมายเลือกตั้ง ไม่มีการซื้อสิทธิ ซื้อเสียง ใส่ร้ายป้ายสีซึ่งกันและกัน และไม่นำสถาบันพระมหากษัตริย์มาเกี่ยวข้องกับการหาเสียงเลือกตั้ง และปฏิบัติตามกฎหมายเลือกตั้งอย่างเคร่งครัด รวมทั้งมีการบรรยายให้ความรู้ในเรื่องการยื่นบัญชีค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้งของผู้สมัครรับเลือกตั้ง  ความรู้เกี่ยวกับวิธีการหาเสียงและลักษณะต้องห้ามในการหาเสียงของผู้สมัครรับเลือกตั้ง และข้อห้ามความผิดกฎหมายเลือกตั้ง เป็นต้น

นอกจากนี้ ยังได้จัดพิธีลงนามพันธะสัญญาของผู้สมัครทั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลและนายกองค์การบริหารส่วนตำบล ในการปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ และประกาศของคณะกรรมการการเลือกตั้ง ไม่ซื้อสิทธิ ไม่ขายเสียง พร้อมกล่าวคำปฏิญาณตน  ทั้งในห้องประชุม และแต่ละองค์การบริหารส่วนตำบลที่มีการเลือกตั้ง

ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : ธิติมา พันรอด ทีมข่าว สวท.เชียงใหม่
บรรณาธิการ : น.ส.ธิติมา พันรอด
แหล่งที่มา : สวท.เชียงใหม่

ข่าวสปข.3 ที่น่าสนใจ