นายด่านศุลกากรแม่สะเรียง เผย การส่งออกสินค้าชายแดนทางเสาหินและแม่สามแลบ "ดีขึ้น" นับตั้งแต่เปิดด่านหลังโควิดคลี่คลาย มูลค่าการส่งออกรวม 7.2 ล้านบาท

  • ข่าวจาก : สวท.แม่สะเรียง
  • เมื่อวันที่ : 26 ต.ค. 2564
  • อ่าน : 64 ครั้ง

          นายธนะพงษ์พัฒน์ ธนะโสภณ นายด่านศุลกากรแม่สะเรียง เปิดเผยถึง สถานการณ์การนำเข้า-ส่งออกหลังจากเปิดด่านฯ ณ ปัจจุบัน เป็นไปในทิศทางที่ดีขึ้น ซึ่งตลอดระยะเวลา ร่วม 6 ปีที่ผ่านมา การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ส่งผลกระทบต่อการนำเข้า-ส่งออก เป็นอย่างมาก

           ผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดแม่ฮ่องสอน ในฐานะผู้อำนวยการศูนย์สั่งการชายแดนไทยกับประเทศเพื่อนบ้านด้านเมียนมา จังหวัดแม่ฮ่องสอน ได้ตระหนักถึงความปลอดภัยในชีวิตของประชาชนในพื้นที่จังหวัดแม่ฮ่องสอน จึงได้มีคำสั่งให้ปิดจุดผ่อนปรนการค้าชายแดนเริ่มตั้งแต่วันที่ 20 มีนาคม 2563 เป็นต้นมา จนสถานการณ์การแพร่ระบาดลดลง จึงได้มีคำสั่งให้เปิดจุดผ่อนปรนทางการค้าอีกครั้ง เป็นอย่างนี้สลับไปมา

            จนกระทั่งเมื่อวันที่ 1 เมษายน 2564 ได้มีคำสั่งให้เปิดจุดผ่อนปรนทางการค้าทั้ง 5 จุดของจังหวัดแม่ฮ่องสอน ซึ่ง 2 ใน 5 จุดผ่อนปรนนั้น อยู่ในกำกับดูแลของด่านศุลกากรแม่สะเรียง คือ จุดผ่อนปรนทางการค้าบ้านเสาหิน และจุดผ่อนปรนทางการค้าบ้านแม่สามแลบ ทั้งนี้ ตั้งแต่ผู้ว่าฯ ได้มีคำสั่งให้เปิดจุดผ่อนปรนดังกล่าว เริ่มมีการนำเข้าสินค้าแร่ดีบุก จำนวน 1,002 กระสอบ มีราคารวม 9,018,000 บาท จัดเก็บภาษีมูลค่าเพิ่มได้ 631,260 บาท ส่วนสินค้าที่ส่งออกเป็นประเภทข้าวสารขาว 5 %,แอมโมเนี่ยมไนเตรท, เครื่องอุปโภคบริโภค, น้ำมันเบนชิน, น้ำมันดีเซล และไวน์ที่ทำจากองุ่น ซึ่งมีมูลค่าการส่งออกรวม 7,276,706.96 บาท จะเห็นได้ว่าผู้ประกอบการเริ่มมีการส่งออกมากขึ้นตามลำดับ

ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : เกษศินี รัตนพันธ์
บรรณาธิการ : -
แหล่งที่มา : สวท.แม่สะเรียง

ข่าวสปข.3 ที่น่าสนใจ