แม่ฮ่องสอน พบผู้ป่วยโควิด19 เพิ่มอีก 21 ราย พบที่แม่สะเรียง 5 ราย , สบเมย 12 ราย และ ปาย 4 ราย

  • ข่าวจาก : ส.ปชส.แม่ฮ่องสอน
  • เมื่อวันที่ : 25 ต.ค. 2564
  • อ่าน : 96 ครั้ง

     วันนี้ (25 ตุลาคม 2564) ศูนย์ปฏิบัติการควบคุมโรคจังหวัดแม่ฮ่องสอน รายงานสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ในการระบาดระลอกใหม่เมษายน 2564 พบเชื้อ 21 ราย เป็นผู้ป่วยในจังหวัดทั้งหมด โดยมีรายละเอียด ดังนี้
     รายที่ 1364 เพศชาย อายุ 4 ปี นักเรียนศูนย์เด็กผาสําราญ ที่อยู่บ้านผาสําราญ หมู่ 6 ต.เมืองแปง อ.ปาย เป็นผู้สัมผัสเสี่ยงสูงของ รายที่ 1267 (คนในครอบครัวอาศัยอยู่ร่วมบ้านเดียวกัน) ซึ่งมีความเชื่อมโยงกับผู้ป่วยยืนยัน Cluster ตลาดเมืองใหม่ ตรวจ ATK ผลเป็นลบ และส่งตรวจ RT-PCR ผลพบเชื้อ เข้ารับการรักษาโรงพยาบาลปาย
     รายที่ 1365 เพศหญิง อายุ 59 ปี ที่อยู่ หมู่ 2 ต.เวียงเหนือ อ.ปาย เป็นผู้สัมผัสเสี่ยงสูงของ รายที่ 944 (มีประวัติหักข้าวโพดร่วมกัน) ซึ่งมีความเชื่อมโยงกับผู้ป่วยยืนยัน Cluster หักข้าวโพดบ้านตาลเจ็ดต้น ตรวจ ATK ผลเป็นบวก และส่งตรวจ RT-PCR ผลพบเชื้อ เข้ารับการรักษาโรงพยาบาลปาย
     รายที่ 1366 – 1367 รวม 2 ราย เพศชาย 1 ราย เพศหญิง 1 ราย อายุ 70 ปี และอายุ 77 ปี เป็นสามี ภรรยากัน ที่อยู่ บ้านแม่นาเติงใน หมู่ 2 ต.แม่นาเติง อ.ปาย อาชีพทําไรทําสวน มาขายของ ที่ตลาดเทศบาลนานๆครั้ง วันที่ 20 ตุลาคม 2564 เริ่มมีอาการไม่สบาย ไอ มีเสมหะ ปวดศีรษะ ปวดกล้ามเนื้อ และวันที่ 24 ตุลาคม 2564 เข้ารับการตรวจ ATK ผลเป็น บวก และส่งตรวจ RT-PCR ผลพบเชื้อ เข้ารับการรักษาที่โรงพยาบาลปาย
     รายที่ 1368 เพศหญิง อายุ 59 ปี ที่อยู่ หมู่ที่ 11 ต.ป่าแป๋ อ.แม่สะเรียง อาชีพรับจ้าง เป็นผู้สัมผัสเสี่ยงสูงของ รายที่ 1360 ซึ่งมีความเชื่อมโยงกับ Cluster โรงกะหล่ำบ้านอมพาย ตรวจ ATK ผลเป็นบวก และส่งตรวจ RTPCR ผลพบเชื้อ เข้ารับการรักษาที่โรงพยาบาลแม่สะเรียง
     รายที่1369 เพศชาย อายุ 50 ปี ที่อยู่ หมู่ที่ 13 ต.บ้านกาศ อ.แม่สะเรียง อาชีพรับจ้าง มีประวัติเดินทางเข้าพื้นที่ อ.เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่ วันที่ 23 ตุลาคม 2564 เริ่มมีไข้ ไอเล็กน้อย และวันที่ 24 ตุลาคม 2564 เข้ารับการตรวจ ATK ผลเป็นบวก และส่งตรวจ RT-PCR ผลพบเชื้อ เข้ารับการรักษาที่โรงพยาบาลแม่สะเรียง
