สมอ. ยกระดับมาตรการเข้มข้น สกัดสินค้าไม่ได้มาตรฐานทะลักเข้ามาในประเทศ ป้องกันอันตรายที่จะเกิดกับผู้บริโภค

  • ข่าวจาก : สวท.เชียงใหม่
  • เมื่อวันที่ : 23 ต.ค. 2564
  • อ่าน : 81 ครั้ง

สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม ยกระดับมาตรการเข้มข้นป้องกันสินค้าไม่ได้มาตรฐานทะลักเข้ามาในประเทศ เร่งบูรณาการภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง ตรวจควบคุมสินค้าอุปโภค บริโภค ป้องกันอันตรายที่จะเกิดกับผู้บริโภค

            นายบรรจง สุกรีฑา เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม หรือ สมอ. เปิดเผยว่า นายสุริยะ จึงรุ่งเรืองกิจ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม ได้สั่งการให้สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม หรือ สมอ. เพิ่มมาตรการเชิงรุกในการตรวจควบคุมการจำหน่ายสินค้าในท้องตลาด และทางออนไลน์ให้มากยิ่งขึ้น โดยเฉพาะสินค้าเครื่องใช้ไฟฟ้าในบ้านที่มีการโฆษณาผ่านทางทีวีดิจิทัล และสื่อออนไลน์ ในช่วงที่ประชาชนต้องใช้ชีวิตอยู่ที่บ้านเนื่องจากการแพร่ระบาดของโรค COVID – 19 โดยบูรณาการทำงานร่วมกับภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง และหน่วยงานที่มีภารกิจด้านการคุ้มครองผู้บริโภค เช่น สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค (สคบ.) และสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) ในการตรวจควบคุมสินค้าในท้องตลาด รวมทั้งร้านค้าออนไลน์ ตลอดจนควบคุมการตลาดแบบตรง และ การจำหน่ายสินค้าผ่านทางรายการโทรทัศน์โดยมีการส่งต่อข้อมูลระหว่างหน่วยงานเพื่อประโยชน์ในการ ตรวจติดตามและควบคุมสินค้าให้เป็นไป ตามมาตรฐาน ก่อนถึงมือผู้บริโภค

ทั้งนี้ สมอ. จะเพิ่มความเข้มงวดในการตรวจควบคุมไม่ให้สินค้าด้อยคุณภาพทะลัก เข้ามาในประเทศเพื่อคุ้มครองความปลอดภัยของผู้บริโภค ด้วย 3 มาตรการหลัก ได้แก่ บูรณาการความร่วมมือกับกรมศุลกากรในการสุ่มตรวจสินค้าที่ด่านศุลกากรทั่วประเทศ, เพิ่มความถี่ในการตรวจติดตามเมื่อผู้รับใบอนุญาตได้นำสินค้าเข้ามาจำหน่ายในประเทศโดยบูรณาการความร่วมมือกับสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัด และสมอ. จะตรวจติดตาม ณ โรงงานที่ตั้งในต่างประเทศ ทันทีที่สถานการณ์การแพร่ระบาดของ COVID - 19 คลี่คลาย เพราะที่ผ่านมา สมอ. ไม่สามารถส่งเจ้าหน้าที่เดินทางไปตรวจโรงงานในต่างประเทศได้ หลังจากนี้สมอ.จะเพิ่มความเข้มงวดในการตรวจติดตาม มากยิ่งขึ้น เพื่อดูแลความปลอดภัยของผู้บริโภคให้ได้ใช้สินค้าที่มีคุณภาพตามมาตรฐาน

 

ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : นางสาวพิมลกัลย์ เดชะชัย ทีมข่าว สวท.เชียงใหม่
บรรณาธิการ : นางสาวธิติมา พันรอด
แหล่งที่มา : สวท.เชียงใหม่

ข่าวสปข.3 ที่น่าสนใจ