จังหวัดพะเยา ประกอบพิธีน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว

  • ข่าวจาก : สวท.พะเยา
  • เมื่อวันที่ : 23 ต.ค. 2564
  • อ่าน : 55 ครั้ง

             วันนี้ (23 ต..64) จังหวัดพะเยา ได้ประกอบพิธีน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว โดยมีนายชุติเดช มีจันทร์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา รักษาราชการแทน ผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา เป็นประธานในพิธีวางพวงมาลา เบื้องหน้าพระบรมฮายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ณ ห้องโถงชั้น 1 ศาลากลสงจังหวัดพะเยา เพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณที่พระองค์ทรงมีต่อพสกนิกรชาวไทยและเผยแพร่พระเกียรติคุณให้เป็นที่ประจักษ์ โดยมีหัวหน้าส่วนราชการ ตุลาการ ข้าราชการ ทหาร ตำรวจ และประชาชนชาวพะเยา เข้าร่วมในพิธี

             ทั้งนี้ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 ทรงมีพระราชกรณียกิจนานัปการ ทรงยกเลิกการปกครองแบบจตุสดมภ์ ทรงจัดตั้งกระทรวง ทบวง กรม ทรงก่อตั้งศาลสถิตยุติธรรม ทรงส่งเสริมการศึกษาอย่างแพร่หลาย ทรงริเริ่มการรถไฟ โทรศัพท์ ไปรษณีย์ ไฟฟ้า ประปา และชลประทาน ประการสำคัญที่สุดได้ทรงประกาศเลิกทาส ส่งผลให้คนไทยมีความเสมอภาคเท่าเทียม อีกทั้งยังทรงระงับข้อพิพาทกับต่างประเทศ ทำให้ประเทศชาติรอดพ้นภัยพิบัติมาได้ ทรงบำเพ็ญพระองค์อย่างใกล้ชิดต่อพสกนิกร จนได้รับการขนานนามว่าพระพุทธเจ้าหลวงและพระปิยมหาราช อันหมายถึงพระมหาราชอันเป็นที่รักของประชาชนทั้งปวงนั่นเอง  

ภาพข่าว

ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : นายประมวล อุปกิจ
บรรณาธิการ : นางสาวนันทวรรณ กันคำ
แหล่งที่มา : สวท.พะเยา

ข่าวสปข.3 ที่น่าสนใจ