     รายที่ 1370 – 1371 รวม 2 ราย เพศหญิง 1 ราย เพศชาย 1 ราย อายุ 38 ปี และอายุ 42 ปี ที่อยู่ หมู่1 ต.แม่สะเรียง อ.แม่สะเรียง เปิดอู่ซ่อมรถยนต์ วันที่ 21 ตุลาคม 2564 เริ่มมีอาการไข้ ไอ เจ็บคอ ปวดเมื่อยตามตัว และวันที่ 24 ตุลาคม 2564 เข้ารับการตรวจ ATK ผลเป็นบวก และส่งตรวจ RT-PCR ผลพบเชื้อ เข้ารับการรักษาที่โรงพยาบาลแม่สะเรียง
     รายที่ 1372 เพศชาย อายุ 34 ปี หมู่ที่ 13 ต.บ้านกาศ อ.แม่สะเรียง อาชีพรับจ้าง เป็นผู้สัมผัสเสี่ยงสูง ของ รายที่ 1227 (แคมป์ก่อสร้างสหกรณ์ยูเนียน) ตรวจ ATK ผลเปนลบ และส่งตรวจ RT-PCR ผลพบเชื้อ เข้ารับการรักษาที่โรงพยาบาลแม่สะเรียง
     รายที่ 1373 – MS1379 รวม 7 ราย เพศชาย 3 ราย เพศหญิง 4 ราย ช่วงอายุ 1 – 74 ปี ที่อยู่บ้านแม่แพหลวง หมู่ 3 บ้านทะโลงใต้ หมู่ 8 ต.กองก๋อย และบ้านห้วยหมูใต้ หมู่ 4 ต.ป่าโปง อ.สบเมย เป็นผู้สัมผัสเสี่ยงสูงและมีความเชื่อมโยงกับผู้ป่วยยืนยัน Cluster บ้านห้วยวอก ตรวจ ATK ผลเป็นบวก และส่งตรวจ RT-PCR ผลพบเชื้อเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลสบเมย
     รายที่ 1380 – 1384 รวม 5 ราย เพศชาย 1 ราย เพศหญิง 4 ราย ช่วงอายุ 10 – 45 ปี ที่อยู่บ้านแม่สามแลบ หมู่ที่ 1 ต.แม่สามแลบ อ.สบเมย เป็นผู้สัมผัสเสี่ยงสูงและมีความเชื่อมโยงกับผู้ป่วยยืนยัน Cluster บ้านแม่สามแลบ ตรวจ ATK ผลเป็นบวก และส่งตรวจ RT-PCR ผลพบเชื้อ เข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลสบเมย
     สรุป สถานการณ์ ณ วันที่ 25 ตุลาคม 2564 จังหวัดแม่ฮ่องสอนมีผู้ติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ระลอกเมษายน จํานวน 1,384 ราย เป็นเพศชาย 653 ราย และเพศหญิง 731 ราย เสียชีวิต 14 ราย รักษาหายแล้ว 998 ราย ยังอยู่ระหว่างรักษา 372 ราย มีอาการเล็กน้อย 339 ราย ปานกลาง 29 ราย และรุนแรง 4 ราย รักษาอยู่ที่โรงพยาบาลศรีสังวาลย์ 9 ราย โรงพยาบาลแม่สะเรียง 10 ราย โรงพยาบาลปาย 30 ราย โรงพยาบาลสบเมย 31 ราย โรงพยาบาลแม่ลาน้อย 4 ราย โรงพยาบาลสนาม 171 ราย และรักษาในศูนย์แยกกักโรคชุมชน (CI) 117 ราย 

ภาพข่าว

ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : อรรถเวทย์ สุนทรพานิชกิจ
บรรณาธิการ : อรรถเวทย์ สุนทรพานิชกิจ
แหล่งที่มา : ส.ปชส.แม่ฮ่องสอน

ข่าวสปข.3 ที่น่าสนใจ