ผวจ.ลำปาง นำคณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ ให้การต้อนรับปลัดกระทรวงวัฒนธรรม ในการตรวจเยี่ยมชุมชนคุณธรรมฯ ชุมชนท่ามะโอ 10 สุดยอดชุมชนต้นแบบ “เที่ยวชุมชน ยลวิถี”

  • ข่าวจาก : ส.ปชส.ลำปาง
  • เมื่อวันที่ : 25 ต.ค. 2564
  • อ่าน : 77 ครั้ง

วันที่ 25 ตุลาคม 2564 เวลา 14.00 น. นายสิธิชัย จินดาหลวง ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง นางธิติพร จินดาหลวง นายกเหล่ากาชาดจังหวัดลำปาง นายวาทิต ปัญญาคม นายอำเภอเมืองลำปาง นางลัษมา ธารีเกษ วัฒนธรรมจังหวัดลำปาง พร้อมด้วย หัวหน้าส่วนราชการ รองนายกเทศมนตรีนครลำปาง ประธานสภาวัฒนธรรมแห่งประเทศไทย ประธานชุมชนท่ามะโอ ร่วมให้การต้อนรับ นางยุพา ทวีวัฒนะกิจบวร ปลัดกระทรวงวัฒนธรรม พร้อมด้วยคณะผู้บริหารกระทรวงวัฒนธรรม ในการตรวจเยี่ยมชุมชนคุณธรรมน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงตามโครงการ 10 สุดยอดชุมชนต้นแบบ “เที่ยวชุมชน ยลวิถี” ชุมชนท่ามะโอ ตำบลเวียงเหนือ อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง ที่บริเวณลานหน้าวัดประตูป่อง

ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง ได้นำเยี่ยมชมกิจกรรมที่น่าสนใจ เช่น การจัดนิทรรศการประวัติศาสตร์ของชุมชนท่ามะโอ การสาธิตภูมิปัญญาที่อยู่ในวิถีชีวิตของชาวท่ามะโอ เช่น การทำดอกผึ้ง ทำสวยกาบ การตัดตุงพญายอ การทำตุงใย การบูชาเทียน การทำผางประทีป เป็นต้น ซึ่งการสาธิตเหล่านี้จะอยู่ในสถานที่สำคัญต่าง ๆ ในชุมชน คือ วัดประตูป่อง กู่เจ้าย่าสุตา และบ้านหลุยส์ และกิจกรรมนั่งรถม้าชมบรรยากาศยามเย็นชุมชนท่ามะโอ

โดยมีพิธีเปิดตัว 10 สุดยอดชุมชนต้นแบบ “เที่ยวชุมชน ยลวิถี” ชุมชนคุณธรรมฯ ชุมชนท่ามะโอ ณ เวทีถนนสายวัฒนธรรม มีการแสดงศิลปวัฒนธรรมของจังหวัดลำปาง การจำลองบรรยากาศของถนนสายวัฒนธรรม การจัดนิทรรศการผลิตภัณฑ์ของชุมชน และผลิตภัณฑ์ทางวัฒนธรรมของจังหวัดลำปาง พร้อมทั้งการนั่งรถม้าชมบรรยากาศของชุมชนและบรรยากาศยามเย็นของเมืองนครลำปาง 

ตามที่กระทรวงวัฒนธรรม (วธ.) ดำเนินโครงการคัดเลือก 10 สุดยอดชุมชนต้นแบบ "เที่ยวชุมชน ยลวิถี” โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อคัดเลือกชุมชนคุณธรรมน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงขับเคลื่อนด้วยพลังบวรที่มีศักยภาพและความพร้อมด้านการท่องเที่ยวจากชุมชนคุณธรรมฯ ทั่วประเทศ 228 ชุมชนให้ได้ 10 ชุมชนที่มีศักยภาพและความพร้อมด้านการท่องเที่ยวในทุกมิติ พร้อมประกาศยกย่องเชิดชูเกียรติและเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ให้เป็นที่รู้จักแพร่หลายในวงกว้างเพื่อให้เกิดการพัฒนาต่อยอดและขยายผลความสำเร็จไปยังชุมชนอื่นๆ ปลุกกระแสการท่องเที่ยววิถีชุมชน สร้างโอกาส สร้างรายได้ ช่วยฟื้นฟูเศรษฐกิจของชุมชน เมื่อวิกฤตการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) คลี่คลายและเสริมสร้างเศรษฐกิจฐานรากให้มีความเข้มแข็งอย่างยั่งยืนโดยชุมชนคุณธรรมฯ บ้านท่ามะโอ ต.เวียงเหนือ อ.เมืองลำปาง จ.ลำปาง ได้รับคัดเลือกเป็น 1 ใน 10  สุดยอดชุมชนต้นแบบ  “เที่ยวชุมชน ยลวิถี” ของกระทรวงวัฒนธรรม

สำหรับช่วงเช้าวันอังคารที่ 26 ตุลาคม 2564 เวลา 07.00 น. ปลัดกระทรวงวัฒนธรรม พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการของจังหวัดลำปาง และคณะผู้บริหารของกระทรวงวัฒนธรรม จะร่วมกิจกรรม “ใส่บาตรกาดงาย” (ใส่บาตรตลาดเช้า) ณ ตลาดปงสนุก บริเวณลานหน้าวัดปงสนุก ซึ่งเป็นกิจกรรมที่สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดลำปาง U2T ตำบลเวียงเหนือ (มหาวิทยาลัยราชภัฎลำปาง)  และชุมชนคุณธรรมฯ วัดปงสนุก ได้ร่วมกันรื้อฟื้นตลาดนี้มาอีกครั้ง โดยจะจัดเป็นตลาดเช้า ซึ่งจะมีขึ้นทุก ๆ เช้าวันอาทิตย์ต่อไป โดยเริ่มอาทิตย์แรก วันที่ 7 พฤศจิกายน 2564 เวลา 07.00น. เป็นต้นไป ณ บริเวณลานหน้าวัดปงสนุก

ภาพข่าว

ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : ทิชากร อินต๊ะสืบ
บรรณาธิการ : ศศิธร สุดเจริญ
แหล่งที่มา : ส.ปชส.ลำปาง

ข่าวสปข.3 ที่น่าสนใจ