ปลัดกระทรวงวัฒนธรรม ร่วมใส่บาตรกาดงาย ชุมชนคุณธรรมฯ วัดปงสนุก พร้อมเชื่อมโยงการท่องเที่ยวกับสุดยอดชุมชนต้นแบบ “เที่ยวชุมชน ยลวิถี” จ.ลำปาง

  • ข่าวจาก : สวท.ลำปาง
  • เมื่อวันที่ : 26 ต.ค. 2564
  • อ่าน : 91 ครั้ง

ปลัดกระทรวงวัฒนธรรม ร่วมใส่บาตรกาดงาย ชุมชนคุณธรรมฯ วัดปงสนุก พร้อมเชื่อมโยงการท่องเที่ยวกับสุดยอดชุมชนต้นแบบ “เที่ยวชุมชน ยลวิถี” จ.ลำปาง

 

เช้าวันนี้ (26 ตุลาคม 2564) นางยุพา ทวีวัฒนะกิจบวร ปลัดกระทรวงวัฒนธรรม และคณะผู้บริหารกระทรวงวัฒนธรรม พร้อมด้วย นายสุรพล บุรินทราพันธุ รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง หัวหน้าส่วนราชการ และประชาชนในชุมชน ร่วมกิจกรรม “ใส่บาตรกาดงาย” (ใส่บาตรตลาดเช้า) ณ ตลาดปงสนุก บริเวณลานหน้าวัดปงสนุก อำเภอเมืองลำปาง ซึ่งเป็นกิจกรรมที่สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดลำปาง ร่วมกับ โครงการมหาวิทยาลัยสู่ตำบล (University to Tambon: U2T) ตำบลเวียงเหนือ และชุมชนคุณธรรมฯ วัดปงสนุก ได้ร่วมกันรื้อฟื้นตลาดนี้มาอีกครั้ง โดยจะจัดเป็นตลาดเช้าทุก ๆ เช้าวันอาทิตย์ เพื่อเปิดพื้นที่ให้คนในชุมชนได้นำสินค้าพื้นถิ่นที่มีอยู่ในชุมชนมาจำหน่าย อาทิ อาหาร เครื่องดื่ม ผัก ผลไม้ และเสื้อผ้า เป็นต้น ซึ่งจะสามารถสร้างงาน สร้างรายได้ให้แก่ประชาชน อันนำไปสู่การเสริมสร้างเศรษฐกิจฐานรากของชุมชน ภายหลังสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) คลี่คลาย

ปลัดกระทรวงวัฒนธรรม กล่าวว่า ชุมชนคุณธรรมน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ของจังหวัดลำปาง และแต่ละจังหวัดทั่วประเทศ มีมนต์เสน่ห์ที่เป็นเอกลักษณ์เฉพาะถิ่น ซึ่งความเข้มแข็งของชุมชนจะสามารถอนุรักษ์ รักษา และต่อยอดวัฒนธรรมอันดีงามนี้ไว้ อีกทั้งยังสามารถต่อยอดส่งเสริมการท่องเที่ยว ตามที่กระทรวงวัฒนธรรมมุ่งขับเคลื่อนโมเดลเศรษฐกิจใหม่ BCG ตามนโยบายของรัฐบาล โดยนำทุนทางวัฒนธรรมมาต่อยอดสร้างสรรค์สินค้า และบริการ (Creative Culture) เพื่อเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจ สร้างรายได้จากการท่องเที่ยว บริการทางวัฒนธรรม

ปลัดกระทรวงวัฒนธรรม กล่าวเพิ่มเติมว่า สำหรับตลาดเช้าวัดปงสนุกแห่งนี้ อนาคตจะสามารถที่จะขยายเปิดตลาดได้อย่างต่อเนื่องทุกวัน เพื่อส่งเสริมให้ชุมชนได้มีความเข้มแข็งและมีความสามัคคี อีกทั้งเพื่อต้อนรับนักท่องเที่ยวที่จะมาเยือนจังหวัดลำปาง ซึ่งการส่งเสริมการท่องเที่ยวชุมชนคุณธรรมฯ ในพื้นที่จังหวัดลำปาง สามารถที่จะเชื่อมโยงเส้นทางการท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมกับชุมชนคุณธรรมฯ ชุมชนท่ามะโอ ตำบลเวียงเหนือ อำเภอเมืองลำปาง ที่มีศักยภาพและความพร้อมด้านการท่องเที่ยวในทุกมิติ มีผลการดำเนินงานดีเด่น และเป็นที่ประจักษ์ จนได้รับการคัดเลือกให้เป็น 1 ใน 10 สุดยอดชุมชนต้นแบบ “เที่ยวชุมชน ยลวิถี” ประจำปี 2564 และสามารถเป็นแบบอย่างและสร้างแรงบันดาลใจให้กับชุมชนอื่น ๆ ได้ต่อไป

ภาพข่าว

ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : อัมฤทธิ์ จานุวี โทร. 063 270 4713
บรรณาธิการ : เยาวลักษณ์ เครือคำขาว
แหล่งที่มา : สวท.ลำปาง

ข่าวสปข.3 ที่น่าสนใจ