ผู้ประกอบการร้านค้าบ้านรักไทย รับบรรยากาศการค้ากลับมาคึกคัก หลังเริ่มมีนักท่องเที่ยวเข้ามาเที่ยวชมสถานที่ และให้ความร่วมมือปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโควิด19

  • ข่าวจาก : ส.ปชส.แม่ฮ่องสอน
  • เมื่อวันที่ : 25 ต.ค. 2564
  • อ่าน : 61 ครั้ง

          บรรยากาศบ้านรักไทย จังหวัดแม่ฮ่องสอนวันนี้ เริ่มคึกคักหลังมีนักท่องเที่ยวเข้ามาเที่ยวชมสถานที่ช่วงวันหยุดยาวต่อเนื่องมาจนถึงวันนี้ ภายใต้มาตรการป้องกันโควิด19 อย่างเคร่งครัด  นางแสงอ่อง เจ้าของร้านชาน้องต้นสน กล่าวว่า หลังจากหมู่บ้านรักไทย เปิดรับนักท่องเที่ยวอีกครั้งภายใต้มาตรการป้องกันโควิด19 ของหมู่บ้าน ทั้งการติดตั้งอุปกรณ์วัดอุณหภูมิ เจลล้างมือ และการลงข้อมูลของผู้มาเยือน  ขณะที่นักท่องเที่ยวเองให้ความร่วมมือปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโควิด19 อย่างเคร่งครัด ทั้งการสวมหน้ากากอนามัย การเว้นระยะห่าง เป็นต้น ทำให้มีนักท่องเที่ยวเข้ามาเที่ยวชม และจับจ่ายซื้อสินค้าพื้นถิ่น และของที่ระลึก รวมถึงที่พัก และอาหาร ทำให้เกิดรายได้หมุนเวียนในหมู่บ้าน  ขณะที่ประชาชนส่วนใหญ่ในหมู่บ้านเข้ารับการฉีดวัคซันป้องกันโควิด19 เป็นที่เรียบร้อย  อย่างไรก็ตามพบว่านักท่องเที่ยวจ่ายค่าสินค้าด้วยรูปแบบคนละครึ่งเป็นจำนวนมาก  
         นางแสงอ่อง กล่าวเพิ่มเติมว่า อยากให้สถานการณ์การระบาดของโรคโควิด19 คลี่คลายลง และอยากให้มีนักท่องเที่ยวจำนวนมากกลับมาเที่ยวเหมือนเดิมจะได้สร้างรายได้ให้กับคนในชุมชน ขณะเดียวกันต้องขอความร่วมมือนักท่องเที่ยวและผู้มาเยือนทุกคนให้ความร่วมมือปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโควิด19 อยางเคร่งครัด

ภาพข่าว

ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : อรรถเวทย์ สุนทรพานิชกิจ
บรรณาธิการ : อรรถเวทย์ สุนทรพานิชกิจ
แหล่งที่มา : ส.ปชส.แม่ฮ่องสอน

ข่าวสปข.3 ที่น่าสนใจ