จิตอาสาชาวเชียงใหม่ ร่วมใจพัฒนาคลองแม่ข่าตั้งแต่ต้นน้ำถึงปลายน้ำ

  • ข่าวจาก : ส.ปชส.เชียงใหม่
  • เมื่อวันที่ : 23 ต.ค. 2564
  • อ่าน : 141 ครั้ง

ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ นำประชาชนจิตอาสาจังหวัดเชียงใหม่ ร่วมพัฒนาคลองแม่ข่าตลอดสาย ตั้งแต่ต้นน้ำจนถึงปลายน้ำ เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว และแสดงออกซึ่งความสามัคคีของชาวเชียงใหม่

วันนี้ (23 ต.ค. 64) เวลา 10.00 น. ที่บริเวณริมคลองแม่ข่า หลังวัดนันทาราม เทศบาลนครเซียงใหม่ นายประจญ ปรัชญ์สกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ นำคณะผู้บริหาร ข้าราชการ เจ้าหน้าที่รัฐ ภาคเอกชน ประชาชน และจิตอาสาพระราชทาน จังหวัดเชียงใหม่ ร่วมกิจกรรมพัฒนาคลองแม่ข่าตลอดสาย ตั้งแต่ต้นน้ำจนถึงปลายน้ำ ซึ่งครอบคลุมพื้นที่อำเภอเมืองเชียงใหม่ อำเภอแม่ริม และอำเภอหางดง เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว 23 ตุลาคม 2564 เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ ของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว พระมหากษัตริย์ผู้ทรงพระปรีชาสามารถยิ่ง ในการวางรากฐานปรับปรุงเปลี่ยนแปลงประเทศไทยให้เจริญก้าวหน้ารุ่งเรืองทัดเทียมนานาอารยประเทศ

นอกจากนี้ ยังเป็นการแสดงออกซึ่งความสมัครสมานสามัคคีของชาวเชียงใหม่ ในการฟื้นฟูพัฒนาคลองแม่ข่าให้กลับมามีสภาพที่ดีและเป็นสายน้ำแห่งชีวิตที่ผูกพันกับคนทั้งสายน้ำตลอดไป ดั่งวิสัยทัศน์ “คลองสวย น้ำใส ไหลดี ชุมชนมีสุข”

ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : นันธิกา กิจปาโล/พยุงศักดิ์ เทพแก้ว
บรรณาธิการ : ประชาสัมพันธ์จังหวัดเชียงใหม่
แหล่งที่มา : ส.ปชส.เชียงใหม่

ข่าวสปข.3 ที่น่าสนใจ